Najviac by chceli zarábať absolventi v Bratislavskom, Nitrianskom a v Trnavskom kraji

Najviac by chceli zarábať absolventi v Bratislavskom, Nitrianskom a v Trnavskom kraji

Najviac by chceli zarábať absolventi v Bratislavskom, Nitrianskom a v Trnavskom kraji. (Zdroj: Unsplash.com/ Christian Dubovan)

#Opäť prichádza obdobie, kedy na trh práce prichádzajú absolventi stredných a vysokých škôl. Práve pre zamestnávateľov je to očakávaná udalosť, avšak nie každý z absolventov má rovnaké šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Portál Kariéra.sk zaznamenal výrazný nárast ponúk pre absolventov v jednotlivých krajoch, aj v odvetviach. Medzi TOP 10 odvetví, ktoré ponúkajú najviac príležitostí pre absolventov patrí: výroba, obchod, doprava a logistika, obchod, administratíva, ale aj cestovný ruch a zdravotníctvo. Výrazne stúpli ponuky pre absolventov v Bratislavskom kraji, ktoré narástli oproti minulému roku až o 40 %.

Najviac by chceli zarábať absolventi v Bratislavskom, Nitrianskom a v Trnavskom kraji

Firmy vo veľkom vyhľadávajú najmä kvalifikovanú pracovnú silu a uvítajú najmä budúcich informatikov, ekonómov, technicky orientovaných absolventov, zdravotníkov. Aké sú očakávané platy mladých ľudí, ktorí sa obzerajú po prvých pracovných skúsenostiach po škole? Priemerné očakávané platy stredoškolských a vysokoškolských absolventov sú najvyššie v regióne hlavného mesta, v Nitrianskom  a Trnavskom kraji. Práve v Bratislavskom kraji by chceli mladí ľudia zarábať v priemere 1 154 eur. Ak sa pozrieme na mesačnú minimálnu mzdu v roku 2022, tá je vo výške 646 eur.  

 

(Zdroj: kariéra.sk)

Pred príchodom pandémie bol zo strany zamestnávateľov výrazný dopyt po absolventoch. Počas koronakrízy však ponuka z ich strany zaznamenala výrazný pokles. Máj 2022 však prináša oproti minulému roku nárast pracovných ponúk, kde by mohli hľadať prácu práve mladí ľudia po ukončení štúdia. Medzi TOP 10 odvetví, ktoré ponúkajú najviac príležitostí pre absolventov patrí: výroba, obchod, doprava a logistika, obchod, administratíva, ale aj cestovný ruch a zdravotníctvo. 

(Zdroj: kariéra.sk)

Ponuky pre absolventov stúpali najmä v Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji

Ponuky vhodné pre absolventov stúpajú naprieč celým Slovenskom, čo je pozitívnou správou pre ľudí, ktorí budú v ďalších mesiacoch hľadať svoje uplatnenie na pracovnom trhu. Výrazne stúpli ponuky pre absolventov v Bratislavskom kraji, ktoré narástli oproti minulému roku až o 40 %. Podobne na tom je aj Trenčiansky kraj s nárastom 38 %, a aj Žilinský a Banskobystrický kraj, kde stúpli ponuky pre absolventov o 34 %. 

Medzi TOP 5 odvetví, v ktorých stúpol záujem o absolventov patrí: bankovníctvo s nárastom až
o 91 %, cestovný ruch, kde rástli ponuky tieto ponuky o 72 %, ale aj automobilový priemysel, zdravotníctvo či elektrotechnika. 

(Zdroj: kariéra.sk)

V prieskume, ktorý realizoval portál Kariéra.sk, do ktorého sa zapojilo 4 350 respondentov sa pýtali na pretrvávajúci záujem o svoje štúdium. Na otázku či by Slováci mohli zmeniť svoje rozhodnutie a išli by študovať iný odbor, odpovedalo súhlasne 30 % z nich. Až 39 % Sloveniek a Slovákov, je s výberom svojho štúdia spokojných. 

(Zdroj: kariéra.sk)
Zdroj: Kariéra.sk
Odporúčame