Dokedy podať prihlášku na výšku? Tu je PREHĽAD všetkých termínov na slovenské vysoké školy v roku 2023

študentka vypisuje prihlášku na vysokú školu

Prihlášku na vysokú školu pošli včas (Zdroj: Gettyimages)

#Rozhodovanie o vysokých školách a podávanie prihlášok je v plnom prúde. Už vieš, na ktorú vysokú školu alebo univerzitu sa chceš prihlásiť? Tak nezmeškaj túto možnosť a odošli prihlášku na čas. Prečítaj si náš prehľad termínov na podávanie prihlášok na rok 2023.


Západné SlovenskoStredné SlovenskoVýchodné Slovensko


Západné Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta – 28.2.2023
Prírodovedecká fakulta – 15.3.2023
Pedagogická fakulta – 31.3.2023
Jesseniova lekárska fakulta – 28.2.2023
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – 31.3.2023
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta – 30.04.2023
Fakulta sociálnych a ekonomických vied – 31.3.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta – 31.3.2023
Obchodná fakulta – 31.3.2023
Fakulta hospodárskej informatiky – 31.3.2023
Fakulta podnikového manažmentu – 31.3.2023
Fakulta medzinárodných vzťahov – 31.3.2023
Fakulta aplikovaných jazykov – 31.3.2023
Podnikovohospodárska fakulta – 31.3.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky – 30.4.2023
Strojnícka fakulta – 31.3.2023
Ústav manažmentu – 30.4.2023
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave – 30.4.2023

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – 31.3.2023
Pedagogická fakulta – 28.2.2023
Teologická fakulta – 31.3.2023
Filozofická fakulta – 28.2.2023
Právnická fakulta – 31.3.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie – 30.4.2023
Fakulta sociálnych vied – 30.4.2023
Filozofická fakulta – 30.4.2023
Fakulta prírodných vied – 30.4.2023
Fakulta zdravotníckych vied – 30.4.2023
Inštitút manažmentu – 30.4.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – 30.4.2023
Fakulta biotechnológie a potravinárstva – 30.4.2023
Fakulta ekonomiky a manažmentu – 30.4.2023.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja – 30.4.2023
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva – 30.4.2023
Technická fakulta – 30.4.2023

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied a informatiky – 31.3.2023
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva – 31.3.2023
Fakulta stredoeurópskych štúdií – 31.3.2023
Filozofická fakulta – 31.3.2023
Pedagogická fakulta – 31.3.2023

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva – 30.4.2023
Katedra politológie – 30.4.2023
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov – 30.4.2023
Fakulta špeciálnej techniky – 30.4.2023
Fakulta priemyselných technológií (v Púchove) – 30.4.2023

Stredné Slovensko

Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva – 31.3.2023
Pedagogická fakulta – 31.3.2023
Filozofická fakulta – 21.4.2023
Teologická fakulta (v Košiciach) – 30.4.2023

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta – 31.3.2023
Drevárska fakulta – 31.3.2023
Fakulta ekológie a environmentalistiky – 31.3.2023
Fakulta techniky – 31.3.2023

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied – 31.3.2023
Fakulta riadenia a informatiky – 31.3.2023
Fakulta elektrotechniky a informačných technológii – 31.3.2023
Stavebná fakulta – 31.3.2023
Strojnícka fakulta – 31.3.2023
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a strojov – 31.3.2023
Fakulta bezpečnostného inžinierstva – 31.3.2023

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení – 31.3.2023 (Herectvo – 4.4.2023, Divadelná dramaturgia a réžia – 5.5.2023)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta – 14.2.2023
Fakulta prírodných vied – 31.3.2023
Pedagogická fakulta – 31.3.2023
Filozofická fakulta – 31.3.2023
Právnická fakulta – 30.4.2023
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – 30.4.2023

Východné Slovensko

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Termín odoslania prihlášok na celej univerzite – 31.3.2023

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta – 31.5.2023
Lekárska fakulta – 28.2.2023
Prírodovedecká fakulta – 31.3.2023
Právnická fakulta – 31.3.2023
Fakulta verejnej správy – 30.4.2023
Ústav telesnej výchovy a športu – 15.4.2023

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta – 30.4.2023
Fakulta elektrotechniky a informatiky – 30.4.2023
Fakulta umení – Letecká fakulta – 26.5.2023
Strojnícka fakulta – 31.3.2023
Fakulta baníctva a ekológie, riadenia a geotechnológií – 31.3.2023
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – 30.4.2023
Stavebná fakulta – 21.4.2023
Fakulta výrobných technológií (v Prešove) – 31.3.2023

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied – 31.3.2023
Fakulta športu – 28.2.2023
Pedagogická fakulta – 31.3.2023
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu – 31.3.2023
Fakulta zdravotníckych odborov – 31.3.2023
Gréckokatolícka teologická fakulta – 31.3.2023
Pravoslávna bohoslovecká fakulta – 30.3.2023


Schooltag, to sú zaujímavo spracované podcasty stredoškolských predmetov, ale aj tipy na učenie.

 

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame