Mladý bezdomovec s transparentom upútal v Nitre pozornosť: Čo je za tým?

Foto: študneti UKF/KMKaR

#Mladý bezdomovec sedel v Nitre pred úradom, pri sebe mal položený transparent, na ktorom bol načmáraný odkaz #právodôstojnežiť. Ľudia sa pri ňom zastavovali a pýtali sa, o čo ide? Vysvetlenie vás možno prekvapí.

Ak si niekto myslí, že Slovensko už nemá nádej na svetlú budúcnosť, tak zdá sa, že je na omyle. K politike sa začínajú vyjadrovať študenti, najnovšie si do parády zobrali tému osobného bankrotu a informovali o ňom skutočne trefným spôsobom.

Nie je žiadnym tajomstvom, že žijeme v dobe, kedy človek rozmýšľa, kam dá peniaze a obracia v ruke každé euro. Aj keď táto téma nie je v politickej sfére žiadnym nováčikom, mnoho ľudí nevie, o čo ide. Túto situáciu chceli zmeniť piati študenti, ktorí si pripravili o tom guerillovú kampaň.

Foto: študenti UKF

Zadanie bolo jasné: guerillová kampaň zameraná na ľudské práva. Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si však povedali, že sa chcú vyhnúť klišé a ak urobiť takúto kampaň tak takú, ktorá by bola pre ľudí naozaj užitočná.

Aj keď oni sami sú generáciou Y, ktorá vo väčšine prípadov žije odmalička v blahobyte, dobre si uvedomujú, že nie vždy to tak musí byť pre všetkých. Mnoho ľudí, ktorí sú sami rodičmi aj vašich alebo našich kamarátov či spolužiakov, sa neraz ocitnú v situácii z ktorej nevedia, ako vykľučkovať. Aby sa predišlo najhoršiemu, je podľa študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy správne, aby sa medzi ľuďmi rozšírila informácia o možnosti osobného bankrotu.

Foto: študenti UKF

„Veľa Slovákov je na hranici biedy, rozširuje sa vrstva pracujúcich chudobných a  či už ide o fyzické osoby – podnikateľov alebo fyzické osoby – nepodnikateľov, mnohí z nich sa stávajú platobne neschopnými a začnú sa zadlžovať“ uviedla jedna z organizátoriek kampane. Ako hlavné posolstvo si teda vybrali dve ľudské práva a to právo na informácie a zároveň odkaz, že každý z nás má právo na dôstojný život.

Foto: študneti UKF/KMKaR

Myslíme si, že s takýmto prístupom je naozaj šanca, že na Slovensku sa raz môžeme mať všetci dobre. Stačí, ak sa ľudia zmobilizujú podobne, ako to je v posledných týždňoch v prípade študentov.

Odporúčame