Dnes je Medzinárodný deň planetárií

pixabay.com

#Medzinárodný deň planetárií je oslavovaný od roku 1995 na základe iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti planetárií (International Planetarium Society, IPS). V čase jarnej rovnodennosti sa tento deň využíva na poskytovanie poznatkov verejnosti o astronómii.

Taktiež sa snaží zvýšiť povedomie o práci s astronomickými zariadeniami. Na Slovensku i na medzinárodnej úrovni sa organizujú mnohé kultúrno-hvezdárske podujatia pre širšiu verejnosť.

Odporúčame