Kuriózny environmentálny problém: Neznečisťuj vody, plastový odpad zabraňuje morským živočíchom sexovať!

Zistenia, ktoré vyplynuli z výskumu, naznačujú dlhodobý problém (Zdroj: Freepik/user7264515)

#Podľa slov odborníkov by v roku 2050 malo byť v oceánoch viac plastov ako rýb. Je to dosť smutný predpoklad, no nič nie je stratené. Ešte stále nie je neskoro na to, aby si aj ty prispel k menšiemu znečisťovaniu planéty. Ak to ako ľudstvo podceníme, môže Zemi hroziť zníženie počtu morských a vodných živočíchov.

Všade samé plasty

Plasty sú problémom spoločnosti už zopár rokov. Tie, ktoré končia v svetovom vodstve spôsobujú to, že krevetovité kôrovce žijúce vo vode odmietajú sex!

„Tieto tvory sa bežne nachádzajú v európskych pobrežiach. Tvoria značné množstvo potravy pre ryby a vtáky. Ak bude ich populácia minimalizovaná, bude to mať vplyv na celý potravinový reťazec,“ hovorí ekotoxikológ Alex Ford z Portsmouthskej univerzity v Spojenom kráľovstve.

Analytický experiment

Toxikológovia vystavili kôrovce jednoduchému testu. Z približného množstva 10-tisíc škodlivých látok, pripravili len 4 druhy chemikálií, ktoré sa nachádzajú ako prídavné látky v plastoch. Pomocou nich testovali živočíchy a ich reakcie.

 „Vybrali sme si tieto štyri látky, pretože predstavujú nebezpečenstvo aj pre ľudské zdravie. Dve z chemikálií, ktoré sme skúmali (DBP a DEHP), sú regulované a nemôžu sa používať vo výrobkoch v Európe. Ostatné dve chemikálie nemajú v súčasnosti žiadne obmedzenia a nachádzajú sa v mnohých výrobkoch pre bežných spotrebiteľov. Chceli sme otestovať účinky chemikálií na správanie sa živočíchov vo vode,“ vysvetľuje vedec.

Všetky štyri testované látky boli schopné znížiť úspech párenia živočíchov kvôli zmenám v ich správaní. Okrem toho dve testované chemikálie, trifenyl fosfát (TPHP) a dibutyl ftalát (DBP), spôsobili pokles počtu spermií.

Žiadajú o viac ľudskej zodpovednosti

Zistenia, ktoré vyplynuli z výskumu, naznačujú dlhodobý problém. Pre zvieratá sú plasty (aj mikroplasty) nepriateľom, ktorého dôsledky zatiaľ nepozorujeme v plnom rozsahu.

„Vyzývame environmentálne agentúry na celom svete, aby venovali väčšiu pozornosť výskumným údajom, pretože niekedy nám tieto údaje hovoria veci, ktoré normálne testy toxicity neodhalia,“ hovorí vedúci výskumu.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Zavedie sa špeciálna daň? Môže sa týkať tejto skupiny ľudí

Ak plasty naozaj narúšajú reprodukciu zvierat, naša generácia môže naozaj prispieť k vyhynutiu niektorých druhov na planéte. Vedci apelujú na to, aby ľudia pochopili vážnosť situácie. Podarí sa zachrániť tieto nevinné tvory?

Sleduj náš Instagram

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame