MATURITY 2022: Tu sú všetky testy z písomnej časti + odpovede z jazykov a neoficiálne kľúče zo slovenčiny a matematiky

Maturanti už majú prvú časť takmer za sebou!

Maturanti už majú prvú časť takmer za sebou! (Zdroj: Unsplash.com/ Ben Mullins)

#Tento rok nás maturity neobišli, a tak sme museli zasadnúť do lavíc a overiť si svoje nadobudnuté znalosti. Dnes už máme za sebou celé maturity a povieme ti, nemali sme to vôbec ľahké. Ako si to zvládol?

V utorok nás čakala písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Na teste sme poriadne oprášili zručnosti z čítania s porozumením, ktoré tvorilo hlavnú časť celého testu.

Nevyhli sme sa však ani vedomostným otázkam, ako napríklad: „Do ktorého literárneho smeru sa zaraďuje prevažná časť tvorby A. S. Puškina?“ alebo „Vypíšte zo slova takýto slabiku, na ktorej je hlavný slovný prízvuk.“ Ak si chceš overiť svoje vedomosti na teste, nájdeš ho tu.

Oficiálne správne odpovede však ešte zverejnené nie sú, a tak maturantom neostáva nič iné ako čakať v napätí, či sa im test podaril. Tu však nájdeš aspoň tie neoficiálne.

Maturanti už majú prvú časť takmer za sebou!
Maturanti už majú prvú časť takmer za sebou! (Zdroj: Unsplash.com/javier trueba)

Okrem testu nás vytrápil aj sloh. Na výber sme mali zo štyroch tém, a to: Čaro roviny (Umelecký opis), „Príroda je stále nekonečne populárnejšia než dejiny.“ (Diskusný príspevok), Kde je vlastne náš domov? (Úvaha), Som Ofélia (Beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela Hamlet od W. Shakespeara). Ktorú tému si si vybral ty?

V utorok však niektorých študentov však vytrápil aj maďarský jazyk a literatúra. K tomuto testu už zverejnili aj výsledky,ktoré si môžeš pozrieť tu. Témy na sloh na maďarský jazyk boli: Nebuďme odpadkovým košom! (Príhovor proti založeniu spaľovne smetí, prípadne smetiska v našom blízkom okolí – rečnícky prejav), Ak je mladosť hlúposť, tak staroba je rozvážnosť? (Úvaha o generačných problémoch), Mám veľa kamošov, ale priateľa/priateľku mám len jedného/jednu (Charakteristika) a Zastavme sa a nadýchnime sa! (Správne životné tempo a vhodné plánovanie času v dnešnom uponáhľanom svete – výklad).

V stredu boli maturity z anglického jazyka, a to či už na úrovni B1 alebo B2. Maturitná skúška z anglického jazyka pozostávala z troch častí. Prvou bolo počúvanie, v ktorej sa nachádzali tri časti, v druhej bol jazyk, ktorý taktiež pozostával z troch cvičení a potom nás ešte čakali tri texty na čítanie.

Tu nájdeš správne odpovede na úrovni B1 aj B2. Okrem anglického jazyka si však maturanti mohli vybrať aj ruský jazyk, nemecký jazyk, francúzky jazyk či španielsky jazyk.

Vo štvrtok nás zas čakala maturita z matematiky, kde nás okrem rovnív vytrápili aj slovné úlohy, parabola či funkcie. Hoci oficiálne výsledky ešte nezverejnili. Overme si naše odpovede aspoň podľa tohto neoficiálneho kľúča.

A konečne, posledný deň písomných maturít. Niektorých znás totiž ešte čakala písomná časť zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry alebo ukrajinského jazyka a literatúry. Tí znás, ktorých čakala maturita zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry si na výsledky testu ešte budú musieť počkať. Zatiľ, žiaľ, nie sú nikde zverejnené. Maturity z ukrajinského jazky a literatúry si však môžeme skontrolovať tu. Pri maturitách z ukrajinského jazyka nás však vytrápili aj slohové témy. Vybrať sme si mohli z Predstavy mladého človeka o budúcnosti Európy (Úvaha), Môj obľúbený spisovateľ (Charakteristika), Sloboda nám nespadla z neba – milióny za ňu padli (Diskusný príspevok) a Je moderné byť čestným? (Rozprávanie).

Na maturite zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na nás zas čakali témy slohu ako Každý nemôže byť majster (Rozprávanie), Tým je môj rodný kraj známy (Opis), „Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly…“ (Úvaha) a „Nič nebeží rýchlejšie ako roky.“ (Slávnostný prejav pri príležitosti okrúhlych narodenín rodinného príslušníka).

Tak čo, dal si to?

Zdroj: hashtag.sk,
Odporúčame