Všetko, čo potrebuješ vedieť o maturite: Dôležité termíny, informácie aj rady, ako to dať s prehľadom

Photo by Siora Photography on Unsplash

#Maturita, prvá väčšia skúška dospelosti. Toto zavŕšenie stredoškolského štúdia preskúma naše schopnosti a vedomosti, ktoré sme si počas posledných rokov viac či menej starostlivo ukladali do hláv. Ak patríš k tým, ktorí posledné mesiace hrdo nosili zelenú stužku na bunde, zbystri pozornosť. Prečítaj si dôležité náležitosti aj termíny, aby si už o pár týždňov mohol z maturitnej miestnosti odísť s úsmevom.

Čo ťa čaká?

Maturitu tvorí externá časť EČ (test) a písomná forma internej časti PFIČ (sloh), ktoré sú zadávané centrálne a rovnako pre všetkých maturantov. Na ne nadväzuje ústna forma internej časti ÚFIČ, v ktorej ukážeš svoje vedomosti a prípravu pred komisiou na základe zodpovedania alebo vypracovania vylosovanej témy. Potvrdením úspešného absolvovania maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie, ktoré ti otvára bránu na vysokú školu alebo k vyhliadnutému zamestnaniu.

Photo by Ben Mullins on Unsplash

Dôležité termíny

Každoročne sú vyhlasované v predstihu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. EČ a PFIČ prebiehajú zvyčajne v druhej polovici marca, ÚFIČ v druhej polovici mája. Kedy je maturita v roku 2020?

Od 17. 3. do 20. 3. 2020 bude prebiehať riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS):

 • 17. 3. 2020 (utorok) – predmety Slovenský jazyk a literatúra, Maďarský jazyk a literatúra
 • 18. 3. 2020 (streda) – cudzie jazyky ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ŠPJ, TAJ
 • 19. 3. 2020 (štvrtok) – predmet Matematika
 • 20. 3. 2020 (piatok) – predmety Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS ustanoví NÚCEM na dátum od 31. 3. do 3. 4. 2020 v závislosti od počtu prihlásených žiakov. Zverejnený by mal byť najneskôr do 25. 3. 2020.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2019/2020 bude v termíne od 3. do 8. 9. 2020.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky prebieha v druhej polovici mája až začiatkom júna v termínoch od 18. 5. do 5. 6. 2020.

Photo by Eliott Reyna on Unsplash

Koľko percent musíš získať, aby bola maturita úspešná?

Po termínoch sú pre každého maturanta dôležité čísla, konkrétne percentá úspešnosti. A práve tu vznikajú zaujímavé kombinácie, vďaka ktorým môžeš konečný výsledok zachrániť. Ak pokazíš test alebo sloh, nezúfaj. Pred ústnou skúškou zaber a môžeš to napraviť.

Kedy zmaturuješ z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka?

Maturitná skúška v týchto predmetoch pozostáva z 3 častí – externá časť, písomná forma internej časti a ústna časť internej časti maturitnej skúšky.

 • Ak z ústnej časti MS získaš známku 3 a lepšiu (1,2) a v PFIČ MS (sloh) získaš viac ako 25 % úspešnosť alebo v EČ MS (test) získaš viac ako 33 % úspešnosť.
 • Ak z ústnej časti MS získaš známku 4 a v PFIČ MS (sloh) získaš viac ako 25 % úspešnosť a súčasne v EČ MS (test) získaš viac ako 33 % úspešnosť.

Kedy zmaturuješ z matematiky?

Maturitná skúška z matematiky pozostáva z 2 častí – externá časť a ústna časť internej časti maturitnej skúšky.

 • Ak z ústnej časti MS získaš známku 3 a lepšiu (1,2) a súčasne v EČ MS (test) získaš viac ako 25 % úspešnosť.
 • Ak z ústnej časti MS získaš známku 4 a súčasne v EČ MS (test) získaš viac ako 33 % úspešnosť.
Photo by Scott Webb on Unsplash

Pár tipov, ako skúšku zvládnuť

 • Nerob si z toho zbytočný stres navyše. Snaž o priebežné zvládnutie odporúčaného učiva, prejdi si minuloročné testy, pýtaj sa starších a ver, že ak nepreskočís, tak ti pomôžu a prehodia ťa.
 • Vytvor si pri učení pomôcky – kartičky, poznámky, zvýrazňovanie dôležitého aj priebežné opakovanie robia viac, než si myslíš. Vyskúšať môžeš aj náš podcast Schooltag ktorý ti objasní z každej témy to najdôležitejšie.
 • Nikto ťa nechce úmyselne potopiť, ani sa na tebe voziť. Aj škole ide o to, aby mala úspešných maturantov a udržala si dobré meno. Tvoje vedomosti sú aj ich výsledkom!
 • Hrdinstvo a silné reči nechaj doma. Ukáž svoje dospelé vystupovanie a zodpovedný prístup. Dôležité je mať aspoň základný prehľad o všetkých témach. Práve tá jedna, ktorú odignoruješ a vynecháš, sa ti môže stať osudnou.


Odporúčame