Chystáš sa študovať filozofiu? Pozri si prehľad slovenských univerzít + české možnosti

Študenti filozofie

Skutočných odborníkov v oblasti sociálneho a politického zamerania je dnes ako šafranu (Zdroj: GettyImages)

#Filozofia síce nemusí na prvý pohľad znie príliš zaujímavo, ale jej uplatnenie na trhu je dnes veľmi široké. Nami vybrané fakulty ťa prevedú jej dejinami a nie príliš záživnou teóriou, ale aj politológiou, sociológiou a psychológiou, ktoré so samotnou filozofiou úzko súvisia. Možno medzi nimi nájdeš svoju vysokú školu.

Sleduj náš Instagram

Slovensko

#Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Gondova 2, Bratislava

UK má na Slovensku najväčší výber spomedzi študijných programov zameraných na humanitné a spoločenské vedy. Ponúkajú svojim študentom aj vedecké granty. Absolventi sa uplatnia najmä v komerčnej sfére, a to ako súkromní podnikatelia, prekladatelia, tlmočníci, pracovníci v médiách, ale aj nadnárodných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Učiteľstvo filozofie (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Dejiny filozofie (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Hornopotočná 23, Trnava

Trnavská univerzita ponúka študentom filozofie kompletné poznatky z oblasti humanitných vied, vďaka čomu patrí medzi najvyhľadávanejšie školy svojho zamerania na Slovensku. Absolventi sa vedia uplatniť v redakciách odborných časopisov, vo vydavateľstvách, kultúrno-vzdelávacích inštitúciách, sociálnej či psychologickej oblasti, ale aj v štátnej správe a v školstve.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Politológia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Sociológia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Hrabovská cesta 1b, Ružomberok

Katolícka škola v Ružomberku sa sústreďuje najmä na kultivované prostredie, v ktorom svojim študentom predáva poznatky (nielen) z oblasti filozofie. Profesori sa usilujú o čo najlepší individuálny prístup. Z tejto školy vychádzajú ľudia, ktorí sa uplatnia v oblasti humanitných, spoločenských aj historických vied a učiteľstva.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Učiteľstvo filozofie (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Žurnalistika (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Tajovského 40, Banská Bystrica

Cieľom filozofickej fakulty v srdci Slovenska je poskytnúť študentom komplexné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied. Poskytuje výučbu vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Absolventi sa uplatnia najmä na školách, v redakciách či reklamných agentúrach, no vďaka prepojeniu so štátnou správou aj vo verejnom sektore.

Študijné programy:

 • Filozofia v kombinácii s históriou (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Systematická filozofia (doktorandské štúdium), externá forma
 • Učiteľstvo filozofie (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: 17. novembra 1, Prešov

Aj v Prešove ponúkajú študentov filozofie možnosť vzdelávať sa vo všetkých troch stupňoch štúdia. Majú učiteľské aj neučiteľské študijné programy zamerané najmä na humanitné a spoločensko-vedecké disciplíny. Absolventi sa vedia zamestnať ako redaktori, animátori, vydavatelia, ale aj ako učitelia či tlmočníci v komerčnom aj verejnom sektore.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Mediálne štúdiá (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Etika (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Systematická filozofia (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Štefánikova 67, Nitra

Univerzita v Nitre pripravuje študentov na vzdelávanie taktiež vo všetkých troch stupňoch. Programy ponúkajú poznatky, vďaka ktorým sa uplatníš ako učiteľ základnej, strednej ale aj vysokej školy. Ak ťa učenie druhých neláka, nevadí – absolventi sa totiž stanú aj kvalitnými prekladateľmi, redaktormi, tlmočníkmi či inými pracovníkmi (nielen) vo verejnom sektore.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Etika (doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Politológia (bakalárske štúdium), denná forma
 • Učiteľstvo etickej výchovy (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

Česko

#Karlova univerzita v Prahe

Fakulta: Fakulta humanitných štúdií
Sídlo: Plátkova 2137/5, Praha

Táto fakulta Karlovej univerzity vznikla v roku 2000 a radí sa tak medzi najmladšie. Teší sa však obrovskej popularite, a to najmä u českých, slovenských, ale aj európskych študentov. Vzdeláva svojich žiakov najnovšími metódami a poskytuje im moderné poznatky v širokom spektre vied o človeku a spoločnosti.

Študijné programy:

 • Štúdium humanitnej vzdelanosti (bakalárske štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Antropologické štúdiá (magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Aplikovaná etika (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Masarykova univerzita v Brne

Fakulta: Filozofická fakulta
Sídlo: Arna Nováka 1, Brno

Filozofická fakulta v Brne funguje už viac ako sto rokov a jej študenti sú dnes uznávanými osobnosťami (nielen) obrazoviek televízií. Tri stupne vzdelávania, viac ako 150 študijných programov a najmodernejšie technológie – toto ťa čaká, ak sa nebojíš vycestovať do neďalekého Brna.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 Sleduj náš TikTok

Zdroj: hashtag.sk, vysokeskoly.sk, vysokedskoly.cz
Odporúčame