ROZHOVOR Ako vytvárať bezpečný priestor pre LGBTQ+ mládež na školách a pri športových aktivitách?

Inkluzívny ideathon TY&TERAZ od Night of Chances pomáha vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku (Zdroj: Gettyimages)

#Program Night of Chances organizuje prvý inkluzívny ideathon TY&TERAZ. Ako vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku? To je otázka, na ktorú sa budú snažiť prihlásení jednotlivci alebo tímy nájsť odpoveď už tento týždeň v sobotu.

V dnešnom rozhovore sme sa porozprávali s Mirom Medveďom a Laurou Blažekovou o tom, ako a prečo vznikol ideathon zameraný na túto oblasť. Prezradili nám, ako bude prebiehať podujatie, ale tiež aj o momentálnej situácií bezpečia LGBTQ+ mládeže na školách.

Čo je ideathon? Je to nejaký zaužívaný formát hackathonu, alebo ste si ho sami vymysleli?
Miro: Je to všeobecný výraz pre hackathony, ktoré sú zamerané na spoločenské témy. Výsledným riešením nemusí byť hneď programátorské riešenie. Ale ak sa súťažiaci rozhodnú, že naprogramujú napríklad mobilnú apku, nebránime sa tomu. Pointou je, že ju nebudú musieť mať hotovú počas hackovacieho dňa. Stačí, keď nám predstavia jej ideu, čo bude riešiť a akým spôsobom. To sa vzťahuje na všetky projekty, ktoré budú prezentované.

Ideathon je zameraný na bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli riešiť práve túto tému?
Miro: V Nexterii sme sa touto témou zaoberali už dávno. LGBTQ+ ľudia sú naši kamaráti, kolegovia či študenti našej Nexteria Leadership Academy. Dlhodobo sa snažíme pre nich vytvárať bezpečné prostredie vo vnútri organizácie. Pasovali sme sa s výzvou, ako im zaistiť bezpečie aj mimo organizácie – v spoločnosti, na ulici, v škole či v práci. Teroristický útok na Zámockej to iba umocnil.

A tak sme odštartovali to, v čom sme najlepší – prepájanie mladých a ambicióznych ľudí prostredníctvom ideí a projektov, ktoré menia našu krajinu k lepšiemu.

Čo je cieľom Ideathonu?
Miro: Uvedomujeme si, že nezmeníme Slovensko zo dňa na deň. V Nexterii sa o to pokúšame už vyše 13 rokov a vieme, že zmena je pomalá a systematická práca. Ale začať sa niekde musí. Chceme, aby vznikli praktické projekty, hoci aj naozaj malinké, ktoré dokážu pomôcť k vytváraniu bezpečnejšieho Slovenska na regionálnej úrovni. Preto má ideathon hybridný formát.

Dnes už môžem povedať, že svoj účel pomaly napĺňa, pretože sa nám registrovali ľudia z regiónov, dokonca aj Slováci trvalo pôsobiaci v zahraničí. Realizovateľnosť projektu je dokonca jednou z troch podmienok, na základe ktorých bude porota vyberať víťazov. Čiže tím, ktorý sa ideathonu zúčastní, musí byť schopný projekt uviesť do praxe. Ako som spomínal, nemá to ostať iba vo forme „šuflíkovej“ idey, chceme realizovateľné nápady.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Poď na super akciu, ktorá ti otvorí nové možnosti v zamestnaní: S našim unikátnym kódom získaš až 50 percentnú zľavu

Základom ideathonu je päť sfér: rodina, škola, práca, verejný priestor a online priestor. Podľa čoho ste si vyberali tieto oblasti?
Miro: Je to jednoduché. Týchto päť slov predstavuje prakticky celý život každého jedného z nás. Prvý formujúci kolektív, s ktorým sa človek stretáva, je rodina. Neskôr škola, športové kolektívy, online priestor, verejný priestor. A všade tu sa môže stretnúť s nepochopením, hejtom, šikanou a žiaľ aj násilím, ako sme nedávno zažili.

