Ako by mala fungovať ideálna škola? Takto môžeme zmeniť životy, tvrdí významný psychológ

Čo je dôležité pre ideálnu školu? Táto kniha prináša odpovede (Zdroj: Unsplash/Priscilla Du Preez )

#Otázky týkajúce sa školstva či učenia žiakov na školách a univerzitách. Čo je pre samotnú školu dôležité? Tieto otázky sú medzi verejnosťou omieľané veľmi často. Viaceré odpovede prináša kniha Sloboda učiť sa.

Ide o prelomové dielo najvýznamnejšieho humanistického psychológa Carla Rogersa a jeho spolupracovníka Jeromea Freiberga, ktoré môže pomôcť vykročiť na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu. Kniha je plná príkladov z reálneho života školy.

Mnohí nevedia, čo je pre dobrú školu dôležité

Prináša odpovede na neistoty učiteľa a rodiča, ktorí v spleti metód a inovácii často nevedia, čo je vlastne pre dobrú školu dôležité. Aj keď sa ti môže zdať, že ide o zložité čítanie, si na omyle. Kniha sa číta ľahko, je poučná a dokonca odkrýva najtajnejšie princípy humanistického vzdelávania. Vďaka nej zistíš, že vzťah, zážitok, reflexia a ľudskosť sú piliere skutočnej školy.

skrinky v škole
Táto kniha ponúka odpovede na to, ako by mala fungovať ideálna škola (Zdroj: Unsplash/moren hsu)

V období rozmachu inkluzívneho vzdelávania predstavuje táto kniha výraznú pomoc pri smerovaní vzdelávania a podporu rozmanitých potrieb všetkých detí, učiteľov i rodičov. Kniha nešetrí ani kritikou na pomery školstva v 60. rokoch v Amerike, aj keď sa ti ľahko môže zdať, akoby to bolo písané len včera. A práve pre teba a tvoju školu.

Systém nenapĺňa skutočné potreby

Náš systém vzdelávania nenapĺňa skutočné potreby človeka. Školy sa boria s mnohými problémami a byrokraciou, mocenskými bojmi a autoritárstvom, nalomenou slobodou bez zodpovednosti a frustráciou na všetkých stranách.

Hlavným cieľom tejto publikácie je ukázať cestu „revolúciu ducha“ škôl od základu k úplne novým rozmerom – podporiť nielen zvedavosť žiakov a študentov, ale naučiť ich rozhodovať sa, robiť chyby, prijímať sa v celej palete prežívania i temných stránkach, v zložitých aj radostných situáciách.

Jej ambíciou je pomôcť všetkým žiakom i učiteľom, riaditeľom i rodičom, aby sa učili byť plne rozvinutými ľuďmi, aby sa stávali tým, kým sú v nekončiacom procese rastu a učenia.

Kniha Sloboda učiť sa pomôže ako žiakom, tak aj učiteľom. V prvom rade sa snaží: 

  • Pomôcť učiteľom pri navodzovaní atmosféry dôvery v triede tak, aby sa pestovala zve­davosť a prirodzená túžba učiť sa.
  • Pomôcť žiakom i učiteľom, aby vedeli prijímať svoje silné i slabé stránky ako prirodzenú súčasť rastu, aby mali vzájomnú dôveru a sebaúctu.
  • Pomôcť učiteľom rozvíjať reflektívne a facilitatívne učenie postavené na vyjadrovaní a prežívaní radosti z učenia i odvahe prijímať chyby a limity.
  • Pomáhať učiteľom ľudsky rásť a nachádzať hlboké uspokojenie v stretnutiach so žiakmi.

Carl R. Rogers H. Jerome Freiberg – Sloboda učiť sa
Vydavateľ: Didaktis, Centrum inkluzívneho vzdelávania
Počet strán: 312
Rok vydania: 2020
Žáner: Odborná a náučná
Odporúčaná cena: 21,99 eur

Kúpte si túto knihu na Martinus.sk!

Kniha Sloboda učiť sa
Kniha Sloboda učiť sa ti napovie čo je dôležité pre dobrú školu (Zdroj: Martinus)
Zdroj: Martinus
Odporúčame