Maturita 2023 – Matematika: Maturitné testy, výsledky a ďalšie dôležité informácie

Kedy bude tohtoročná maturita z matematiky? Vieme presný termín a máme aj testy z minulých rokov, ktorými sa riadne preskúšaš.

Termín externej časti

  • marec 2023 (štvrtok) – na výber je možnosť maturovať z matematiky aj v maďarskom jazyku

Testy a kľúče

Nie je nič lepšie, ako sa preskúšať na testoch z predchádzajúcich rokov. Pozbierali sme preto testy z posledných desiatich rokov a priložili k nim kľúče, aby si svoje odpovede mohol opraviť a sám aj vyhodnotiť.

2023

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Preskúšaj sa aj z iných predmetov