KVÍZ – MATURITA 2019: Vyskúšaj si, ako by si zvládol maturitný test zo slovenčiny a literatúry

vedomostný kvíz slovenčina

Prever si vedomosti zo slovenčiny a literatúry (Zdroj: Pexels/Ivan Samkov)

#V tomto kvíze sme si pre teba pripravili 20 maturitných otázok zo slovenského jazyka a literatúry. Či ťa skúška dospelosti ešte len čaká, alebo ju už máš dávno za sebou, over svoje vedomosti v našom kvíze.

Básnickú skladbu Marína zaraďujeme...
k príkladom dobového zápasu autora za národné ideály.
k najrevolučnejším dielam v slovenskej poézii.
k vrcholom slovenskej romantickej poézie.
k dielam, ktorými sa vo svojej tvorbe inšpiroval Ján Kollár.

Správne!

Nesprávne!

Orol tatranský bol...
súčasťou časopisu Slovenské pohľady.
prílohou novín Slovenské národné noviny.
časopisom, ktorý vydával spolok Tatrín.
novinami, ktoré vydával Mikuláš Dohnány.

Správne!

Nesprávne!

Ktorý žáner dominoval v stredovekej literatúre? 
legenda
tragédia
epos
román

Správne!

Nesprávne!

V ktorej vete sa nachádza priamy predmet?
Lord Wotton pokrčil plecom.
Nemôžu si dovoliť nič, iba sebazapieranie.
Človek musí platiť aj iným ako peniazmi.
Človek žije iba pre seba.

Správne!

Nesprávne!

Ako sa nazýva typ komunikácie, v ktorej komunikanti vyjadrujú svoj nesúhlas bez agresivity a manipulácie?
Devalvujúca
Formálna
Asertívna
Efektívna

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Najlepšie karnevaly 2023: Za veľkolepou párty nemusíš cestovať do Ria, búrlivé oslavy zažiješ aj v Európe
V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými hláskami r/ŕ, l/ĺ?
slnku, hŕbku, obdrží
spletitých, srdce, priúča
pier, zmára, vĺn
vzlykal, bludisko, hľa

Správne!

Nesprávne!

Utvorte privlastňovacie prídavné meno od podstatného mena Ikaros v tvare N singuláru mužského rodu.
Ikarov
Ikarovho
Ikarovmu

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sú všetky slová neutrálne?
A ty už choď niekam v peklo!
I tá fľandra von!
Už sa pakuj!
Nefrflite mi!

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta?
Ty mňa?
Chceš doniesť.
Budem chovať.
Matička Kristova!

Správne!

Nesprávne!

Ktorá veta neobsahuje frazeologizmus?
Bolo načase chliev očistiť.
Dones, žena, nejaký kôl!
A ty už choď niekam v peklo!
Keď ma ty na žobrotu chceš doniesť

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Ako zvládnuť písomné maturity? Máme 20 tipov od ľudí, ktorí ich zvládli!
Z koľkých viet sa skladá toto súvetie?

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. 
2
3
4
5

Správne!

Nesprávne!

V ktorom jazykovom štýle sa vypracúva text pracovnej zmluvy?
V administratívnom
V hovorovom
V rečníckom
V náučnom

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza epiteton/básnický prívlastok?
Duša príkro o mne súdi.
Pokým ho jasné slnce neosvieti.
Len s vaším krídlom vzlietam.
Ku mne sladké svetlo prúdi.

Správne!

Nesprávne!

Podľa ktorého vzoru sa skloňuje podstatné meno slnce?
srdce
vysvedčenie
dievčence
nedá sa skloňovať

Správne!

Nesprávne!

Tvorbu J. D. Salingera zaraďujeme...
do realistickej literatúry.
do literatúry po roku 1945.
do naturalistickej literatúry.
do medzivojnovej literatúry.

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
7 beauty tipov, vďaka ktorým tvoja pleť zažiari aj v zime: Šiesty je naozaj dôležitý!
Ktorým slovným druhom je zvýraznené slovo v nasledujúcej vete?

Porozprávam vám len o tých bláznivých dňoch vlani okolo Vianoc.
predložka
príslovka
častica
zámeno

Správne!

Nesprávne!

V nasledujúcej vete je pomlčkami oddelený/oddelená…

Inak sú celkom fajn – to nevravím – ale sú hrozne citliví. 
vedľajšia veta.
prístavok.
elipsa.
vsuvka.

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?
sladené malinovky
pohodlie domova
sýtené nápoje
vlastné predstavy

Správne!

Nesprávne!

V ktorej možnosti je uvedené slovo, ktoré sa z hľadiska citového zafarbenia/expresívnosti odlišuje od ostatných troch?
bylinka
malinovka
bublinka
kúsok

Správne!

Nesprávne!

Vyberte slovom pravopisne správne napísanú číslovku z nasledujúcej vety.

Zodpovedá približne 47 fľašiam.
štyridsiatym siedmym
štyridsiatim siedmim
štyridsiatim siedmym

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

Kvíz slovenčina maturita 2019

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Schooltag banner
Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame