KVÍZ – MATURITA 2019: Pamätáš si ešte niečo z hodín matematiky? Skús si spraviť maturitný test

Pamätáš si ešte niečo z hodín matematiky? Skús si spraviť maturitný test. (Zdroj: Gettyimages)

#Vyskúšaj vyriešiť príklady z maturity! Tento test odhalí, ako dobre by si prešiel skúškou dospelosti z matematiky. Zvládneš to alebo to vzdáš hneď pri prvom príklade? 

Ján a Alica majú dnes narodeniny. Ján má o 5 rokov menej ako je dvojnásobok veku
Alice. Pred desiatimi rokmi mali spolu 65 rokov. Koľko rokov má Ján dnes?
45
55
56
65

Správne!

Nesprávne!

Peter každý deň trénuje na polmaratón. Prvý deň prebehol 1 000 m a každý ďalší deň
zvyšoval dĺžku tréningu o 250 m. V určitý deň Peter zabehol na tréningu 21km. V ten
deň si spočítal celkovú dráhu, ktorú zabehol od začiatku trénovania. Koľko kilometrov
Peter spolu zabehol?
981
918
891
819

Správne!

Nesprávne!

V meteorologickej stanici v Liptovskom Mikuláši namerali za posledných 24hodín celkový úhrn zrážok 1,5 litra vody na meter štvorcový. Ako vysoko siaha voda v meracej nádobe tvaru valca, ktorého podstava má obsah 1 m2  ? Výsledok uveďte v milimetroch.
1,5
1,6
1,7
1,8

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
10 dobrých rád do života: Čo by si mal vedieť už predtým, než vyjdeš zo školy a získaš prvý džob?
Na jednej malej škole na Morave pracuje spolu 10učiteľov. Mesačný plat každého
z nich je 21 500 CZK alebo 21 800 CZK alebo 22 500 CZK podľa ich vzdelania a veku.
Priemerný mesačný plat učiteľa tejto školy je 21 850 CZK. Koľko učiteľov tejto školy
zarobí mesačne 22 500 CZK?
1
2
3
4

Správne!

Nesprávne!

Starému otcovi ostal v záhrade voľný priestor v tvare pravouhlého trojuholníka s odvesnami dlhými 5 metrov a 12 metrov. Rozhodol sa ho rozdeliť na dve časti a to výškou na preponu. Na menšej časti vytvorí skalku, na väčšiu zaseje trávu. Koľko metrov štvorcových má väčšia časť?

25,56
28,98
24,56
22,87

Správne!

Nesprávne!

V internetovom článku sme sa dočítali, že na Slovensku sa podľa dlhodobých štatistík
rodí 94chlapcov na 100dievčat. Predpokladajme, že tieto údaje sú správne. Určte
v percentách pravdepodobnosť, že v náhodne vybratej slovenskej rodine s troma
deťmi sú práve dvaja chlapci.
36,31%
31,36%
36,13%
31,63%

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Dni otvorených dverí na slovenských vysokých školách: Pozri si kompletný prehľad, niektoré začínajú už v januári!
Dané sú výroky K, L, M, N.

K: Existuje párne prvočíslo.

L: Ak je prirodzené číslo deliteľné číslami 2 a 4, tak je deliteľné aj číslom 8.

M: Pre všetky reálne čísla x < 1 platí, že 2 x < 1.

N: Ak je ciferný súčet daného čísla 9, tak je toto číslo deliteľné číslom 9.

Z výrokov K, L, M, N sú pravdivé práve dva. Ktoré sú to?
K, L
K, M
M, N
K, N

Správne!

Nesprávne!

Vypočítajte súčet všetkých párnych celých čísel deliteľných 13, ktoré sú väčšie ako 400 a zároveň menšie ako 600.
3 549
4 056
3 952
7 176

Správne!

Nesprávne!

Na začiatku každého zo štyroch rokov vložíme na sporiaci účet sumu 500 €. Banka
nám na konci každého roka pripíše úroky. Po celý čas sporenia je úroková miera
banky 4,5% ročne. Vypočítajte, ktorá suma bude na účte po pripísaní úrokov
na konci štvrtého roka, ak neplatíme žiadne ďalšie poplatky ani dane.
2 235,35€
2 225€
596,26€
590€

Správne!

Nesprávne!

Koľko existuje päťciferných čísel utvorených iba z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak, aby
číslica na začiatku čísla bola párna a číslica na konci čísla bola nepárna. Číslice
vo vytvorenom čísle sa nemôžu opakovať.
720
360
1 260
2 520

Správne!

Nesprávne!

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Zmaturuj rýchlo a jednoducho: Tento podcast ťa naučí všetko, čo potrebuješ vedieť a už za pár minút

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

Kvíz matematika maturita 2019

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Schooltag banner
Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame