Takmer polovica pracujúcich rodičov je vo finančnom strese: Najviac peňazí míňajú na krúžky, oblečenie a potraviny

Takmer polovica pracujúcich rodičov je vo finančnom strese

Takmer polovica pracujúcich rodičov je vo finančnom strese (Zdroj: Freepik.comDrazne Zigic)

#Skĺbiť osobný a pracovný život nie je jednoduché, obzvlášť ak ste pracujúcimi rodičmi. Začiatok školského roka je pre mnohých stresujúci, čo vyplýva aj z prieskumu portálu Kariéra.sk. Tretina rodín považuje skĺbenie povinností za náročné a takmer polovica opýtaných žije vo finančnom strese. Firemná škôlka, príspevok pre prváka či deň voľna v prvý školský deň a flexibilný pracovný pomer, aj to poskytujú niektorí slovenskí zamestnávatelia, aby uľahčili rodinám náročnú situáciu.

Finančná situácia rodičov na Slovensku
Zdroj: Kariéra.sk

Tretina rodín to zvláda a tretina to považuje za náročné

Z prieskumu portálu Kariéra.sk vyplýva, že 31 % rodín má dobre štruktúrovaný denný režim, ktorý im umožňuje všetko efektívne zvládnuť. Len o jedno percento menej sú zastúpené rodiny, ktoré sa síce snažia zladiť všetky povinnosti, avšak považujú to za náročné.

Pri posúdení náročnosti zvládania povinností s deťmi boli jednotlivé skupiny rodičov pomerne vyrovnané. 29 % opýtaných to považuje za mierne náročné, 24 % za stredne náročné a 18 % za veľmi náročné. Pre 22 % rodičov nie je zvládanie povinností týkajúcich sa detí náročné. Do prieskumu Kariéra.sk sa zapojilo 4325 respondentov.

Zladenie práve a starostlivosti o dieťa
Zdroj: Kariéra.sk

Slovenskí rodičia sa spoliehajú aj na pomoc rodinných príslušníkov

Zladenie práce a starostlivosti o deti by mnohí rodičia nezvládli bez externej pomoci. „Až 38 % respondentov priznalo, že sa spolieha na pomoc rodinných príslušníkov. 23 % využíva mimoškolské programy alebo krúžky a 10 % opýtaných má zaplatenú opatrovateľku. Len necelá tretina rodičov zvláda starostlivosť vo vlastnej réžii a nepotrebuje pritom pomoc od okolia,“ uvádza Katarína Tešla, manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk.

Slovenslí rodiťia a spoľah na iných
Zdroj: Kariéra.sk

Len tretina rodičov na Slovensku nemá problém s financiami

Neustále zdražovanie, inflácia a nízke platy majú za dôsledok aj finančné problémy v slovenských rodinách. Len tretina opýtaných priznala, že starostlivosť o deti zvláda bez finančných problémov. Takmer polovica respondentov považuje situáciu síce za primeranú, avšak zvládajú ju s určitým finančným stresom. 14 % slovenských rodín má problém vychádzať s peniazmi a 6 % dokonca priznalo výrazné finančné ťažkosti.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Plánuješ si požičať peniaze? Vysvetlíme ti pojmy ako istina, úrok aj skratku RPMN
Najčastejšie výdavky rodičov
Zdroj: Kariéra.sk

Medzi najčastejšie a finančne najnáročnejšie výdavky spojené so starostlivosťou o deti považuje takmer tretina opýtaných (26 %) mimoškolské aktivity a koníčky. Ďalej to je oblečenie a základné potreby (20 %), potraviny a bežné nákupy (19 %), výdavky na vzdelávanie (14 %), náklady na starostlivosť o dieťa alebo dennú starostlivosť (11 %), prípadne výdavky na lekárske ošetrenia a zdravotnú starostlivosť (6 %).

5 najčastejších stratégií rodičov pre lepšie zvládanie finančných povinností v rodine

Keďže mnohé slovenské rodiny majú určité ťažkosti s financiami, hľadajú spôsoby, ako túto náročnú situáciu zvládať o čosi jednoduchšie. Až 40 % rodičov sa snaží znižovať nepodstatné výdavky, aby im zostalo dostatok financií na tie dôležité a potrebné položky. 20 % respondentov hľadá popri hlavnom pracovnom pomere dodatočné zdroje príjmu. Niektorí sa zamestnávajú v druhej práci na čiastočný úväzok, prípadne vykonávajú inú vedľajšiu činnosť.

Stratégie rodičov pri zbládané financií v rodine
Zdroj: Kariéra.sk

Približne 16 % opýtaných spolieha na vytvorenie prísneho rodinného rozpočtu a 10 % rodičov využíva úspory alebo núdzové fondy. 6 % priznalo prijímanie finančnej podpory od členov rodiny alebo priateľov.

Firemná škôlka, príspevok pre prváka či deň voľna v prvý školský deň a flexibilný pracovný pomer, aj to poskytujú niektorí slovenskí zamestnávatelia

Rodičia to v dnešnej dobe nemajú jednoduché. Starí rodičia pracujú do vysokého veku a často bývajú ďaleko od seba, aby sa podieľali na bežných rodinných povinnostiach. Nájsť balans medzi rodinou a prácou z časti pomáhajú vyriešiť aj niektorí zamestnávatelia, ktorí umožňujú rodičom pracovať na flexibilný pracovný čas alebo hybridný spôsob práce, kde si rozdelia prácu na čas strávený v kancelárii a prácu z domu. Nie každú pracovnú pozíciu je možné vykonávať z domu alebo flexibilne. Ďalšie benefity, ktoré pomáhajú uľahčiť rodinám ich situáciu: protiinflačný príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, deň voľna v prvý školský deň, príspevok na školské pomôcky, firemná škôlka a jasle.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Hľadáš dlhodobú brigádu, pri ktorej si zvládneš užiť leto? Pridaj sa do nášho tímu!

„Z pohľadu zamestnávateľov môžeme povedať, že firmy sú pod čoraz väčším tlakom na výkony a plnenie cieľov a obchodných plánov. Na Slovensku je nedostatok pracovnej sily, a preto firmy preferujú zamestnávanie na plné úväzky a radšej poskytnú uchádzačom možnosť pracovať z domu alebo flexibilný pracovný čas,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka odboru komunikácie a PR Kariéra.sk.

Pri pohľade na dáta portálu Kariéra.sk môžeme povedať, že z celkového dopytu zo strany zamestnávateľov, tvoria 90 % pracovných ponúk práve inzeráty na plný úväzok. Práca na skrátené úväzky sa týka iba 6 % z celkového počtu ponúk. Najviac ponúk na skrátené úväzky nájdu uchádzači v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Zdroj: hashtag.sk, Tlačová správa
Odporúčame