Ako postupovať pri zrážke s iným vozidlom? Netreba robiť paniku, poznáme presný postup!

Zrážka s vozidlom

Viete, ako postupovať pri zrážke s iným vozidlom? (Zdroj: PR článok)

#Život so sebou prináša aj menej úsmevné momenty, na ktoré neradi len myslíme a neprajeme si, aby sa nám stali. K takýmto nepochybne patrí aj dopravná nehoda. Či už ste stali jej účastníkom vlastným pričinením alebo nie, viete, aký je postup v prípade nehody? 

Ako postupovať, keď sa vám niečo takéto stane? Ako sa správať k ostatným účastníkom a kedy volať políciu? V tomto článku sme pre vás pripravili postup v prípade nehody vrátane toho prečo je vhodné mať uzavreté havarijné poistenie.

Čo je škodová udalosť a čo je dopravná nehoda?

Dopravnú nehodu definuje zákon o cestnej premávke ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej sa stane aspoň jedna z týchto vecí:

  • usmrtí sa alebo sa zraní osoba,
  • poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci,
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, teda 3 900 €. 

Potom čo je škodová udalosť? Za škodovú udalosť sa považujú všetky ostatné situácie. Všetky ostatné s výnimkou nasledujúcich troch:

  • nesplníte si povinnosti podľa paragrafu 66, odseku 6 Zákona o cestnej premávke (napríklad nezastavíte bezodkladne vozidlo, nepreukážete svoju totožnosť či nevykonáte vhodné opatrenia na udržanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky),
  • ak ste pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietnete podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia,
  • nedohodnete sa s účastníkmi škodovej udalosti na jej zavinení. 

Ako postupovať pri dopravnej nehode či škodovej udalosti?

Základom je uistiť sa, že máte zabrzdený motor ešte pred vystúpením z vozidla a nazretiu na spôsobené škody. Potom sa držte týchto rád:

Upozornite ostatných, že sa niečo deje

Zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a umiestnite výstražný trojuholník aspoň 50 metrov od vášho stojaceho vozidla, na diaľnici až 100 metrov. Hoci je reflexný trojuholník súčasťou povinnej výbavy vozidla, ak ho náhodou nemáte, improvizujte a použite aspoň tričko alebo handru, ktorými budete mávať vo vzduchu.

Zistite, či sa niekto nezranil

Ďalší krok je zistenie, či sa niekto nezranil. Ak áno, zavolajte políciu a záchrannú službu a riaďte sa ich inštrukciami, poradia vám, ako poskytnúť prvú pomoc. Hlavne nepanikárte a snažte sa zachovať si chladnú hlavu. Za neposkytnutie prvej pomoci môžete byť trestne stíhaný, preto pomáhajte druhým, aj keď ste len svedkom dopravnej nehody!

Komu že to treba zavolať?

Tu sú dôležité čísla, ktoré by ste už mali poznať:
Integrovaný záchranný systém – 112
Požiarna a záchranná služba – 150
Záchranná zdravotná služba – 155
Polícia – 158

Nevolajte zbytočne na linku 112, ak nepotrebujete využiť služby všetkých troch záchranných služieb. Stačí zavolať priamo na políciu, prípadne zdravotníkom.

Políciu volajte v prípade, že dôjde k smrti či zraneniu osôb, poškodenia majetku prevyšujúceho sumu 3 990 €, poškodeniu majetku tretej osoby, alebo ak vinník ujde z miesta nehody.

Do príchodu polície musíte zotrvať na mieste nehody a nerobiť veci, ktoré by mohli narušiť policajné vyšetrovanie, napríklad presúvanie vozidiel. 

Vypíšte tlačivo Správa o nehode

Toto tlačivo musíte mať vždy v aute. Slúži na uplatnenie nárokov na náhradu škody pri dopravných nehodách. Je potrebné, aby bolo podpísané oboma vodičmi. Originál tlačiva následne škodca doručí do poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti, druhý vodič si necháva kópiu. Pokiaľ sa nehoda stala v zahraničí, lehota je 30 dní. Tlačivo má medzinárodný formát. 

Oznámte poistnú udalosť poisťovni

Následne by ste mali upovedomiť vašu poisťovňu o tom, že sa vám stala dopravná nehoda a poistná udalosť. Ak je vaše vozidlo nepojazdné, obráťte sa na asistenčnú službu vašej poisťovne, ktorej služby môžete využiť bezplatne, pokiaľ máte uzatvorené havarijné poistenie. Ak ste si ho ešte nezriadili, je najvyšší čas tak vykonať, a dá sa to aj z pohodlia domova, ak si zriadite havarijné poistenie online

Zdroj: PR článok
Odporúčame