NÁZOR Zložme si ružové okuliare, online výučba je často poriadne peklo: Súhlasíš?

online výučba

Za online výučbou nie je toľko výhod, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať (Zdroj: Freepik)

#Maturanti zvládli svoju skúšku dospelosti bez vážnych problémov a vysokoškoláci žiadali petíciou zrušenie štátnych záverečných skúšok. Práve v tomto duchu sa niesol záver akademického roka 2019/2020. Trúfam si tvrdiť, že mnohí z nás verili v lepší začiatok aktuálneho školského roka, no opak je pravdou.


Autorka: Henrieta Hlinková
Tento článok bol pôvodne uverejnený v magazíne Unipo Press Filozofickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.


Aj napriek faktu, že sme akademický rok na Prešovskej univerzite v Prešove začali v normálnom režime a všetko prebiehalo prezenčnou formou, nečakali sme dlho a opäť sa všetci nachádzame v pohodlí našich izieb a prednášky prebiehajú dištančne.

Začiatok semestra sme úspešne zvládli s osobnou účasťou a užívali si tak pravý vysokoškolský život (s rúškami a bezpečnými odstupmi). Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa ale postupne začali zatvárať fakulty a došli sme až k záveru, že štúdium na každej z nich prebieha momentálne online. Čo to znamená pre študentov?

Po porade vedenia univerzity rektor Prešovskej univerzity v Prešove vydal opatrenia, ktoré sú účinné od 13. októbra 2020. Všetky prednášky uskutočňované na fakultách budú až do odvolania prebiehať iba dištančnou formou. Ohľadom ďalších foriem štúdia rozhodnú dekani fakúlt vzhľadom na špecifiká jednotlivých študijných programov. Študenti si tým pádom musia opäť zvyknúť na online výučbu, ktorá prebieha prostredníctvom platform ako napríklad Webex či Microsoft teams.


Ako lepšie zvládneš prácu z domu či školu online? Týchto 5 rád ti zaručene pomôže k úspechu


Online výučba (Zdroj: súkromný archív/ Henrieta Hlinková)

Jeden by povedal, že online výučba bude fajn. Aspoň nemusíme chodiť do školy, nie je potrebné cestovať a keď je kamera vypnutá, môžeme sa počas prednášky aj najesť. Nie všetko je však také ideálne, ako by sa na prvý pohľad zdalo. O katastrofálnom internetovom pokrytí v obciach na Slovensku radšej písať nebudem, to by si zaslúžilo snáď aj samostatný článok.

Je tu aj ďalší problém, tým je zlé technické vybavenie, nefunkčnosť kamery alebo mikrofónu u mnohých študentov. No v prvom rade ide hlavne o absenciu priameho kontaktu s vyučujúcim. Na prednáškach to samozrejme nie je nevyhnutné, no praktické predmety a niektoré študijné programy to prostredníctvom online výučby nemajú ako vykonať v správnej miere.

Ide napríklad o absolvovanie atletiky na Fakulte športu alebo o laboratórne cvičenia v zdravotníckych odboroch. Samozrejme, keď sa chce, všetko sa dá, no online výučba so sebou v tomto smere prinesie chýbajúce znalosti a praktické zvládanie úloh viacerým absolventom. Pevne preto verím, že sa na to bude v budúcnosti brať ohľad. Vzhľadom na nepriaznivé okolnosti „tam vonku,“ je však potrebné dodržiavať všetky nariadenia vrátane online výučby, aby sme už čoskoro mohli opäť fungovať tak ako sme na to zvyknutí.

Zdroj: Hashtag.sk
Odporúčame