Gramatika: Prízvuk, dôraz, melódia či tempo. Dokážeš o týchto termínoch hovoriť približne 10 minút?

Gramatika: Prízvuk, dôraz, melódia či tempo. Dokážeš o týchto termínoch hovoriť približne 10 minút? (Zdroj: Gettyimages)

#Najmenšou jednotkou fonetiky, čiže vedy, ktorá skúma zvykovú stavbu jazyka, je hláska. Hláska je zároveň konkrétnou realizáciou fonémy, čo je základná jednotka fonológie. A teraz si poďme spolu v rýchlosti zopakovať systém slovenských hlások. 

Každá hláska je v slovenčine označená jedným písmenom, okrem hlások dz, dž a ch. Hlásky delíme na spoluhlásky a samohlásky a rozdiel medzi nimi je v tom, že samohlásky, alebo vokály, sú vlastne tóny, vyslovujeme ich bez prekážky. Na druhej strane spoluhlásky, konsonanty, vznikajú tak, že vzduchu kladieme do cesty rôzne prekážky, sú to vlastne šumy. Samohlásky delíme na krátke a dlhé a na dvojhlásky ia, ie, iu, ô. Spoluhlásky delíme na tvrdé, mäkké a obojaké, ktoré si určite pamätáte kvôli vybraným slovám: b, m,  p,  r,  v,  z,  s,  f. Spoluhlásky sa delia aj podľa znelosti na znelé párové (b, d,  ď, g,  dz, dž, z,  ž, h,  v), neznelé párové (p, t,  ť, k,  c,  č, s,  š, ch, f) a znelé nepárové, alebo zvučné (m, n,  ň, l,  ĺ, ľ, r,  ŕ, j).

Viac sa o fonetike, fonológii a prozodických vlastnostiach reči dozvieš v našom Schooltag podcaste. Tak nezabudni dať odber na Spotify a follow na Instagrame, aby ti nič neuniklo.

Podcast Schooltagu na rôzne predmety, z ktorých môžeš aj ty maturovať. Určite nepremeškaj ani jeden diel. Pokúsime sa prebrať všetky maturitné otázky z daných predmetov. Nájdeš nás na podcastových a streamovacích platformách ako Apple Podcasts alebo Spotify. Takisto sme celý podcast zavesili na Youtube. Viac našich noviniek môžeš sledovať aj na našom Instagrame.

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame