Dni otvorených dverí na slovenských vysokých školách: Pozri si kompletný prehľad, niektoré začínajú už v januári!

UK v Bratislave

Prehľad dní otvorených dverí vysokých škôl 2023 (Zdroj: Archív Univerzity Komenského)

#Deň otvorených dverí na tvojej vysnívanej vysokej škole je perfektná príležitosť, ako spoznať univerzitu a získať odpovede na otázky, ktoré ťa zaujímajú. Okrem toho sa môžeš stretnúť aj so študentmi a získať ich osobné názory, prípadne pocity zo školy. Nepremeškaj túto možnosť a prečítaj si náš prehľad dní otvorených dverí 2023.

Na Slovensku máme presne 20 verejných vysokých škôl, ktoré nájdeš na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Ktorú navštíviš ako prvú?


Západné SlovenskoStredné SlovenskoVýchodné Slovensko


Západné Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta – 28.01.2023
Prírodovedecká fakulta – 10.02.2023
Pedagogická fakulta – 28.01.2023
Fakulta telesnej výchovy a športu – 20.01.2023
Jesseniova lekárska fakulta – 6.2.2023
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – 8.2.2023
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta – 30.04.2023
Fakulta sociálnych a ekonomických vied – 2.3.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta – 3.2.2023
Obchodná fakulta – 3.2.2023
Fakulta hospodárskej informatiky – 3.2.2023
Fakulta podnikového manažmentu – 3.2.2023
Fakulta medzinárodných vzťahov – 3.2.2023
Fakulta aplikovaných jazykov – 3.2.2023
Podnikovohospodárska fakulta – 2.2.2023 v Košiciach a 1.2.2023 v Michalovciach

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky – 27.1.2023
Strojnícka fakulta – 9.2.2023
Ústav manažmentu – 23.2.2023
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave – 16.2.2023

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – 25.1.2023
Pedagogická fakulta – 25.1.2023
Teologická fakulta – 25.1.2023
Filozofická fakulta – 25.1.2023
Právnická fakulta – 25.1., 15.2. a 1.3.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie – 10.2.2023
Fakulta sociálnych vied – 7.2.2023
Filozofická fakulta – 7.2.2023
Fakulta prírodných vied – 2.2.2023
Inštitút manažmentu – v priebehu februára

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – 24.2.2023
Fakulta biotechnológie a potravinárstva – 3.2.2023 a 24.3.2023
Fakulta ekonomiky a manažmentu – 17.2.2023 a 17.3.2023
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva – 3.2.2023
Technická fakulta – 17.2.2023

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied a informatiky – 16.2.2023
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva – 16.2.2023
Fakulta stredoeurópskych štúdií – 16.2.2023
Filozofická fakulta – 16.2.2023
Pedagogická fakulta – 16.2.2023

Stredné Slovensko

Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva – 8.2.2023
Pedagogická fakulta – 8.2.2023
Filozofická fakulta – 8.2.2023
Teologická fakulta (v Košiciach) – 8.2.2023

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta – 30.1.2023
Drevárska fakulta – 25.1.2023
Fakulta ekológie a environmentalistiky – 25.1.2023
Fakulta techniky – 7.2.2023

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied – 7.2.2023
Fakulta riadenia a informatiky – 16.2.2023, online DOD 15.3.2023
Fakulta elektrotechniky a informačných technológii – 15. 2. 2023, virtuálne 8.3.2023
Stavebná fakulta – 9. 2. 2023
Strojnícka fakulta – 26.1.2023
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a strojov – 10.2.2023
Fakulta bezpečnostného inžinierstva – 8.2.2023

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení – 8.3.2023
Fakulta výtvarných umení – 12.5. a 13.5.2023

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta – 14.2.2023
Fakulta prírodných vied – 14.2.2023
Pedagogická fakulta – 14.2.2023
Filozofická fakulta – 14.2.2023
Právnická fakulta – 14.2.2023
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – 14.2.2023

Východné Slovensko

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

DOD celej univerzity – 26.1.2023

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta – 10.2.2023
Lekárska fakulta – 16.2.2023
Prírodovedecká fakulta – 2.2.2023
Právnická fakulta – 21.2.2023
Fakulta verejnej správy – 15.2.2023
Ústav telesnej výchovy a športu – 3.2.2023

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta – v priebehu marca
Fakulta umení – v období od 26.5. do 27.5. 2023
Strojnícka fakulta – 10.2.2023
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – 22.2.2023
Fakulta elektrotechniky a informatiky – v priebehu marca
Fakulta výrobných technológií (v Prešove) – individuálne po dohode so strednými školami, ale aj študentmi

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied – 8.2.2023
Fakulta športu – 8.2.2023
Fakulta filozofie – 8.2.2023
Pedagogická fakulta – 8.2.2023
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu – 8.2.2023
Fakulta zdravotníckych odborov – 8.2.2023
Gréckokatolícka teologická fakulta – 8.2.2023
Pravoslávna bohoslovecká fakulta – 8.2.2023


Schooltag, to sú zaujímavo spracované podcasty stredoškolských predmetov, ale aj tipy na učenie.

 

Zdroj: hashtag.sk, kamnavysoku.sk, zoznamskol.eu
Odporúčame