Zvládni s prehľadom nový školský rok, toto je 10 učebných metód, ktoré ti môžu pomôcť

Učebnice a zošity na stole. V pozadí sedí študent.

Zozbierali sme pre teba 10 techník pre rýchlejšie a efektívnejšie učenie (Zdroj: canva)

#Pokiaľ ide o školu a učenie, snom takmer každého študenta je naučiť sa všetko potrebné za čo najkratší čas. Existuje na to mnoho učebných techník a metód. Niektoré sú medzi študentmi známe viac, iné menej. Zozbierali sme preto pre teba 10 techník pre rýchlejšie a efektívnejšie učenie, ktoré môžeš vyskúšať.

Na začiatok si treba uvedomiť, že každý z nás je iný. Niekomu viac vyhovuje učiť sa nahlas hneď po škole, druhému je lepšie zvýrazňovať a podčiarkovať si poznámky v noci. Skúšaj nové veci, testuj, čo funguje najlepšie pre teba a nájdi svoj spôsob učenia.

Stôl na ktorom sú zošity, knihy a školské pomôcky
Nájsť vhodnú učebnú techniku ti môže chvíľku trvať (Zdroj: canva)

Zvýrazňovanie textu

Ak patríš k vizuálnemu typu študentov, efektivitu pri učení môžeš dosiahnuť aj podčiarkovaním poznámok. Využi vlastnú nápaditosť a použi farebné zvýrazňovače, papieriky alebo rôzne štýly zvýrazňovania a vytvor si tak najvhodnejší systém pre seba. Zvýrazňovanie poznámok v texte má niekoľko benefitov:

  • pomáha udržať pozornosť voči danému textu pri učení, 
  • zdôrazníš si v texte len tie najpodstatnejšie informácie, takže pri opakovaní preberanej látky ti stačí zamerať sa len na zvýraznené časti,
  • v množstve neprehľadného textu sa vieš lepšie orientovať,
  • ak si zavrieš oči a predstavíš si celý text, jeho zvýraznené časti si oveľa jednoduchšie vybavíš.

Písanie poznámok

Zapisovanie má veľmi podobnú funkciu ako zvýrazňovanie textu. Udržiavajú pozornosť, núti ťa pracovať s textom a vybrať z neho len to najpodstatnejšie. Zároveň môže slúžiť ako osnova pre opakovanie látky.

Ruka v ktorej je zvýrazňovač.
Zvýrazňovanie alebo písanie poznámok má mnoho výhod pre vizuálne typy ľudí (Zdroj: canva)

Mnemotechnické pomôcky

Môžu to byť slová, vety, vymyslené básničky alebo aj príbehy, ktoré spájajú slová –
ich význam prostredníctvom asociácií. Mnemotechnické pomôcky sú užitočné pre zapamätanie si informácií na krátky čas. Napríklad:
DEKA: D,K,E a A sú vitamíny rozpustné vo vode
HARPÚNA: jazykové štýly (hovorový, administratívny, rečnícky, publicistický, umelecký, náučný)
LaCoDoMa: rímske číslice L,C,D,M

Pojmové a myšlienkové mapy

Ak potrebuješ lepšie pochopiť a následne si zapamätať nejakú problematiku, skús si začať robiť myšlienkové mapy. Táto technika ti pomôže zorganizovať si poznámky, spraviť si prehľad vo svojich myšlienkach. Učenie sa takto stáva príjemnejším a zábavnejším.

Najprv si určíš základnú myšlienku alebo pojem, ktorý napíšeš do stredu. Ten sa bude ďalej rozdeľovať do viacerých vetiev. Pri vytváraní myšlienkovej mapy môžeš používať rôzne farby, symboly, obrázky a pod.

pojmová mapa
Myšlienkové mapy sú dobrým pomocníkom pri zápise a organizovaní informácií (Zdroj: canva)

Pamäťové paláce

Táto metóda môže byť pre teba správnou voľbou, ak si kreatívny a máš veľkú dávku predstavivosti. Skús túto techniku vyskúšať pri učení cudzích jazykov alebo niečoho s príbehom – dejepis, obsah literárneho diela.

Ako samotný názov napovedá, ide o to, že vo svojej mysli si vytvoríš fiktívny palác, do ktorého si budeš ukladať informácie. V praxi to môže vyzerať takto: Tvoj fiktívny palác bude napríklad tvoj domov. Predstav si cestu z tvojej izby do kuchyne. Aké predmety vidíš, okolo čoho prechádzaš? Presne toto sú predmety, na ktoré budeš ukladať informácie. Každú novú informáciu musíš spojiť s nejakým vizuálnym vnemom v tvojom paláci.

