VIDEO Nádherná a čistá príroda Álp: Vychutnaj si ju v tomto unikátnom videu, ktoré je natočené dronom a iPhonom

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

#Alpy sú najvyššie pohorie Európy, delia sa o ne Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Rakúsko a Slovinsko. Alpy sú klimatické a vodné rozhranie medzi strednou a južnou Európou. Vyvrásnili v rámci Alpínsko-himalájskeho vrásnenia v druhohorách a treťohorách. Pohorie naväzuje severne od Janovského zálivu na Apeniny, v širokom oblúku na západ obklopujú Pádsku nížinu, rozdvojujú sa pri Lac du Bourget na francúzsku a švajčiarsku Juru a končia po 750 km západovýchodnom výbežku stupňovite na východe pred západopanonskými horami a kopcami na Dunaji pri Viedni.

Photo by Marco Meyer on Unsplash

Na severovýchode sú Alpy oddelené od geologicky podobných Karpát Viedenskou kotlinou, na juhovýchode prechádzajú do krasovitého Dinárského pohoria. Na severe klesajú do rakúskeho a nemeckého Predalpska. Na juh je klesanie do Pádskej nížiny strmšie. Celková dĺžka Álp od Janova po Viedeň je asi 1 200 km, šírka 150-200 km, na východe do 300 km. Výška vrcholov v západných Alpách je zhruba medzi 3 000 až 4 300 m, vo východných Alpách o niečo nižšia. Najvyšší vrch Álp je Mont Blanc s výškou 4 808 m.

YouTube kanál Gaëtan Piolot sa vybral do najčistejšej prírody, akú v Európe nájdeš a s dronom a iPhone X vytvorili unikátne zábery tohto malebného prostredia. Výsledok je jednoducho nádherný, takže sa pokojne usaď a nezabudni nám dať vedieť, ako sa ti toto video vo výsledku páčilo.

Zdroj: hashtag.sk, YouTube, wikipedia.org
Odporúčame