Veľký prehľad 15+ najobľúbenejších vysokých škôl na Slovensku aj v Čechách: Budeš študovať marketing, právo alebo ekonómiu?

Vysoké školy na Slovensku podľa zamerania

Na Slovensku máš široké možnosti na výber vysokej školy (Zdroj: GettyImages)

#Na Slovensku máme desiatky vysokých škôl, a to verejných aj súkromných. Marketing, ekonómia, filozofia, informatika, právo či psychológia patria medzi obľúbené obory. Ponúkame ti prehľad tých najčastejšie navštevovaných. A ak ti nebude stačiť výber našich univerzít, pokojne môžeš zavítať aj do Česka. Kam sa vyberieš ty?

V článku sa dočítaš o zameraniach:

Marketing

#Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta (FF UKF) – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy – Bakalársky študijný program: Marketingová komunikácia a reklama

Prihlášku je možné podať v elektronickej alebo papierovej forme. Poplatok za elektronickú prihlášku je 25 eur a za papierovú prihlášku je to o 5 eur viac. Termín, dokedy je potrebné podať prihlášku, univerzita ešte nezverejnila. Minulý rok to bolo do 30. apríla.

Prijímacia skúška pozostáva z nasledovných okruhov:

 • Predpokladový test (psychodiagnostický test) – ide o obrázkový test, ktorý preverí tvoju schopnosť nachádzať podobnosti a rozdiely v jednotlivých vzoroch. Trvá približne 30 minút.
 • Test tvorivosti – dostaneš test, v ktorom budú načrtnuté rôzne tvary a tvojou úlohou bude pridaním čiar vytvoriť zaujímavé predmety alebo obrázky, prípadne doplniť originálny názov. Test trvá 5 minút.
 • Talentová skúšky z výtvarnej tvorivosti (koláž) – opäť dostaneš určitú tému, pre ktorú budeš musieť vytvoriť plagát, a to technikou koláže na výkres formátu A3. Čas na dokončenie tejto úlohy je 120 minút.

Dôležité je spomenúť, že pri bodovom hodnotení prijímacej skúšky katedra zohľadňuje aj tvoj prospech na strednej škole. Pre viac informácií o prijímacích skúškach sleduj stránky www.ff.ukf.sk alebo www.kmkr.ff.ukf.sk.

#Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Fakulta masmediálnej komunikácie – Bakalársky študijný program: Marketingová komunikácia

Termín podania prihlášky pre bakalárske štúdium je do 31. marca 2023. Primárne je potrebné používať elektronickú prihlášku. Výhodou je, že každý študent, ktorý vyplní prihlášku elektronicky, má nárok na znížený poplatok za prijímačky. Dôležité je tiež vedieť, že v jednom akademickom roku si môžeš podať len jednu prihlášku.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Kto je Mikaela Shiffrinová? Najväčšia súperka Petry Vlhovej zvládala v 11 rokoch to, čo sa učili dospelí lyžiari

Prijímacie skúšky sa skladajú z dvoch testov:

 • Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky.
 • Druhý test je z cudzieho jazyka.

Poplatok za prijímacie konanie je 40 eur. Prijímačky nemusíš absolvovať, ak je tvoj študijný priemer do 1,50 alebo ak sa hlásiš na externé štúdium. Ak sa chceš lepšie pripraviť na prijímačky, môžeš si kúpiť knižku Príručka pre uchádzača, ktorá ti pomôže s prípravou na test.

Viac informácií o prijímacom konaní zistíš na stránke fmk.sk.

#Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne

Fakulta multimediálních komunikací (Fakulta multimediálnej komunikácie) – Študijný program: Marketingová komunikácia

Termín podania prihlášky pre bakalárske štúdium je do 31. marca 2023.

Podmienkou pre prijatie je úspešné zvládnutie prijímacej skúšky a predloženie dokladu o dosiahnutí stredoškolského vzdelania s maturitou.  Uchádzači o kombinovanú formu štúdia musia ešte doložiť potvrdenie o najmenej dvojročnej praxi v odbore spolu so štruktúrovaným životopisom.

Prijímacia skúška má písomnú formu a skladá sa z týchto častí:

 • skúška všeobecných znalostí (história, spoločenské vedy, filozofia, dejiny umenia a kultúry, súčasný kultúrny život, politika, ekonomika a podnikanie, spoločenský život, médiá)
 • skúška kreativity a logického myslenia

Trvanie písomnej skúšky je 90 minút. Prijímacia skúška sa bude konať prezenčnou formou v júni 2023.