Feynmanova technika učenia

Jej autorom je Richard Feynman, americký fyzik a laureát Nobelovej ceny za fyziku. Pointou tejto metódy je dokázať vysvetliť učivo, ktoré si sa práve naučil druhému človeku. Pri učení je dôležité sústrediť sa najmä na dve kľúčové veci: pochopenie a jednoduchosť. Cieľom učenia nie je stratiť sa v zložitých termínoch, ale pochopiť vzájomné súvislosti.

Pomodoro technika

Postup pri tejto metóde je veľmi jednoduchý – 25 minút venovaných učeniu, 5 minút prestávka. Jediné, čo budeš potrebovať, je časovač. Najprv si stanov nejaký cieľ alebo úlohu, ktorú chceš splniť. Nastav si časovač na 25 minút a počas tohto času sa intenzívne venuj len danej úlohe. Následne si daj 5-minútovú prestávku. Toto celé opakuj štyrikrát. Po štvrtom raze prichádza veľká prestávka – 15 až 20 minút.

Aby táto metóda fungovala, mal by si eliminovať všetko, čo ťa pri učení rozptyľuje. Cez prestávku rob aktivity, ktoré ti pomôžu odreagovať sa. Takže nescrolluj TikTok, ale namiesto toho sa prejdi po miestnosti, daj si kávu alebo čaj.

časovač v tvare paradajky
Pomodoro technika je jedna z najznámejších metód na organizáciu času (Zdroj: canva)

Paretov princíp

Vilfredo Pareto je ekonóm a sociológ pochádzajúci z Talianska. Zistil, že 20 percent jedincov vlastní 80 percent bohatstva Talianska. Tento princíp sa dá uplatniť aj v iných sférach. Napríklad 80 percent úspechu závisí od 20 percent tréningu a návykov, ktorých sa športovci držia. Podstatou je, že 20 percent správne vybraných činností dokáže priniesť až 80 percent požadovaných výsledkov.

Pri učení to môže vyzerať napríklad takto: Ak vieš, že zajtra ťa nečaká písomka z chémie, ale odpoveď z dejepisu, zameraj sa presne na to, čo potrebuješ, a nestrácaj čas zbytočnosťami.

Eisenhowerov princíp

Americký prezident Dwight Wisenhower povedal: „Čo je dô­le­žité, je zriedka na­lie­havé. Čo je na­lie­havé, je zriedka dô­le­žité.“ Aby si jeho metódu mohol vyskúšať, musíš presne poznať, svoje dlhodobé a krátkodobé ciele. Aké kroky treba podniknúť k napĺňaniu týchto cieľov. Ná­sledne si všetky úlohy roz­deľ do štyroch ka­te­gó­rií:

  • Dô­le­žité a na­lie­havé: Tieto úlohy sú tvojou prioritou, urob ich preto okamžite.
  • Dô­le­žité, ale nie naliehavé: Tieto úlohy zatiaľ nerob, ale naplánuj si ich.
  • Na­lie­havé, ale nie dôležité: Ak je to možné, tieto úlohy deleguj niekomu druhému.
  • Ne­na­lie­havé a ne­dô­le­žité: Tieto úlohy eliminuj, ne­rob ich vô­bec.

Flash cards

Takzvané rýchle kartičky majú na jednej strane napísanú otázku a na druhej odpoveď. Učenie s nimi spočíva v tom, že na jednu kôpku ukladáš kartičky, na ktoré vieš odpovedať bez kontroly, na druhú kartičky, na ktoré nevieš odpoveď. Takto sa môžeš testovať, dokým všetky kartičky nebudú na jednej kôpke.

Ďalšou výhodou flash cards je, že sa pri nich nemusíš učiť osamote. Zavolaj sestru, kamaráta a učte sa spolu. Môžete si usporiadať súťaž v tom, kto bude vedieť odpoveď na viac kartičiek. Môžeš si ich vytvoriť v papierovej verzií, ale v dnešnej dobe nájdeš aj mnoho aplikácií či stránok, ako sú napríklad Quizlet, Anki a pod.

karty v detských rukách
Flash cards môžu učenie premeniť na zábavu (Zdroj: canva)

Ktorú z metód najčastejšie používaš pri učení ty?

Schooltag, to sú zaujímavo spracované podcasty stredoškolských predmetov, ale aj tipy na učenie.

 

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame