Počul si o sieti Li-Fi? Populárna Wi-Fi má konkurenciu – prenos dát svetlom

telefón s rýchlim pripojením

Pripojenie LiFi je vážne rýchle (Zdroj: Unsplash/Frederik Lipfert)

#V dnešnej dobe, keď je dosah internetu bežnou nevyhnutnosťou, sa technologické inovácie snažia nájsť nové a efektívnejšie spôsoby, ako nám poskytnúť rýchly a spoľahlivý prístup do digitálneho sveta. Jednou z takýchto inovácií je Li-Fi, fascinujúca technológia, ktorá využíva svetlo na prenos dát. V tomto článku preskúmame, čo je Li-Fi, aký má potenciál a čím sa odlišuje od tradičnej technológie Wi-Fi.

Čo je vlastne Li-Fi?

Li-Fi alebo Light Fidelity reprezentuje revolučný prístup k bezdrôtovému pripojeniu. Vytvoril ho profesor Harald Haas na univerzite v Edinburghu v roku 2011. Li-Fi využíva viditeľné svetlo alebo infračervené žiarenie na prenos dát. Hlavným princípom je modulácia intenzity svetla, kde svetelné zdroje, najčastejšie LED žiarovky, rýchlo menia svoju intenzitu, vytvárajúc binárny kód.

Tento kód je potom zachytený a interpretovaný špeciálnymi prijímačmi, čo umožňuje bezchybný prenos informácií. V praxi to znamená, že Li-Fi nám ponúka nielen bezdrôtové pripojenie, ale využíva aj svetelné zdroje okolo nás, čím otvára dvere novým možnostiam.

Ako to funguje?

Li-Fi využíva techniku modulácie svetelného signálu, čo znamená, že svetlo rýchlo mení svoju intenzitu. Práve takto sa vytvára spomínaný binárny kód. Tento kód nesie dáta a je možné ho rýchlo prenášať. Základnými vysielačmi signálu Li-Fi sú LED žiarovky. Sú schopné rýchlo meniť intenzitu svetla, ktorú nemožno zaznamenať ľudským okom, ale môže byť zachytená fotoreceptorom v prijímači.

Prijímač Li-Fi môže byť zabudovaný do rôznych zariadení, od smartfónov až po stolné počítače. Tieto prijímače majú schopnosť rozpoznávať a interpretovať rýchle zmeny intenzity svetla a prevádzať ich na dáta.

Keď je systém nastavený, dáta sa prenášajú prostredníctvom modulovaného svetelného signálu. Rýchle zmeny intenzity svetla sa vo výsledku tlmočia ako informácia. Systém Li-Fi môže obsahovať viacero LED zdrojov, čo zvyšuje množstvo prenášaných dát. Tieto zdroje môžu fungovať súbežne, umožňujúc vyššiu šírku pásma a rýchlosť.

ukážka ako funguje lifi v praxi
Pripojenie svetlom vieš využiť všade (Zdroj: Iberdola)

Aké výhody má Li-Fi?

Prvou výraznou výhodou je vysoká rýchlosť prenosu dát. V porovnaní s Wi-Fi umožňuje dosiahnuť omnoho rýchlejšie pripojenie, čo je v dobe stále rastúcej dôležitosti internetových rýchlostí významné.

Širšie frekvenčné pásmo, ktoré Li-Fi využíva, poskytuje efektívnejšie využívanie frekvencií a vyššiu hustotu prenosu dát. To znamená spoľahlivejšie pripojenie aj v preťaženom prostredí. Bezpečnosť prenosu dát je ďalším veľkým prínosom. Využívanie svetla ako média robí Li-Fi bezpečnejším voči neautorizovanému prístupu, keďže svetelné signály sú ťažko zaznamenateľné.

Má to vôbec úskalia?

Hoci Li-Fi prináša inovatívne riešenia v oblasti bezdrôtového pripojenia, nesie so sebou aj niektoré nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť. Azda najdôležitejším mínusom je obmedzený dosah v porovnaní s Wi-Fi. Keďže svetelné lúče nemôžu prenikať stenami alebo inými nepriehľadnými prekážkami, v jednej väčšej miestnosti môže byť potrebné umiestniť viac svetelných zdrojov pre dostatočné pokrytie.

Fungovanie Li-Fi je úzko spojené so svetelnými zdrojmi, čo je jeho obrovská výhoda, ale zároveň aj nevýhoda. V tmavých alebo oblačných prostrediach, kde svetlo nie je dostatočné, môže Li-Fi strácať svoju efektivitu, pretože vyžaduje prítomnosť svetelných lúčov pre prenos dát.

Ako sme ti už spomínali, Li-Fi vyžaduje priamu viditeľnosť medzi zariadením a svetelným zdrojom pre bezproblémový prenos dát. Táto podmienka môže byť výhodou v zabezpečení komunikácie, keďže svetelné lúče nemožno ľahko odchytiť zo vzdialenosti. Avšak, táto požiadavka môže predstavovať výzvy v situáciách, kde je potrebné pripojiť zariadenie, ktoré sa nachádza mimo priamej dohľadnosti. To môže obmedziť flexibilitu a škálovateľnosť Li-Fi v niektorých prostrediach.

súbuj LiFi verzus WiFi
Vybrať si jedno je veľmi obtiažne (Zdroj: hashtag.sk/Samuel)

Li-Fi možno považovať za bezpečnejšiu alternatívu, pretože svetelné lúče nie sú tak ľahko odchytnuteľné zo vzdialenosti, čím sa znižuje riziko neoprávneného prístupu. Wi-Fi môže čeliť bezpečnostným hrozbám, a preto je dôležité používať silné šifrovacie metódy a zabezpečiť sieť proti neoprávnenému prístupu.

Vyskúšal by si pripojenie pomocou svetla?

Sleduj náš Instagram

Zdroj: hashtag.sk, wikipedia.com
Odporúčame