Ako bude prebiehať ideathon TY&TERAZ? Je potrebné si dopredu niečo pripraviť?
Miro: Ideathon prebehne hybridne v MLV štúdiu v Bratislave, odkiaľ sa spojíme s riešiteľmi z regiónov online. Každý, kto sa prihlási, si vyberá aspoň orientačnú tému a môže si dopredu pripravovať, čokoľvek uzná za vhodné. O to jednoduchšie sa mu bude „hackovať“ na samotnom evente.

Naopak, ak niekto ešte nie je rozhodnutý, stále má čas, pretože finálne témy budeme uzatvárať až v sobotu ráno priamo na evente. Dokonca je možné prihlásiť sa do viacerých tém. Jedna by mala byť primárna, ale človek nikdy nevie, na aký iný nápad príde pri jej riešení.

V pondelok 21. novembra 2022 prebehol Kick-off livestream k ideathonu. Súčasťou bola diskusia a v závere sme zodpovedali základné technické otázky. Tie môžu tiež riešiteľom pomôcť. Stále máme otvorené prihlasovanie na tyateraz.sk pre tých, ktorí by sa radi zapojili online.

Kto sa ho môže zúčastniť? Majú sa súťažiaci prihlásiť ako jednotlivci alebo v skupinách?
Miro: TY&TERAZ je určený pre všetkých, nielen pre ľudí z LGBTQ+ komunity, ktorí majú chuť nájsť riešenia. Súťažiacich takisto neobmedzujeme ani z hľadiska veku. Je to taká dôležitá a vážna téma, že privítame každého s dobrým nápadom. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj tímy. Niektorí jednotlivci chcú pracovať sami, iní si môžu vybrať, že sa k niekomu pridajú. Z týchto ľudí poskladáme v sobotu tímy.

Spolupracujete v rámci tejto témy a prípravy ideathonu s nejakými odborníkmi? Kto bude v porote, resp. rozhodovať o víťazoch?
Laura: Jednou z našich top priorít je kvalita výsledkov. Tú docielime jedine odbornými vstupmi. Rozhodli sme sa napríklad do Kick-off eventu začleniť aj edukatívny vstup od skvelého queer antropológa Maroša Ondrejku na tému scitlivovania jazyka. Plne si totiž uvedomujeme, že aj skvelý nápad môže mať občas negatívny dopad, ak nie je citlivo odkomunikovaný. Zároveň sme do obsahu a materiálov výzvy zapracovali dáta zo štúdií a popularizačných smerníc.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Maturantov čaká veľká zmena! Týždeň pred ústnou skúškou budú zverejnené zadania

Na samotnom „hackovacom“ dni v sobotu budú prítomní zástupcovia jednotlivých organizácií, ktoré sa LGBTQ+ komunitám venujú na rôznych úrovniach. Tí budú robiť odborný mentoring pre riešiteľské tímy. Zároveň však budeme mať k dispozícii aj praktických mentorov, ktorí sú špičkami v projektovom managemente, marketingu, IT a iných oblastiach. Tí budú technickou oporou pre tímy. Pokrývame teda dve sféry – obsahovú, ale aj tú formátovú. Riešitelia budú mať oporu v každom štádiu celého procesu.

Porota bude hodnotiť naše tri vytýčené kritériá, ktorými sú originalita, dopad a realizovateľnosť. Podrobnejšie informácie o kritériách nájdete na webe tyateraz.sk. Porota bude tiež pestrá, jej súčasťou sú zástupcovia z domovskej Nexterie, ale aj z organizácií a firiem, ako sú Ide nám o život, Diversity Pro, VacuumLabs, Seasame či SLSP.

Čo môžu získať výhercovia?
Miro: Prvé miesto je pripravená výhra vo 1 000 eur na výlet do niektorej z krajín EÚ, od ktorej sa máme v téme LGBTQ+ čo učiť. Vychádzajúc z prieskumov, práve v téme prijatia ľudí z LGBTQ+ komunity sme ako krajina na jednej z posledných priečok. Tento výlet môže výhercom pomôcť nakopnúť realizáciu ich víťazného projektu. Druhé miesto získa 300 eur na konzumáciu v podnikoch označených dúhovou nálepkou a tretie miesto je 200 eur na nákup LGBTQ+ literatúry.

Jednou z tém je aj bezpečie na školách. Aká je momentálna situácia bezpečia LGBTQ+ mládeže na školách?
Miro: Na toto vieme momentálne odpovedať len generalizovaním našich zážitkov a vypočutých svedectiev. Počul som niekoľko príhod od rodičov stredoškolákov, ktorým ich deti hovorili, že toto už u nich v triede ani nie je téma. Skrátka, každého berú, aký je a hotovo. Osobne si myslím, že je to fantastická správa.

Avšak, sú aj výnimky. Nesmieme zabudnúť, že teroristický čin zo Zámockej bol spáchaný stredoškolákom, je teda jasné, že sme ako spoločnosť pochybili na poli školstva. Medzi riešiteľmi môžu byť aj študenti či učitelia, ktorých projekty budú reagovať na situácie, ktoré osobne zažili. Môže ísť napríklad o projekt inkluzívneho divadelného krúžku, ktorý prostredníctvom kreatívnych aktivít podporí vzťahové väzby a dôveru v kolektíve, čo môže napomôcť k lepšej komunikácii a vzájomnej tolerancii.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
10 dobrých rád do života: Čo by si mal vedieť už predtým, než vyjdeš zo školy a získaš prvý džob?

Prečo je dôležité riešiť to aj na školách? Aké sú riziká?
Laura: Odpoveď na túto otázku je v znení samotnej výzvy: „Téma LGBTQ+ mládeže a detí na školách je Pandorinou skrinkou našej spoločnosti. V skutočnosti máme málo až žiadne dáta o tom, čomu u nás LGBTQ+ deti a mladí ľudia čelia v školskom prostredí. Zahraničné dáta spájajú LGBTQ+ študentov so zvýšeným rizikom stať sa obeťou šikany a z toho vyplývajúceho zvýšeného predpokladu na nízky akademický výkon, zhoršenú psychosomatickú kondíciu, depresiu a suicidálne intencie.“

V Nexterii pracujeme s mládežou, mnohí z nás sú rodičia, akokoľvek sa na výsledky výskumov pozrieme, sú hlboko zarmucujúce. Myslím si, že každý z nás si dokáže predstaviť, že aj jeho dieťa sa môže ocitnúť v neprajnom prostredí, ktoré ho vie poznačiť do konca života. Predsa len, deti, mladá generácia sú tým najcennejším pre mnohých z nás. Práve preto je priam povinnosťou riešiť školské prostredie a jeho inkluzívny rozmer.

Aké sú prvé kroky, ktoré už teraz vedia učitelia alebo pracovníci s mládežou urobiť?
Laura: Už dnes existuje množstvo guidelinov, workshopov či kníh, prevažne však zo zahraničia. No zvedavý človek sa k nim rozhodne vie dostať. Sú však štandardizované, pracovník s mládežou či pedagóg teda dostane odpovede a riešenia, ktoré pasujú do všeobecného štandardu. To však môže byť často odrádzajúce, či už pre diametrálne odlišné podmienky alebo dokonca nepriazeň vedenia voči daným aktivitám.

Práve odtiaľto pramení unikátnosť a pridaná hodnota ideathonu TY&TERAZ pre LGBTQ+ ľudí. Riešitelia vytvárajú riešenia pre ich špecifické nastavenia. Teda môžu ťažiť z dát, štúdií a guidelinov, no takpovediac ich poohýbajú podľa vlastných potrieb.

Ako môžeme prispieť aj my k lepšiemu stavu na školách?
Laura: Začať od seba. Vzdelávať sa, nepoužívať necitlivý jazyk, vedieť, ako reagovať. Nemusíme robiť prevraty. Stačí, ak si začneme viac uvedomovať, aký dopad majú naše činy a slová. Niečo sa mi môže zdať vtipné, no čo ak druhému to spôsobuje bolesť? Treba sa nad sebou viac zamýšľať.

Buďte súčasťou zmeny aj vy! Pomôžte vytvoriť bezpečné prostredie pre LGBTQ+ ľudí na Slovensku a prihláste sa na TY&TERAZ pre LGBTQ+ už dnes!

(Zdroj: Night of Chances)

Schooltag, to sú zaujímavo spracované podcasty stredoškolských predmetov, ale aj tipy na učenie.

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame