Chceš študovať ekonómiu? V Bratislave aj Košiciach ťa budú učiť odborníci, skúsiť však môžeš aj Česko

študentka ekonómie

Vďaka ekonomickému vzdelaniu nájdeš široké uplatnenie v živote (Zdroj: GettyImages)

#Ekonómia je súčasť nášho každodenného života. Zameriava sa na financie, bankovníctvo aj dane. V živote sa nevyhneš ani jednému z nich a byť odborníkom v tejto sfére nebude ani v budúcnosti na škodu. Kde môžeš študovať s kvalitnými a skúsenými ekonómami u nás či v susednom Česku?

Slovensko

#Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta: Národohospodárska fakulta
Sídlo: Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Študenti Ekonomickej fakulty v Bratislave sa vedia uplatniť doma aj v zahraničí. Škola má na všetky tri stupne štúdia – bakalárske, inžinierske aj doktorandské. Absolventi sa vedia uplatniť ako daňoví poradcovia, audítori, rizikoví manažéri, personalisti, konzultanti v manažmente, ale aj ako vysokoškolskí učitelia.

Študijné programy:

 • Aplikovaná ekonómia (bakalárske aj nadväzuje inžinierske štúdium), denná forma
 • Ekonómia aj právo (bakalárske aj nadväzujúce inžinierske štúdium), denná aj externá forma
 • Manažment verejných politík (bakalárske aj nadväzujúce inžinierske štúdium), denná forma
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo (bakalárske aj nadväzujúce inžinierske štúdium v programoch Financie a dane / Finančné trhy a investovanie), denná aj externá forma.

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa EU v Bratislave (@euba_sk)

#Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Právnická fakulta
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Na UK sa dá ekonómia študovať v slovenskom aj anglickom jazyku. Taktiež máš možnosť získať aj rôzne štipendiá až do celkovej výšky školného. Štúdium je prepojené s projektom realizovaným v spolupráci so Slovenskou advokátskou pomocou, vďaka čomu si oveľa jednoduchšie nájdeš uplatnenie v praxi. Ekonómia a právo sú spojené v jednom odbore.

Študijné programy:

 • Ekonómia a právo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Manažment a právo (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Univerzita Komenského (@comenius.university)

<script>

#Ekonomická univerzita v Bratislave (mesto Košice)

Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Sídlo: Tajovského 13, Košice

Táto fakulta vznikla v Košiciach začiatkom 90. rokov a budovy má aj v Michalovciach. Svojich študentov pripravuje na prácu budúcich ekonómov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Absolventi vychádzajú ako vyštudovaní finanční, rozpočtoví a účtovní analytici, ekonómovia, manažéri či odborníci na podnikové financie.

Študijné programy:

 • Ekonomika a manažment podniku (bakalárske aj doktorandské štúdium), denná aj externá forma
 • Podnikový obchod a marketing (magisterské štúdium), denná aj externá forma
 • Obchodové podnikanie (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Finančné riadenie podniku (magisterské štúdium), denná aj externá forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa EU v Bratislave (@euba_sk)

<script>

#Vysoká škola DTI

Fakulta: vysoká škola DTI
Sídlo: Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom

DTI je súkromná vysoká škola, ktorá ponúka všetky tri stupne štúdia. Okrem vyučovania na teba čakajú rôzne kurzy aj vzdelávanie aktivity. Škola chce dať svojim študentom predovšetkým kvalitné informácie z prostredia trhu prácu a ekonomiky na Slovensku. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľským sektorom aj verejnou správou.

Študijné programy:

 • Manažment (bakalárske štúdium), externá forma
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch (bakalárske štúdium), externá forma
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov (magisterské štúdium), denná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vysoká škola DTI (@vysokaskola_dti)

<script>

#Central European Management Institute

Fakulta: Inštitút CEMI
Sídlo: Bratislava

CEMI sa od ostatných líši tým, že štúdium tu prebieha online. Spoločne so Slovákmi budeš v jednej skupine aj s českými študentmi. Vybrať si však môžeš aj vzdelávanie v anglickom jazyku. Výsledkom však nie je diplom, keďže ide o inštitút. Podľa toho sa líši aj dĺžka štúdia, ktorá trvá vždy len jeden rok. Otvára sa dvakrát do roka – v októbri a v marci.

Študijné programy:

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • Manažment verejnej správy

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa CE Education Institute (@educationinstituteeu)

<script>

Česko

#Vysoká škola ekonomická v Prahe

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
Sídlo: Námestie W. Churchilla 1938/4, Praha

FMV je jednou z najväčších fakúlt ekonomickej vysokej školy v Prahe. U študentov rozvíja najmä poznatky v oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodnej politiky, diplomacie, cestovného ruchu a obchodného medzinárodného práva. Dôležitým prvkom je internacionalizácia – učia sa tu študenti z celého sveta, takže v žiadnom prípade sa tu nebudeš cítiť úplne cudzo.

Študijné programy:

 • Cestovný ruch (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Medzinárodný obchod (bakalárske aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná forma
 • Medzinárodné štúdiá a diplomacia (bakalárske, magisterské aj nadväzujúce magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Obchodné a medzinárodné hospodárske právo (doktorandské štúdium), denná aj kombinovaný forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa FMV VŠE v Praze (@fmv_vse)

<script>

#NEWTON University

Fakulta: NEWTON University
Sídlo: 5. mája 103/2, Praha

NEWTON sa môže pýšiť šiestimi oceneniami najlepšie hodnotenej súkromnej školy v Česku za posledných osem rokov. Zameriava sa na modernú výučbu manažmentu, psychológie, marketingu a ekonómie. Ponúka bakalárske aj magisterské stupne štúdia desiatok programov, stačí si len vybrať, ktorý ťa najviac zaujíma.

Študijné programy:

 • Digitálny marketing (bakalárske štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Finančné riadenie podniku (magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Manažment a podnikanie (bakalárske štúdium), denná aj kombinovaná forma
 • Marketing (magisterské štúdium), denná aj kombinovaná forma

Ako prebiehajú, koľko stoja a kedy sa konajú prijímacie skúšky, sa dozvieš na portáli vysokých škôl.

 

 
 
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príspevok, ktorý zdieľa NEWTON University 🇨🇿/🇸🇰/🇬🇧 (@newton.university)

<script>

Sleduj náš TikTok

Zdroj: hashtag.sk, vysokeskoly.sk, vysokedskoly.cz
Odporúčame