Pre viac informácií o prijímacom konaní sleduj stránku fmk.utb.cz alebo Facebook a Instagram univerzity.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa ateliér Audiovizuální tvorba FMK UTB Zlín (@audiovizeutb)

 

Ekonómia

#Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta: Národohospodárska fakulta

Študenti Ekonomickej fakulty v Bratislave sa vedia uplatniť doma aj v zahraničí. Škola má na všetky tri stupne štúdia – bakalárske, inžinierske aj doktorandské. Absolventi sa vedia uplatniť ako daňoví poradcovia, audítori, rizikoví manažéri, personalisti, konzultanti v manažmente, ale aj ako vysokoškolskí učitelia.

Študijné programy:

 • Aplikovaná ekonómia (bakalárske aj nadväzuje inžinierske štúdium), denná forma
 • Ekonómia aj právo (bakalárske aj nadväzujúce inžinierske štúdium), denná aj externá forma
 • Manažment verejných politík (bakalárske aj nadväzujúce inžinierske štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Právnická fakulta

Na Univerzite Komenského sa dá ekonómia študovať v slovenskom aj anglickom jazyku. Taktiež máš možnosť získať aj rôzne štipendiá až do celkovej výšky školného. Štúdium je prepojené s projektom realizovaným v spolupráci so Slovenskou advokátskou pomocou, vďaka čomu si oveľa jednoduchšie nájdeš uplatnenie v praxi. Ekonómia a právo sú spojené v jednom odbore.

Študijné programy:

 • Ekonómia a právo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Manažment a právo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Vysoká škola ekonomická v Prahe

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov

FMV je jednou z najväčších fakúlt ekonomickej vysokej školy v Prahe. U študentov rozvíja najmä poznatky v oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodnej politiky, diplomacie, cestovného ruchu a obchodného medzinárodného práva. Dôležitým prvkom je internacionalizácia – učia sa tu študenti z celého sveta, takže v žiadnom prípade sa tu nebudeš cítiť cudzo.

Študijné programy:

 • Cestovný ruch (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Medzinárodný obchod (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Medzinárodné štúdiá a diplomacia (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Obchodné a medzinárodné hospodárske právo (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaný forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa FMV VŠE v Praze (@fmv_vse)

<script>

Filozofia

#Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta: Filozofická fakulta

Trnavská univerzita ponúka študentom filozofie kompletné poznatky z oblasti humanitných vied, vďaka čomu patrí medzi najvyhľadávanejšie školy svojho zamerania na Slovensku. Absolventi sa vedia uplatniť v redakciách odborných časopisov, vo vydavateľstvách, kultúrno-vzdelávacích inštitúciách, sociálnej či psychologickej oblasti, ale aj v štátnej správe a v školstve.

Študijné programy:

 • Filozofia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Politológia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Sociológia (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Filozofická fakulta

Cieľom filozofickej fakulty v srdci Slovenska je poskytnúť študentom komplexné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied. Poskytuje výučbu vo všetkých troch stupňoch vzdelávanie. Absolventi sa uplatnia najmä na školách, v redakciách či reklamných agentúrach, no vďaka prepojeniu so štátnou správou aj vo verejnom sektore.

Študijné programy:

 • Filozofia v kombinácii s históriou (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Systematická filozofia (doktorandské štúdium), externá forma
 • Učiteľstvo filozofie (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Karlova univerzita v Prahe

Fakulta: Fakulta humanitných štúdií

Táto fakulta Karlovej univerzity vznikla v roku 2000 a radí sa tak medzi najmladšie. Teší sa však obrovskej popularite a to najmä českých, slovenských, ale aj európskych študentov. Vzdeláva svojich žiakov najnovšími metódami a učí ich moderným poznatok v širokom spektre vied o človeku a spoločnosti.

Študijné programy:

 • Štúdium humanitnej vzdelanosti (bakalárske štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Antropologické štúdiá (magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Aplikovaná etika (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Univerzita Karlova (@unikarlova)

<script>

Informatika

#Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií

Bratislavská STU je jednou z najväčších univerzít na Slovensku a študujú tu tisíce žiakov. Absolventi Fakulty informatiky sa dokážu uplatniť najmä v oblasti informačných technológií, ale aj ako projektoví manažéri či prevádzkovatelia informačných a počítačových systémov. Zároveň sú najlepšie zarábajúcimi zamestnancami na Slovensku.

Študijné programy:

 • Informatika (bakalárske štúdium), denná forma
 • Informačné softvérové systémy (magisterské štúdium), denná forma
 • Informačná bezpečnosť (magisterské štúdium), denná forma
 • Aplikovaná informatika (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Technická univerzita v Košiciach

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Košice ponúkajú svojim študentom kvalitné štúdium na fakulte Technickej univerzity. Vzdelávanie je zamerané aj na najmodernejšie technológie vrátane umelej inteligencie, virtuálnej reality či strojového učenia. Študenti sa po dokončení školy uplatnia ako vysoko ohodnotení pracovníci v informačných systémoch, na poli vývoja počítačových hier  či v analytických spoločnostiach.

