Miniťahák nielen pre študentov: Najčastejšie chyby, ktoré robia Slováci v angličtine

pixabay.com

#Ovládať jeden svetový jazyk (a nie, nie je to čeština) patrí už k akejsi povinnej výbave každého mladého človeka. Na školách prevláda najmä angličtina, nemčina, ale stretnúť sa môžete s výukou francúzskeho alebo aj ruského jazyka. Angličtina však patrí k najviac žiadaným jazykom vo svete.

Naučiť sa anglický jazyk poriadne slovom aj písmom dokáže potrápiť. Pozrite sa spolu s nami na 5 najčastejších chýb, ktoré robíme v tomto cudzom jazyku a ak vám to pomôže, pokojne si tento článok odložte a majte ho ako pomôcku pri sebe.

1. Zlé použitie slova I alebo Me

Azda najľahšia pomôcka je zapamätať si, že:

I prekladám ako „ja“ – I watched TV. – Pozeral som televíziu.

Me prekladám ako „mnou“ – Peter’s pet was outside with Peter and me. – Petrov domáci miláčik bol vonku s Petrom a so mnou.

2. Slovosled

Zatiaľ čo slovenčina má slovosled voľný a rozprávame, ľudovo povedané, tak, ako sa nám zachce, v angličtine to neplatí. Aj keď si slovosled popletiete, Angličan vám síce bude rozumieť, ale okamžite spozná, že nie ste v jeho jazyku profík. Anglický slovosled je nasledovný:

Podmet – prísudok – predmet – spôsob – miesto – čas.

kto/čo – čo robí – koho/čo – ako – kde – kedy.

3. Zamieňanie si slov

Veľa slov v angličtine je si veľmi podobných, avšak ich význam je úplne rozdielny. Medzi ne patrí napríklad:

weather (počasie) – whether (či, alebo)

alone (sám) – lonely (osamelý)

crab (krab) – crap (blbosť)

throught (cez) – thought (myšlienka)

4. Please a sorry

Ak ste neporozumeli tomu, čo vám bolo povedané, nespýtajte sa Please? (Prosím?), ako je tomu u nás, ale použite skôr Sorry alebo Pardon.

5. Nepočítateľné podstatné mená

Takéto slová majú len jednotné číslo. Nesprávne utvorené množné číslo spôsobí u native speakerov face palm. Medzi slová, z ktorých sa nedá utvoriť množné číslo v angličtine patrí napríklad water (voda) alebo coffee (káva).

Odporúčame