KVÍZ – MATURITA 2022: Zmaturoval by si zo slovenčiny? Otestuj sa a ukáž svoje vedomosti!

Zvladol by si zmaturovať zo slovenčiny a literatúry? Otestuj sa! (Zdroj: Gettyimages)

#V tomto kvíze sme si pre teba pripravili 20 maturitných otázok zo slovenského jazyka a literatúry, s ktorými sa museli popasovať minuloroční maturanti. Či ťa skúška dospelosti ešte len čaká, alebo ju už máš dávno za sebou, over svoje vedomosti v našom kvíze. Tak čo, zmaturoval by si?

V ktorej možnosti sa nachádza metafora?
nechcem jeho statky
majetok v úcte mať
dvor s dobytkom
hlas svedomia

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti je uvedený správny počet slabík v danom štvorverší?

A ak sa zavše aj tak stane,
že milú družku vidím s ním,
odpusť mi, že mu závidím
anjela jeho, kristepane.
9, 9, 8, 8
9, 8, 8, 9
8, 9, 9, 8
9, 8, 9, 8

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza epiteton?
anjela jeho
prísny zákon
majetok cudzí
zvodná chvíľa

Správne!

Nesprávne!

Do ktorého literárneho smeru sa zaraďuje prevažná časť tvorby A. S. Puškina?
realizmus
romantizmus
klasicizmus

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
KVÍZ Si pravý fanúšik Moma? Dáš tento kvíz na plný počet?
V ktorej možnosti sa nenachádza skratka?
tzv.
napr.
-izmus
t. j.

Správne!

Nesprávne!

Určte druh vedľajšej vety v nasledujúcom súvetí.

Postmoderna je teda taká literatúra, ktorá vystupuje proti akémukoľvek politickému diktátu.
prívlastková
príslovková
doplnková

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?
mozoľnaté dlane
správny nástroj
dospelí muži
dlžobné úpisy

Správne!

Nesprávne!

 Koľko viet obsahuje toto súvetie?

Ale keď všetci prítomní podpíšu dlžobné úpisy, podíde k pultu, zosadí z neho Billyho Bibbita, napľuje si do mohutných mozoľnatých dlaní, tleskne do nich a napne svaly na pleciach.
5
6
3
1

Správne!

Nesprávne!

Ktorý druh melódie na konci vety sa uplatňuje v nasledujúcej vete?

Teraz bude pukať betón a lietať oceľ.
klesavá
stúpavá

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádzajú iba prozaici?
M. Rúfus, M. Válek, P. Jilemnický
J. C. Hronský, E. M. Remarque, I. Krasko
I. Bukovčan, J. D. Salinger, J. Urban
D. Dušek, A. Bednár, L. Mňačko

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Seriál Formula 1: Drive to Survive ti do detailov zrekapituluje dianie posledných ročníkov kráľovnej motoršportu
Ktorá z uvedených možností najlepšie vystihuje zvýraznené slovo v slovnom spojení pseudohistorické zlátaniny?
zdanlivo historické
antihistorické
skryto historické
predhistorické

Správne!

Nesprávne!

 V ktorej možnosti sa nachádza nepriamy predmet z nasledujúcej vety? 

Dverami jej do teplej kuchyne zavieval príjemný chlad.
chlad
jej
dverami
do kuchyne

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza neslovesný (slovesno-menný) prísudok?
Úcta si žiada výber.
Medzi priateľov už nechcem rátať vás.
V každom objatí sú klzkí.
Takýto nízky zvyk len odpor vo mne budí.

Správne!

Nesprávne!

 Ak Molière ako autor zaradil svoju hru do repertoára svojho divadla, tak bol zároveň...
hercom.
scenáristom.
režisérom.
dramaturgom.

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza jednovýznamové slovo?
sadnúť
raňajkovať
zmrznúť
podávať

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti je správne uvedený skloňovací vzor, podľa ktorého sa skloňuje prídavné meno v slovnom spojení zápasiaceho s diviačou hlavou?
pekný
cudzí
páví
samostatné skloňovanie

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Značka Kikis podporuje rodiny v núdzi: Kristína háčkuje popri štyroch deťoch, prvé návody si našla na internete
V ktorej možnosti je uvedený správny zápis priamej reči?
„Pán hlavný!“ Požiadal hosť, „prineste nám účet!“
„Pán hlavný“, požiadal hosť, „prineste nám účet“!
„Prineste nám!“ požiadal hosť, „účet, pán hlavný!“
„Pán hlavný,“ požiadal hosť, „prineste nám účet!“

Správne!

Nesprávne!

Vyberte vetný sklad pre nasledujúcu vetu.

Čašníci sa idú pretrhnúť.
prisudzovací
priraďovací
určovací

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti majú všetky slovesá rovnaký vid?
naplánovať, objavili, odhalil
zlepšujú sa, zišla by sa, rastie
patríme, pramení, skvalitnili
chýba, trápime sa, prišlo

Správne!

Nesprávne!

Podľa ktorých vzorov sa skloňujú zvieracie podstatné mená v tvaroch použitých v nasledujúcej vete?

Kuchári či čašníci sú totiž v Tatrách vzácnejší ako kamzíky a svište.
chlap, chlap
dub, stroj
chlap, stroj
dub, chlap

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

Kvíz slovenčina maturita 2022

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Schooltag banner
Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame