Prečo je dobré poznať počet vlastníkov a držiteľov vozidla, ktoré kupujete?

Prečo je dobré poznať počet vlastníkov a držiteľov vozidla?

Prečo je dobré poznať počet vlastníkov a držiteľov vozidla? (Zdroj: Freepik)

#Skutočný počet najazdených kilometrov, krajina pôvodu, história poškodení a opráv alebo i počet vlastníkov/držiteľov vozidla. Aj tieto informácie sa oplatí poznať pred kúpou jazdeného vozidla. Pomôžu vám učiniť lepšie rozhodnutie a vybrať správne. Ako a kde zistiť počet vlastníkov/držiteľov jazdeného vozidla? A vôbec – na čo je dobré poznať tento údaj?

Vlastník a držiteľ

Hoci sa v minulosti do technického osvedčenia zapisoval iba držiteľ motorového vozidla, aktuálne tam nájdeme aj meno jeho vlastníka. Niekedy to je jeden a ten istý človek, inokedy sú to dve rozdielne osoby. Pokojne to môže byť aj jedna právnická a druhá fyzická osoba.

V takomto prípade môže byť vlastníkom napríklad firma alebo lízingová spoločnosť a držiteľom jeho používateľ – zamestnanec, resp. osoba, ktorá auto lízingovej spoločnosti spláca. Ak si však kúpite za vlastné a používate ho iba vy, ste evidovaný ako vlastník i držiteľ.

Aký je v tom rozdiel?

Majiteľom vozidla je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vlastní vozidlo. Majiteľ vozidla je teda jeho vlastník a ten má zákonné práva a povinnosti, napr. právo používať a prevádzkovať vozidlo, mať zodpovednosť za údržbu a opravy vozidla a povinnosť dodržiavať všetky platné zákony a predpisy súvisiace s vlastníctvom a jeho prevádzkovaním.

Držiteľ vozidla môže, ale nemusí predstavovať totožnú osobu ako je vlastník vozidla. Ak ste sa rozhodli pre kúpu auta na lízing, majiteľom bude lízingová spoločnosť, vy budete len jeho držiteľom. Vlastníctvo nadobudnete v okamihu splatenia lízingu. Ďalším dobrým príkladom a bežnou praxou sú firemné vozidlá, kde majiteľom je samotná firma, ale držiteľom budú zamestnanci, ktorí tieto vozidlá aktívne využívajú.

Ako zistiť údaje o počte vlastníkov/držiteľov vozidla

Presné údaje – tzn. meno človeka či spoločnosti – nájdete v osvedčení o evidencii – časť II. Tu sú však k dispozícii iba aktuálne informácie. Navyše o zverejnení týchto údajov sa držiteľ/vlastník vozidla rozhoduje svojvoľne.  Môže, ale nemusí ich záujemcom o kúpu predávaného vozidla poskytnúť.

Ak pri kúpe jazdenky, pred samotným prevodom vlastníctva viete zistiť aj konkrétny počet doterajších vlastníkov a držiteľov vozidla, máte výhodu. Na overenie auta a získanie údajov o počte držiteľov/vlastníkov – a napríklad aj počte najazdených km, poškodení vozidla či záložnom práve na auto – navštívte stránku rpzv.sk a požiadajte o získanie AUTO-Passu alebo ODO-Passu.

AUTO-Pass, ktorého obsah je tvorený aj dátami získanými od tzv. prispievateľov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorými sú napríklad poisťovne, autoservisy, polícia a podobne môžete získať v troch rôznych verziách – základný, rozšírený, úplný – aj online.

Počet majiteľov a držiteľov uvedených v AUTO-Passe

overenie vozidla podľa ŠPZ (správne EČ) AUTO-Passom v základnej verzii prezradí počet doterajších majiteľov a držiteľov.

Informácia je prezentovaná číselným údajom, napríklad 3/2. Čo to znamená v praxi? Prvý číselný údaj hovorí o množstve doterajších majiteľov, nasledujúce číslo uvádza počet držiteľov. V tomto prípade (3/2) to znamená, že vozidlo malo troch majiteľov a dvoch držiteľov.

Prečo nie je možné zistiť meno vlastníka/držiteľa vozidla?

Dôvod, prečo v AUTO-Passe nenájdete meno konkrétneho majiteľa/držiteľa je jednoduchý – meno a priezvisko osoby, ktorá má alebo mala vozidlo v držbe, alebo vlastníctve je osobný údaj a jeho zverejnenie podlieha ochrane osobných údajov podľa príslušnej legislatívy.

Prečo nie je možné zistiť meno vlastníka/držiteľa vozidla?
Prečo nie je možné zistiť meno vlastníka/držiteľa vozidla? (Zdroj: Shutterstock)

Čo prezradí počet vlastníkov/držiteľov vozidla

Hoci počet vlastníkov/držiteľov vozidla uvedených v AUTO-Passe je absolútne číslo, dokáže byť užitočnou nápovedou pri kúpe jazdenky. V zásade by malo platiť, že čím menší počet vlastníkov a držiteľov auto malo, tým by malo byť v lepšom stave.

Prirodzene, nebude to platiť v každom prípade. Každý šofér má iný štýl jazdy, iný vzťah k svojmu autu, kladie rôzny dôraz na servis a venuje mu inú starostlivosť. Napríklad motor vozidla, ktoré prešlo rukami a nohami troch rôznych majiteľov môže niesť väčšie známky opotrebenia, ako motor auta s jedným majiteľom.

Privysoký počet majiteľov, resp. držiteľov môže napríklad indikovať vysoké opotrebenie, alebo poruchovosť vozidla.

Môže ale nastať aj opačná situácia a to, že vozidlo s jedným majiteľom, ktorý ho nešetril, bude v horšom stave ako automobil s tromi vlastníkmi, ktorí sa k nemu správali ako v rukavičkách. Odporúčame preto túto informáciu zasadiť do celkového kontextu a prihliadať i k ďalším údajom, ktoré o vozidle viete získať.

Overenie auta podľa EČ či VIN môžete urobiť na stránke Registra prevádzkových záznamov vozidiel, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Čím menší počet vlastníkov a držiteľov auto malo, tým by malo byť v lepšom stave
Čím menší počet vlastníkov a držiteľov auto malo, tým by malo byť v lepšom stave (Zdroj: Freepik)

Jednoduchšia zmena vlastníctva/držby vozidla od 1.1.2023

Od 1.1.2023 sa na základe novely zákona o cestnej premávke začali vydávať nové tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú prenosné. Nie sú viazané na majiteľa, ale na vozidlo samotné, a teda na vozidle ostávajú až do doby ukončenia jeho životnosti. V prípade prepisu na nového majiteľa nie je nutné ich meniť. Navyše, kompletný prepis je možné urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a stačí len raz, vďaka čomu nemusí kupujúci žiadať o vykonanie zmien na inšpektoráte v mieste svojho bydliska. Zmenu je potrené vykonať do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Buď je možné o ňu požiadať na inšpektoráte písomne s úradne osvedčeným splnomocnením, alebo elektronicky prostredníctvom služby ministerstva vnútra.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách s účinnosťou od 1.7.2023 nájdete v našom článku.

Oplatí sa vedieť

  • Zaujímavosťou je, že neexistuje vekové obmedzenie pre vlastníka vozidla. Síce ide o ojedinelé prípady, no vlastníkom evidovaným v dokladoch môže byť aj maloletá osoba. Obvykle ide o prípady v nadväznosti na poskytnutie štátneho príspevku pre osoby ZŤP. Tiež sa môže stať, že dieťa vozidlo zdedí a stáva sa jeho vlastníkom.
  • Situácia je trochu iná u držiteľa – pokiaľ ide o fyzickú osobu, musí byť spôsobilá na právne úkony a teda staršia ako 15 rokov.
  • Všeobecne platí, že v dokladoch môže byť uvedený len jeden vlastník a jeden držiteľ. Ak spoluvlastníte motorové vozidlo, budete sa musieť dohodnúť, ideálne získať písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov na výkon úkonov súvisiacich s evidenciou vozidla.
  • Povinnosť uzavrieť Povinné zmluvné poistenie (PZP) má držiteľ zapísaný v dokladoch, v ostatných prípadoch jeho vlastník alebo prevádzkovateľ. Ak je vozidlo kupované formou lízingu, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca (osoba, ktorá podľa lízingovej zmluvy predmet lízingu užíva).
  • Nemýľte si zodpovednosť za škodu s objektívnou zodpovednosťou. Inštitút objektívnej zodpovednosti je na Slovensku zavedený od roku 2012 a ide o zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča. Znamená to, že povinnosť zabezpečiť dodržiavanie pravidiel cestnej premávky má držiteľ, a to aj v prípade, ak vozidlo používa iná osoba. V prvom prípade ide o zodpovednosť za škodu v dôsledku škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, v druhom prípade o zodpovednosť za porušovanie dopravných predpisov.
  • V súvislosti s vlastníctvom vozidla sa pri overovaní často môžete stretnúť s pojmom “exekúcia na majiteľa vozidla”. Zásadným je pritom zistenie exekučnej blokácie vozidla. Takéto auto nie je možné prepísať na kupujúceho, aj keď za auto už zaplatil. Vozidlo môže byť blokované z rôznych dôvodov, preto overiť, či je jeho aktuálny majiteľ v exekúcii nepomôže. Na druhej strane, ak sa na majiteľa vzťahuje exekúcia, neznamená to automaticky, že má zablokované aj vozidlo.

Častá zmena majiteľov? Opatrnosť je na mieste.

Buďte obozretní najmä v prípade častej zmeny majiteľov v krátkej dobe. Dlhoročná prax odborníkov z Technickej služby kontroly originality ukazuje, že vozidlá, ktoré mali v poslednej histórii niekoľko zmien majiteľov v krátkej dobe sa detailným odborným skúmaním v mnohých prípadoch ukázali ako problémové, často zmanipulované či zlegalizované kradnuté vozidlá. Našťastie, vďaka efektívnemu mechanizmu Kontroly originality, takéto vozidlá namiesto garáže nového majiteľa skončia v rukách polície.

Opäť tu platí, že nemusí ísť o pravidlo, no pre záujemcu by to malo byť signálom k bližšiemu prevereniu vozidla a spracovaniu tejto informácie v širšom kontexte.

Zdroj: PR článok
Odporúčame