V Bratislave pribudli nové stromy. Pomôžu s adaptáciou na klimatické zmeny


V Bratislave pribudli nové stromy

V Bratislave pribudli nové stromy. (Zdroj: McDonald's)

#Vďaka iniciatíve 10 000 stromov pribudli na jar v Bratislave stovky nových drevín, ktoré obyvateľom spríjemňujú život a zároveň pomáhajú adaptácii mesta na klimatické zmeny. Projekt významne podporila aj spoločnosť McDonald’s, ktorá venovala 26 stromov a podala pomocnú ruku dobrovoľníkom v systematickej obnove zelene.

V roku 2019 spustil Magistrát hlavného mesta Bratislava iniciatívu 10 000 stromov s cieľom priniesť viac zelene do mestských častí, v ktorých je jej prítomnosť viac ako žiadúca.  Zeleň v meste totiž zohráva viacero dôležitých funkcií – chráni ulice pred prehrievaním, čistí ovzdušie a zároveň poskytuje vzácne útočisko pre rôzne živočíchy. Udržiavanie drevín je kľúčovým faktorom vedúcim k zachovaniu či dokonca zlepšovaniu biodiverzity v Bratislave. 

Koncept iniciatívy je založený aj na podpore zo strany partnerov z radov firiem, organizácií a inštitúcií. Spoločnosť McDonald’s sa ako dobrý sused do iniciatívy zapojila, aby skvalitnila komunitám každodenný život v meste. Na základe výšky príspevku získala špeciálny štatút významného darcu. 

(Zdroj: McDonald’s)

„Zodpovedný prístup je dôležitou súčasťou podnikania spoločnosti McDonald‘s. Som rada, že ako bratislavská rodáčka som svedkom toho, že Bratislava sa stáva moderným mestom, ktoré tiež prichádza s mnohými udržateľnými riešeniami pre lepší komunitný život. Naša spoločnosť McDonald‘s si uvedomuje dôležitosť každej zelenej iniciatívy v prospech prírodnej symbiózy. Preto sme sa rozhodli podporiť projekt hlavného mesta Bratislava –  10 000 stromov – a to výsadbou 26 stromov, ktoré symbolizujú počet rokov pôsobenia našej spoločnosti na Slovensku. Vysadené stromy sa nachádzajú v blízkosti našich prevádzok a my sme potešení nielen z toho, že sme sa stali významný darcom, ale najmä preto, že tieto stromoradia budú dlhé roky skrášľovať a predovšetkým zlepšovať životné prostredie. Týmto spôsobom by sme chceli inšpirovať aj ďalšie firmy, organizácie či jednotlivcov, aby sa do projektu zapojili a pomohli z Bratislavy vytvoriť ešte zelenšie, čistejšie a krajšie miesto,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre spoločnosť McDonald’s na Slovensku. 

Na dôležitosť prítomnosti zelene v hlavnom meste v spolupráci s McDonald’s upozornili aj známi influenceri a osobnosti ako napríklad Patra Bene či Braňo Deák. Pokrstili stromoradia v troch lokalitách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti reštaurácií McDonald’s – na Račianskej ulici v mestskej časti Nové Mesto, na ulici Na križovatkách a pri Rožňavskej v Ružinove.

(Zdroj: McDonald’s)

Od roku 2019 sa v rámci iniciatívy 10 000 stromov vysadilo 3 127 vzrastlých stromov, 7 048 kríkov a 20 600 sadeníc. Iniciatíva pokračuje naďalej, v snahe dostať do mesta čo najviac kvalitnej zelene a prispieť tým k adaptácii Bratislavy na klimatické zmeny. „Sme presvedčení, že mesto má za úlohu vzbudiť záujem svojich obyvateliek a obyvateľov o zveľaďovanie verejného priestranstva, v ktorom spoločne žijeme a fungujeme. Jedným zo spôsobov, ako sa starať o svoje prostredie naokolo, je aj výsadba novej, funkčnej a perspektívnej zelene, ktorá je dôležitou investíciou do kvalitného života v meste pre nás aj pre naše budúce generácie. Stromy sú v meste nesmierne dôležité. Každým rokom obyvatelia a obyvateľky Bratislavy pociťujú dopady klimatických zmien na svojich životoch. Stromy prinášajú nielen lokálne ochladzovanie, zbavujú mesto smogu, sú domovom biologickej rozmanitosti, ale robia mesto prirodzene krajším a vďaka nim sú naše ulice ešte aj tichšie,“ hovorí na tému dôležitosti výsadby stromov Ivan Petro, vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene hlavného mesta Bratislava. 

Pre McDonald’s je téma biodiverzity blízka. Už v minulosti v spolupráci s ornitológmi navrhla originálne vtáčie búdky, kde môžu malí operenci dodnes kedykoľvek zahniezdiť. Nachádzajú sa pri 20 reštauráciách McDonald’s naprieč celým Slovenskom. Navyše, v najbližších týždňoch pribudnú pri mnohých prevádzkach aj hmyzie hotely. 

(Zdroj: McDonald)

Už minulý rok spoločnosť v rámci kampane Naše pretože inšpirovala zákazníkov hľadaním dôvodov, pre ktoré sa oplatí opustiť komfortnú zónu a zamyslieť sa nad udržateľným spôsobom života. Zároveň spustila aj dlhodobý interný program s názvom #Mekáčupratuje, prostredníctvom ktorého aj naďalej motivuje zamestnancov, aby proaktívne a ešte častejšie zbierali odpadky v bližšom aj vzdialenejšom okolí prevádzok po celom Slovensku. Aj vďaka tomu upratovacie hliadky Trash Patrols vyzbierali doposiaľ viac ako 350 vriec odpadu. McDonald’s svoje udržateľné aktivity vrátane obalových zmien prináša dlhodobo a plánuje v nich pokračovať. Po novom uviedla nový papierový obal bez plastového viečka pre všetky druhy šalátov. 

Zdroj: PR článok
Odporúčame