Prehľad vysokých škôl s informatikou: Kvalitní inžinieri zarábajú tisíce eur mesačne, buď jedným z nich

Štúdium informatiky

Kvalitní softvéroví inžinieri zarábajú tisíce eur mesačne (Zdroj: GettyImages)

#Informatika dnes patrí k nášmu každodennému životu. Na trhu práce je však málo kvalitných a vysokokvalifikovaných jednotlivcov, ktorí rozumejú aplikovanej informatike, internetovej bezpečnosť a softvérovým systémom. Ich plat je však jeden z najvyšších v našej krajine a mesačne zarábajú tisíce eur. Láka ťa táto ponuka?

Slovensko

#Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Sídlo: Ilkovičova 2, Bratislava

Bratislavská STU je jednou z najväčších univerzít na Slovensku a študujú tu tisíce žiakov. Absolventi Fakulty informatiky sa dokážu uplatniť najmä v oblasti informačných technológií, ale aj ako projektoví manažéri či prevádzkovatelia informačných a počítačových systémov. Zároveň sú najzárobkovejšie zamestnancami na Slovensku.

Študijné programy:

 • Informatika (bakalárske štúdium), denná forma
 • Informačné softvérové systémy (magisterské štúdium), denná forma
 • Informačná bezpečnosť (magisterské štúdium), denná forma
 • Aplikovaná informatika (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky
Sídlo: Univerzitná 8215/1, Žilina

Na tejto fakulte hrajú významnú úlohu informačné technológie, najmä ako nástroj na rozhodovanie pri optimalizácii riadenia prvkov v oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných technológií. Študenti sa po ukončení školy uplatnia v softvérových firmách, priemyselných podnikoch, ale aj manažmente či vývoji počítačových systémov.

Študijné programy:

 • Informačné a sieťové technológie (bakalárske štúdium), denná forma
 • Informatika (bakalárske štúdium), denná forma
 • Aplikovaná informatika (magisterské a doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Počítačové inžinierstvo (bakalárske a nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Technická univerzita v Košiciach

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Sídlo: Letná 1/9, Košice

Košice ponúkajú svojim študentom kvalitné štúdium na fakulte Technickej univerzity. Vzdelávanie je zamerané aj na najmodernejšie technológie, vrátane umelej inteligencie, virtuálnej reality či strojového učenia. Študenti sa po dokončení školy uplatnia ako vysoko ohodnotení pracovníci v informačných systémoch, na poli vývoja počítačových hier či v analytických spoločnostiach.

Študijné programy:

 • Informatika (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Aplikovaná elektronika (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Inteligentné systémy (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Počítačové siete (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita J. Selyeho v Komárne

Fakulta: Fakulta ekonómie a informatiky
Sídlo: Hradná 21, Komárno

Táto fakulta je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelanie v oblasti ekonómie a informatiky v maďarskom jazyku v štyroch rôznych študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta má špičkovo vybavené robotické centrum vrátane superpočítača. Uplatníš sa ako manažér, analytik, systémový návrhár či tvorca softvéru (napríklad aplikácii a hier).

Študijné programy:

 • Aplikovaná informatika (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Ekonomika a manažment podniku (magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky (doktorandské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Paneurópska vysoká škola

Fakulta: Paneurópska vysoká škola
Sídlo: Tomášikova 20, Bratislava

Paneurópska škola ponúka na Slovensku vysokoškolské vzdelávanie študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia, a to na piatich fakultách a v 40 riadne akreditovaných programoch. Informatika je len jedným z nich. Vyučujú tu aj odborníci z praxe, ktorých poznajú nielen doma, ale aj v zahraničí.

Študijné programy:

 • Aplikovaná informatika (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

Česko

#České vysoké učení technické v Prahe

Fakulta: Fakulta informačných technológií
Sídlo: Thákurova 2700/9, Praha

FIT v Prahe láka na komplexné vzdelávanie vo všetkých oblastiach informatiky, a to od informačných systémov a webové technológie, cez počítačovú grafiku, až po hardvér. Výhodou je, že uchádzač nemusí mať žiadne potrebné znalosti IT sektora, pretože sa mu venuje od úplných začiatkov. Možnosť uplatnenia na Slovensku aj v Čechách je obrovská a čaká ťa veľmi pekný plat.

Študijné programy:

 • Počítačové inžinierstvo (bakalárske štúdium), denná forma
 • Softvérové inžinierstvo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Informatika (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Masarykova univerzita v Brne

Fakulta: Fakulta informatiky
Sídlo: Botanická 554/68a, Brno

Fakulta informatiky na Masarykovej univerzite v Brne vznikla v roku 1994 a bola vtedy prvou svojho druhu v Čechách. Dnes na nej študujú tisíce študentov a ponúka programy vo všetkých troch stupňoch štúdia, ako aj možnosť aktívne sa zapájať do informačných výskumov v Česku, akými sú napríklad umelá inteligencia, vývoj hier, kyberbezpečnosť a ďalšie.

Študijné programy:

 • Informatika s rôznymi špecializáciami (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Kyberbezpečnosť (bakalárske štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Počítačové systémy, komunikácia a bezpečnosť (magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 Sleduj náš Instagram

Zdroj: hashtag.sk, vysokeskoly.sk, vysokedskoly.cz
Odporúčame