Študijné programy:

 • Informatika (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Aplikovaná elektronika (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Inteligentné systémy (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Počítačové siete (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Masarykova univerzita v Brne

Fakulta: Fakulta informatiky

Fakulta informatiky na Masarykovej univerzite v Brne vznikla v roku 1994 a bola vtedy prvou svojho druhu v Čechách. Dnes na nej študujú tisíce študentov a ponúka programy vo všetkých troch stupňoch štúdia, ako aj možnosť aktívne sa zapájať do informačných výskumov v Česku, akými sú napríklad umelá inteligencia, vývoj hier, kyberbezpečnosť a ďalšie.

Študijné programy:

 • Informatika s rôznymi špecializáciami (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Kyberbezpečnosť (bakalárske štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Počítačové systémy, komunikácia a bezpečnosť (magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Masarykova univerzita (@muni_cz)

<script>

Právo

#Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta: Právnická fakulta

Košická právnická fakulta sa zameriava na striedanie teoretického a praktického vyučovania, aby sa uchádzači bez problémov uplatnili po štúdiu. Okrem toho, že môžeš byť advokát, sa zamestnáš aj ako sudca, exekútor, notár v súkromnej aj štátnej správe, prípadne aj diplomat na zahraničných cestách.

Študijné programy:

 • Právo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Medzinárodné právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Občianske právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Obchodné a finančné právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Trestné právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta: Právnická fakulta

Fakulta poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v oblastiach slovenského verejného a súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Študenti majú popri štúdiu možnosť získať prax napríklad v rezortoch spravodlivosti a zahraničných vecí. Zaručené máš aj uplatnenie, a to nielen v právnej sfére, ale napríklad aj v policajnom zbore či v medzinárodných mimovládnych organizáciách.

Študijné programy:

 • Právo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Občianske právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Pracovné právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Trestné právo (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta: Právnická fakulta

V Olomouci sa učí právo od samých začiatkov, teda od bakalárskeho stupňa. Ide o pomerne novú univerzitu, otvorená bola začiatkom 90. rokov ako jedna z prvých právnických fakúlt po revolúcii v Československu. Taktiež máš na nej možnosť študovať v českom aj anglickom jazyku, a to prezenčne aj kombinovane.

Študijné programy:

 • Právo vo verejnej sfére (bakalárske štúdium), denná forma
 • Právo a právna veda (magisterské štúdium), denná forma
 • Ústavné právo (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Trestné právo (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Európske a medzinárodné právo (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Univerzita Palackého (@univerzita.palackeho)

<script>

Psychológia

#Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta: Filozofická fakulta

UCM si zakladá na rozvoji medziodborových vzťahov a prispôsobovaní sa moderným požiadavkám trhu, čo sa priebežne premieta do existujúcich aj pripravovaných študijných programov. Absolventi dostanú kompletný prehľad informácií z odboru a uplatnia sa aj ako profesori či výskumníci. Štúdium pokrýva všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Všeobecná a experimentálna psychológia (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta: Filozofická fakulta

Aj v Prešove ponúkajú študentov filozofie možnosť vzdelávať sa vo všetkých troch stupňoch štúdia. Majú učiteľské aj neučiteľské študijné programy zamerané najmä na humanitné a spoločensko-vedecké disciplíny. Po absolvovaní sa uplatníš v súkromnom aj verejnom sektore, najmä ako psychológ.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske, aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Sociálna práca (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Všeobecný psychológia (doktorandské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

#Ostravská univerzita

Fakulta: Filozofická fakulta

Práve táto fakulta je jednou z najväčších na Ostravskej univerzite. Študuje tu zhruba dvetisíc študentov. Neodlúčiteľnou súčasťou výuky je výskumná činnosť a počas štúdia sa môžeš zapojiť do viacerých národných aj medzinárodných projektov. Univerzita má sídlo priamo v centre mesta a aj dostupnosť z internátu je veľmi dobrá.

Študijné programy:

 • Psychológia (bakalárske štúdium), denná forma
 • Anglická psychológia (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce doktorandské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ostravská univerzita (@ostravska_uni)

<script>

Čo by si chcel študovať na vysokej škole?

Sleduj náš Instagram

Zdroj: hashtag.sk, vysokeskoly.sk, vysokedskoly.cz
Odporúčame
Čítať viac