Literárny prehľad do vrecka: Zopakuj si základné pojmy, vďaka ktorým sa na maturite nestratíš!

študenti

Tieto literárne pojmy musíš odrapotať aj o polnoci (Zdroj: GettyImages)

#Ústne maturitné skúšky sa pomaly blížia, je načase sa poriadne pripraviť na najväčšieho strašiaka z okruhov – slovenský jazyk a literatúru. Dnes si spolu abecedne prejdeme najpoužívanejšie literárne pojmy, s ktorými sa môžeš stretnúť v rôznych dielach či konkrétnej maturitnej otázke. Niektoré možno budeš poznať, iné si veľmi ľahko osvojíš. Ideme na to?

Anekdota – krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorá má neočakávaný záver s humorným vyznením, podmienkou dobrej anekdoty je krátky rozsah, vtip a nečakaná pointa.

Autorská reč – reč autora alebo rozprávača, ktorý komentuje činnosť postáv a rozvíja dej.

Bájka – epické dielo, v ktorom vystupujú najmä zvieratá a preberajú na seba ľudské vlastnosti, cieľom bájky je podať mravné ponaučenie.

Básnická otázka – môžeš ju poznať aj pod pojmom rečnícka otázka, ide o autorovu otázku, ktorá si nevyžaduje odpoveď, alebo si na ňu autor odpovedá sám.

Dialóg – rozhovor dvoch alebo viacerých postáv.

S našim výberom literárnych pojmov ti učenie pôjde ľahšie (Zdroj: Freepik/Lookstudio)

Dráma – jeden z literárnych druhov, je v nej rozprávaný príbeh, no nie je prítomný rozprávač, dej prebieha prostredníctvom konania postáv a ich dialógov a monológov (prehovor jednej postavy).

Epigram – krátka satirická báseň, v ktorej autor satiricky a kriticky prezentuje svoj názor na danú spoločnosť alebo jednotlivcov.

Epiteton – básnický prívlastok, autor ním zdôrazňuje určité vlastnosti osôb, zvierat a dejov, je citovo zafarbený a prívlastok má prenesený význam, napr. vysmiate slnko.

Epizeuxa – opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni, napr. koho rada
vidím, koho rada vidím.

Eufemizmus – nepriame pomenovanie nepríjemnej skutočnosti pomocou básnického obrazu, aby sa zmiernil negatívny výraz, napr. odísť na večnosť.

Ja-rozprávanie – nazývame ho aj priamym rozprávaním, autor sa v tomto prípade stotožňuje s niektorou postavou, je prítomný v príbehu (prvá osoba).

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Nechce sa ti učiť na skúšky? 8 tipov, ktoré nakopnú aj najväčších lenivcov

Lyrické dielo – literárne dielo, pomocou ktorého autor vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady, nemá dej.

Metafora – vzniká prenášaním vlastností na základe vonkajšej podobnosti, napr. smola sa mu lepí na päty.

Metonymia – prenesenie významu na základe vnútornej súvislosti, napr. čítať Kukučína, počúvať Mozarta.

Všeobecný literárny prehľad máš vo vrecku (Zdroj: Unsplash/Siora Photography)

Novela – ide o epický žáner stredného rozsahu, zobrazuje iba jednu udalosť alebo príbeh, v novele vystupuje menej postáv, má však výrazný záver.

Personifikácia – autor prenáša (privlastňuje) ľudské vlastnosti neživým predmetom a javom, napr. vietor spieva.

Poézia – viazaná umelecká reč (text) vo veršoch, ma rým a rytmus.

Próza – voľne písaná neviazaná reč.

Rým – zvuková zhoda slabík na konci veršov, poznáme združený rým (aabb), striedavý rým (abab), obkročný rým (abba), prerývaný rým (abcb) a postupný rým (abcabc).

Verš – jeden riadok básne, rozlišujeme voľný a viazaný verš.

Pomohlo? Vďaka tomuto krátkemu literárnemu prehľadu budeš v obraze aj pri zelenom stole. Držíme ti palce!

Sleduj náš Instagram

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame