Zaplavujú ťa často spontánne myšlienky alebo emócie? Vieme, ako v našej hlave vznikajú

mladšia žena je v práci a rozmýšľa

Spontánne myšlienky sú kontrolované emóciami (Zdroj: Unsplash/Magnet.me)

#Naše sú často nepredvídateľné. Dokážu nás prekvapiť, dojať k slzám aj zaplaviť šťastím. Tak ako myšlienky môžu spúšťať emócie, môžu byť emóciami aj kontrolované. Zatiaľ čo negatívne emócie nás nútia sústrediť sa na obsah s vysokou prioritou, zdá sa, že pozitívne emócie uľahčujú vzdialenejšie alebo nezvyčajné asociácie, ktoré zvyšujú zapamätanie a kreativitu. Ako však tieto procesy v našej hlave vznikajú?

Spontánne myšlienky

Mnohé myšlienky možno klasifikovať ako spontánne alebo nedobrovoľné. Niektoré môžu byť nápady alebo intuície relevantné pre súčasnú situáciu, rušivé myšlienky spojené so záujmami alebo „voľné asociácie“, kým si myseľ len tak blúdi. Niektoré sú spomienkami  s určitým prepojením na nedávne zážitky.


Vedci vyvinuli revolučný mozgový implantát: Umožní pretvárať myšlienky na písaný text


Spontánne myšlienky sa však často objavujú, keď je prostredie relatívne stabilné, napríklad keď kráčate známou cestou alebo sedíte v autobuse. Spontánne myšlienky sa často vynárajú z dlhodobej pamäti, nevedomých útržkov fráz, obrazov, činov a nápadov, z ktorých tiež vznikajú sny.

Vplyv emócií na myšlienky

Emócie hrajú kľúčovú úlohu v mnohých typoch spontánnych myšlienok. Napríklad emócie nám vnucujú rušivé myšlienky, aby sme sa zamerali na informácie s vysokou prioritou, ako sú hrozby, frustrácie alebo príležitosti. Úzkosť často produkuje rušivé myšlienky poukazujúce na skutočné alebo domnelé hrozby.


Náš mozog sa s nami v skutočnosti celý život hrá: To, čo okolo seba vidíme vôbec nemusí byť pravdivé


Dokonca aj pri každodenných činnostiach, ktoré nie sú rušivé, slabé emócie alebo mikroemócie, ako sú obavy, túžby, podráždenie, stres, prekvapenie alebo záujem, sa podieľajú na orientácii mnohých našich myšlienok. Sú krátke a často nevedomé.

Zapájajú sa mozgové okruhy

Emócie môžu aktivovať spontánne myšlienky prostredníctvom niekoľkých mozgových okruhov sústredených v centre nazývanom amygdala. Toto centrum má prístup k našim nutkaniam a túžbam aktivovaným v nízkych častiach nášho predného laloku. Dokáže interpretovať emocionálny význam vnemov alebo získaných spomienok a môže ich aj ovplyvňovať.

Keď vyvolaná myšlienka sama o sebe vyvoláva emócie, medzi myšlienkou a emóciou sa vytvorí samoudržiavacia slučka, ktorá je zastavená buď rozptýlením alebo kognitívnymi procesmi. Každú minútu tak pocity posúvajú našu pozornosť, náš vnútorný hlas a naše mentálne divadlo konkrétnym smerom.


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk, sciencealert.com
Odporúčame