Dejepis: Návrat k antickým ideálom a plný zámer na človeka, humanizmus a renesancia sa šírili raketovým tempom!

Humanizmus a renesancia

Michelangelovo dielo Stvorenie Adama (Zdroj: Getty Images)

#Uhorsko vzniklo v Karpatskej kotline na prelome rokov 895 a 896. V tom čase Starí Maďari prenikali na územie od hornej Tisy po Dunaj. Na toto územie ich priviedol Arpád po tom, čo boli vytlačení z juhovýchodných podkaukazských stepí. Kočovnícky kmeň mal mongolský pôvod a hneď po ich príchode do Európy podnikali nájazdy na Franskú ríšu.

Na čele Uhorska stál dlhé stáročia rod Arpádovcov, až začiatkom 14. storočia Arpádovci vymreli a na trón sa v roku 1301 dostal Karol Róbert. Uhorské kráľovstvo sa tak dostalo pod kontrolu Anjuovcov, no nie všetci šľachtici uznávali Karola Róberta za kráľa. Dostal sa do sporov s Matúšom Čákom a Omodejovcami, ktorých porazil a po smrti Matúša Čáka v roku 1321 opäť zjednotil krajinu.

Bitka pri Moháči znamenala zároveň koniec stredoveku v Uhorsku a mnohí Maďari vidia Moháč ako rozhodujúci zlom v histórii krajiny či traumu, ktorá pretrváva v ľudovej pamäti národa až dodnes. Po roku 1526 už bolo Uhorsko predovšetkým pod nadvládou Rakúska a Habsburgovskej dynastie. Aké boli jednotlivé historické udalosti, ktoré tomu predchádzali, sa dozvieš v dnešnej epizóde Schooltagu.

Podcast Schooltagu na rôzne predmety, z ktorých môžeš aj ty maturovať. Určite nepremeškaj ani jeden diel. Pokúsime sa prebrať všetky maturitné otázky z daných predmetov. Nájdeš nás na podcastových a streamovacích platformách ako Apple Podcasts alebo Spotify. Takisto sme celý podcast zavesili na Youtube. Viac našich noviniek môžeš sledovať aj na našom Instagrame.

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame