Autorské práva

Spoločnosť MADWIRE, s. r. o. (ďalej ako „MADWIRE“, „prevádzkovateľ“ alebo „my“) prevádzkuje online magazín hashtag.sk. Materiály alebo akékoľvek ich časti zo zdroja SITA nemôžu byť zverejňované, vysielané, spracúvané na ďalšie šírenie, redistribuované a archivované bez výslovného súhlasu SITA. MADWIRE ako oprávnený zástupca autorov článkov si v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 Autorského zákona vyhradzuje právo udeľovať súhlas na použitie článkov označeným © hashtag.