Pornografia môže škodiť, prináša skreslené predstavy aj o dĺžke milovania: Hovorí vedec Štefan Petrík

Štefan Petrík

Vedec Štefan Petrík upozorňuje na negatívne stránky pornografie (Zdroj: Štefan Petrík - osobný archív)

#Ľudská sexualita je téma, ktorá je aj v dnešnej spoločnosti neustále tabuizovaná. Pritom ide o úplne bežnú a prirodzenú vec, o ktorej by sa naopak malo hovoriť stále viac. Mnohí mladí ľudia majú vďaka nedostatočnej informovanosti v tejto oblasti obmedzené vedomosti. Často sa tak uchyľujú napríklad k pornografii. Je to takto v poriadku, alebo si škodia? 

Mladý človek sa k pornografii mnohokrát uchýli, pretože nemá veľa možností na to, aby získal odpovede na svoje najintímnejšie otázky. Je dobré si uvedomiť, že porno nie je realita. Ak hľadáš informácie či odpovede na tvoje problémy, skús sa obrátiť na rodinu, kamarátov, prípadne odborníkov. My sme sa porozprávali so Štefanom Petríkom.

Sexualita je téma, ktorá je aj v súčasnosti ešte stále veľmi tabuizovaná. Myslíte si, že mladí ľudia dnes majú dostatok informácií z dôveryhodných zdrojov?
Napriek tomu, že sexualita je stále do značnej miery tabuizovanou témou, pre mladých ľudí nerobí problém si o sexualite nájsť rôzne informácie v online priestore a na sociálnych sieťach. Problematická je však relevantnosť týchto zdrojov. Je prirodzené, že mladých ľudí sexualita zaujíma a my dospelí by sme mali vytvoriť možnosti, aby sa mladí ľudia mali možnosť dostať k overeným, adekvátnym zdrojom.

V súčasnosti ale vnímam určitý posun k lepšiemu, aj na sociálnych sieťach sa objavuje čoraz viac overených a relevantných informácií o sexualite.

V tomto smere patrí veľká vďaka odborníkom, ktorí často vo svojom voľnom čase zdieľajú na rôznych fórach, na vlastných sociálnych sieťach svoje odborné skúsenosti úplne zadarmo. Je to výhoda, ktorú sme väčšina z nás z minulosti nemali možnosť využiť. Nezabúdajme ale, že riziko neoverených informácií je stále prítomné, preto by bolo dôležité, aby sa mladí ľudia mohli o rôznych otázkach intimity rozprávať okrem rodiny aj s odborníkmi, diskutovať a učiť sa o nich aj v školách.

Kde hľadať tieto dôveryhodné zdroje, resp. koho možno považovať za relevantný zdroj informácií v oblasti sexuality? Na koho by sa mali mladí ľudia obrátiť?
Od mladých ľudí ťažko očakávať, že budú vyhľadávať relevantné odborné články, výskumy venujúce sa sexualite. Aj keď poznám niekoľko mladých ľudí, ktorí nájdu tieto informácie. Napriek tomu, že odborné články a štúdie o rôznych oblastiach sexuality, ktoré vydávajú rôzny výskumníci, vedci a vysokoškolskí učitelia, považujem za výborný zdroj informácií, neznamená to automaticky, že mladých ľudí zaujme odborný jazyk (popis rôznych výskumných metód, a pod.), ktorým sú písané spomínané príspevky.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Rebríček 20 najsledovanejších zvieracích influencerov na TikToku: Je to bizár, ale niektoré ti vyrazia dych

Dôležité hľadisko je teda aj to, aby zdroje boli pre mládež nielen vekovo primerané, ale tiež jazykovo zrozumiteľné. Ako som spomínal, aj na Slovensku existujú mnohí skvelí odborníci, ktorí sa otázkach sexuality venujú a prinášajú ich aj širokej verejnosti. V Českej republike je takým odborníkom napríklad profesor Petr Weiss.

mladý pár sex
Mladých ľudí láka objavovať svoju sexualitu (Zdroj: GettyImages)

Máte pocit, že je pornografia čoraz prístupnejšia pre mladšie publikum? Ako tento fakt vnímate z profesijného hľadiska?
Rozmach online priestoru a sociálnych sietí samozrejme využila aj pornografia. Súhlasím s tým, že k pornografickým materiálom je veľmi jednoduché sa dostať a viaceré výskumy potvrdzujú, že k takýmto materiálom sa dostávajú už 11-roční žiaci, čiže to riziko je prítomné.

