Môžu byť čierne diery iba premietané hologramy? Bláznivá hypotéza môže byť skutočne pravdivá

čierne diery vo vesmíre

Vedci začali skúmať čierne diery z inej perspektívy (Zdroj: Pexels/Kasuma)

#Je len málo miest vo vesmíre, ktoré vyvolávajú toľko zvedavosti z neznáma ako vnútro čiernej diery. Sú vo väčšine fantasy aj sci-fi filmov a pre ľudí sú stále veľkým otáznikom. Tieto extrémne objekty vyvíjajú takú silnú gravitačnú silu, že im nemôže uniknúť ani svetlo, čo je vlastnosť, ktorá nechala mnohé vlastnosti čiernych dier nevysvetlených.

Tím vedcov pod vedením Enrica Rinaldima, vedeckého pracovníka z University of Michigan, použil kvantové výpočty a hlboké skúmanie bizarných útrob čiernych dier v rámci ohromujúcej myšlienky nazývanej holografická dualita. Táto myšlienka predpokladá, že čierne diery alebo dokonca samotný vesmír môžu byť hologramy.

„Tento posledný krok je však stále predmetom intenzívneho výskumu a priamo nesúvisí s technikami, ktoré sme predstavili,“ poznamenal Rinaldi pre webový portál VICE.. „Naše techniky umožňujú zložité výpočty a poskytujú nástroje na testovanie myšlienky, že vesmír je v budúcnosti hologram.“

Nová forma výskumu podľa gravitácie

Zatiaľ čo ešte nie je možné doslova nahliadnuť do čiernej diery, štúdia otvára nové matematické okná do týchto fascinujúcich objektov a neznámej fyziky, ktorá ich ovláda. Rinaldi a jeho kolegovia používajú takzvané „maticové modely“ na skúmanie záhadného správania gravitácie v kvantových mierkach, známych ako kvantová gravitácia. Výskumníci sa domnievajú, že tieto výpočtové techniky by sa mohli stať „novým švajčiarskym armádnym nožom“ štúdií kvantovej gravitácie, podľa nedávnej štúdie publikovanej v recenzovanom časopise PRX Quantum.

„Nové techniky priamo neskúmajú myšlienku vesmíru ako holografickej projekcie,“ uviedol Rinaldi. „Ak možno čiernu dieru opísať holografickou dualitou, potom veríme, že gravitáciu v celom našom vesmíre možno opísať aj holografiou.“

Prepojenie s teóriou relativity

Zatiaľ čo nová štúdia neskúma myšlienku, že vesmír je hologram, Rinaldiho tím vytvoril maticové modely, aby otestoval hranice konceptu známeho ako „holografická dualita“, ktorý môže vytvoriť nové prepojenia medzi všeobecnou teóriou relativity a kvantovou mechanikou. V rozľahlej ríši hviezd a galaxií sa realita riadi Einsteinovou teóriou všeobecnej relativity, zatiaľ čo v malom svete atómov a častíc sa objekty pohybujú podľa bizarných princípov kvantovej mechaniky.

Nový výskum je najnovšou iteráciou desaťročia trvajúceho úsilia vyrovnať fyzikálne zákony na kozmických a kvantových mierkach. Keďže tieto dva systémy nie sú úhľadne v súlade, výskumníci v mnohých oblastiach hľadali spôsob, ako ich spojiť do zjednotenej teórie poľa, ktorá by mohla vysvetliť vesmír v malom aj veľkom meradle.


Buď s nami aj na Instagrame a dozvieš sa o každom novom článku ako prvý!

Zdroj: hashtag.sk, vice.com
Odporúčame