Kontroverzná teória o vzniku civilizácie: Výskumníci úplne vyvracajú doterajšie hypotézy!

Machu Picchu Pueblo v Peru

Vedci prišli s kontroverznou hypotézou o vzniku civilizácií (Zdroj: Unsplash/Federico Scarionati)

#Počiatok ľudskej civilizácie je často spojený s rozmachom poľnohospodárstva. S rastom produkcie potravín rástla aj ľudská populácia, obchod a dane. Ekonómovia teraz predložili konkurenčnú hypotézu, ktorá naznačuje, že prebytok potravy sám osebe nestačil na prechod od spoločností lovcov a zberačov k hierarchickým štátom, ktoré nakoniec viedli k civilizácii, ako ju poznáme.

Namiesto toho viaceré súbory údajov pokrývajúce niekoľko tisíc rokov ukazujú, že doterajšia teória je chybná. Dokonca aj keď niektoré časti sveta prijali poľnohospodárstvo a začali produkovať prebytok potravín, neviedlo to nevyhnutne k vzniku spoločenských hierarchií alebo štátom, ktoré zaviedli dane.

Potraviny museli uskladňovať

Až keď ľudia začali pestovať potraviny, ktoré bolo možné skladovať, deliť, obchodovať a zdaňovať, začali sa formovať sociálne štruktúry. To je pravdepodobne dôvod, prečo sú obilné zrná, ako je pšenica, jačmeň a ryža, koreňom prakticky všetkých klasických civilizácií. Ak bola pôda schopná pestovať obilie, dôkazy ukazujú, že je oveľa pravdepodobnejšie, že bude hostiteľom zložitých spoločenských štruktúr.


Tajomné rádiové signály z vesmíru prichádzajúce na Zem: Môžu pochádzať od mimozemských civilizácií?


Rozdielne sociálne účinky koreňových plodín a obilnín by mohli pomôcť vysvetliť, prečo sa niektoré civilizácie stali zložitejšími, zatiaľ čo iné spoločnosti zostali ako miestne komunity alebo náčelníctva. Mohlo by tiež objasniť, prečo prebytok potravy v spoločnosti lovcov a zberačov neviedol nevyhnutne k rozvoju civilizácií.

Koreňová zelenina nebola vhodná

V niektorých častiach Južnej Ameriky sa celoročné koreňové plodiny, ako je maniok, môžu zbierať po celý rok. Maniok však bohužiaľ ľahko hnije a ťažko sa prepravuje. Výskumníci tvrdia, že to je dôvod, prečo sa v žiadnej spoločnosti závislej na manioku neobjavili hierarchie mimo náčelníctva.


Záhadné hradby v Peru, či inteligentná civilizácia žijúca pred tisíckami rokov: Sleduj 5 nevysvetlených objavov


Na druhej strane, Mayovia boli jednou z najdominantnejších a najsofistikovanejších civilizácií v Strednej Amerike, no táto staroveká spoločnosť sa nespoliehala len na koreňové plodiny. Namiesto toho bola táto civilizácia silne závislá od kukurice. Tak isto ako Inkovia v Andách.

Spoločnosti, ktoré sa nerozvinuli

Historické spoločnosti, ktoré nepraktikovali žiadny druh poľnohospodárstva, sa medzitým nachádzajú v Severozápadnej Amerike, Strednej Ázii, Austrálii a juhozápadnej Afrike. Týmto spoločnostiam tiež chýbali zložité hierarchické štruktúry. Údaje z Organizácie spojených národov (OSN) pre výživu a poľnohospodárstvo poskytujú ďalšie dôkazy pre novú hypotézu. Naznačuje, že regióny, v ktorých sú obilniny produktívnejšie ako korene a hľuzy, sú s väčšou pravdepodobnosťou organizované ako štáty s vyššou mierou zdanenia.

Atlas ľudských kultúr napríklad ukazuje, že najväčší počet divých príbuzných obilnín možno nájsť v úrodnom polmesiaci, o ktorom sa často hovorí, že je kolískou ľudskej civilizácie. Poľnohospodárstvo teda bolo očividne nevyhnutným krokom k zlepšeniu produkcie potravín, ale vedci sa domnievajú, že iba tie plodiny, ktoré sa dali ľahko skonfiškovať, viedli k vzostupu elitnej triedy.


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk, sciencealert.com
Odporúčame