V súvislosti s pornografickým materiálom treba spomenúť, že mladých ľudí k ich využívaniu láka zvedavosť. Problémom však je, keď sa pornografia stane modelom pre mladých ľudí, ako sa správať v intímnych chvíľach s partnermi.

 V minulosti boli možnosti získať a šíriť pornografiu menšie než v súčasnosti. Je podľa vás dnešná mládež viac vzdelaná v tejto oblasti, než napríklad generácia ich rodičov?
V minulosti sa pornografický materiál šíril predovšetkým v printovej verzii, dnes je oveľa ľahšie sa k nemu dostať. Pornografia sa dokonca stáva čoraz väčším biznisom. Či je mládež vzdelaná? Mládež a dospievajúci vedia dokonale využívať technológie a vďaka tomu samozrejme vedia oveľa jednoduchšie nájsť aj pornografický materiál.

Keďže na školách absentuje systematická vzťahová a sexuálna výchova, nemyslím si, že okrem rodičov (a to nie v každej rodine) má kto upozorniť na rizikovosť pornografie.

Mal by byť pornografický obsah, ktorý je bežne dostupný každému užívateľovi na internete, do istej miery regulovaný?
K pornografickým materiálom by sa určite nemali dostať deti. Nemyslím si ale, že tomu vieme ako rodičia alebo učitelia na sto percent zabrániť. Preto si myslím, že namiesto regulácie je významnejšie vzdelávanie v oblastiach vzťahovej a sexuálnej výchovy, v rámci ktorých vieme diskutovať s mladými ľuďmi aj o nebezpečenstvách pornografických materiálov.

Aké najčastejšie skreslené predstavy o sexualite vytvára u mladých ľudí pornografia?
Pornografia u niektorých mladých ľudí môže vytvárať skreslené predstavy napríklad o dĺžke trvania milovania, ale tiež o tom, že človek musí byť neustále pripravený na pohlavný styk. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sme mladých ľudí naučili rozlišovať medzi fikciou a realitou, ak to neurobíme, vtedy sa väčšinou stáva pornografia problémom.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Kto je Tom Cruise? Na pľaci zvláda kaskadérske kúsky, pre divnú vieru ho opustila manželka s dcérou

Sú teda mladí ľudia dostatočne informovaní v oblasti sexuality?
Mladých zaujíma oblasť sexuality, čo je prirodzené. V dôsledku toho, že nemajú možnosť diskutovať ohľadom dôležitých tém sexuality v rámci sexuálnej výchovy, až 39 percent dospievajúcich získa informácie o sexualite z online prostredia.

Je to úplne OK? Ako vieme, online prostredie a televízia nie sú vždy kvalitným a pravdivým zdrojom informácií a už vôbec nie vždy v oblasti sexuality. Ďalších 32 percent mladých získava informácie od kamarátov, známych, čo tiež nemožno považovať vo väčšine prípadov za erudovaný zdroj informácií o sexualite, Čo škola a rodičia? V škole (7 %) a v rodinách (6 %) sa téma sexuality často tabuizuje.

Sexuálna výchova na školách je teda nedostatočná?
Jednoznačne áno. Ako som už aj spomenul, na školách neexistuje systematická vzťahová a sexuálna výchova. 

Odkiaľ majú dospievajúci získavať relevantné informácie?
Žiaľ, keď v našich podmienkach vidíme niekde slovo SEX a jeho rôzne podoby, tvárime sa, že sa nás to netýka a už vôbec nie našich detí. Preto sa nečudujme, že pri prvom pohlavnom styku 20 percent dospievajúcich nepoužíva žiadnu ochranu. Je to alarmujúce číslo, a nielen z hľadiska strachu z neželaného tehotenstva, ale predovšetkým z hľadiska pohlavne prenosných chorôb.

A prečo potrebujeme sexuálnu výchovu? Nielen pretože to žiaci potrebujú, ale aj chcú. Až 78 percent dospievajúcich by chcelo sexuálnu výchovu ako povinný vyučovací predmet na školách. Priemerný vek prvého pohlavného styku u dospievajúcich, ktorí nemali možnosť venovať sa oblastiam sexuálnej výchovy, je 16,95, priemerný vek prvého pohlavného styku u dospievajúcich, ktorí mali možnosť venovať sa oblastiam sexuálnej výchovy, je 14,11.

Štefan Petrík sa venuje výskumu sexuality (Zdroj: Archív ŠP)

Stretávate sa aj s predčasným sexuálnym dospievaním práve kvôli pornografii?
V jednom z mojich výskumov som hľadal odpoveď aj na motiváciu dospievajúcich k prvému pohlavnému styku. Jedným z faktorov bola aj zvedavosť. Spojitosť motivácie a pornografie som však neskúmal.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Rebríček top filmov o robotoch: Ako si predstavovali AI pred takmer 100 rokmi?

Aké sú dôsledky nezdravého obrazu o sexualite u mladých? Ako to môže ovplyvniť život mladého človeka?
Absolútna absencia kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy na Slovensku môže výraznou mierou prispieť k tomu, že dospievajúci sa budú správať v sexuálnej oblasti rizikovo. Skorý začiatok sexuálneho života môže v dospelosti spôsobiť časté striedanie a vyšší počet sexuálnych partnerov či nadväzovanie sexuálnych kontaktov s neznámymi partnermi.

Ak sa spomínané formy rizikového sexuálneho správania vyskytujú v období dospievania, existuje veľké riziko, že sa v dospelosti objavia vo forme naučeného sexuálneho správania. Pre príklad uvediem niektoré špecifiká rizikového správania dospievajúcich, ktoré sa mi podarilo zistiť v rámci jedného z mojich prieskumov.

  • Prvý pohlavný styk majú za sebou dospievajúci už vo veku 15,79.
  • V priemere sa bozkávali s 12 partnermi alebo partnerkami,
  • v priemere so 6 partnermi, resp. partnerkami už vykonávali dráždenie pohlavných orgánov,
  • mali v priemere 4 partnerov alebo partneriek, s ktorými mali pohlavný styk,
  • v priemere mali 3 príležitostných sexuálnych partnerov alebo partneriek.

Dospievajúci sú už síce zrelí po biologickej stránke, čo znamená, že chlapci aj dievčatá sú schopní reprodukcie. Biologickú zrelosť ale v žiadnom prípade nemožno stotožňovať s psychosociálnou zrelosťou rozmnožovať sa. Skorý začiatok sexuálneho života môže v dospelosti spôsobiť časté striedanie sexuálnych partnerov, nadväzovanie sexuálnych kontaktov s neznámymi partnermi, vyšší počet sexuálnych partnerov.

Môže byť pornografia paradoxne do istej miery aj prospešná? Ak áno, tak za akých podmienok?
To je zaujímavá otázka. Z mojich zistení vyplýva, že 2 z 10 slovenských mužov a žien denne vyhľadáva na internete sexuálne materiály, pričom muži po týchto materiáloch siahajú oveľa častejšie (38 %) v porovnaní so ženami (9 %). Polovica slovenských žien a mužov sa učí nové sexuálne praktiky z online pornografických materiálov. Ako zdroj nových vedomostí využíva online priestor 60 percent mužov a 45 percent žien.

Avšak, pritom je dôležité si uvedomiť, že to, čo je prezentované v dospelých filmoch, nie je vždy realita a v týchto filmov hrajú profesionálny herci.

Kde má mladý človek čerpať relevantné informácie v prípade, že mu škola neponúkne sexuálnu výchovu, a nechce sa o tom rozprávať s členmi rodiny?
V takých prípadoch je potrebné dávať si veľký pozor na materiály, ktoré sú dostupné v online priestore. Existujú organizácie, ktoré sa vzťahovej a sexuálnej výchove venujú a môžu slúžiť ako vhodný zdroj informácií.

Sleduj nás aj na Instagrame

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame