Huby komunikujú spôsobom, ktorý vyzerá ako ľudská reč: Podobá sa dokonca na ruštinu a angličtinu

hubičky, ktoré rastú v lese

Huby môžu komunikovať jazykom, ktorý sa podobá nášmu (Zdroj: Unsplash/Ahmed.sellami91 Sellami)

#Nová štúdia identifikovala vzorce nervovej elektrickej aktivity, ktorú produkujú huby. Tieto vzorce sa svojou aktivitou majú dokonca porovnateľné štruktúry ako ľudská reč. Za predpokladu, že impulzy môžu ovplyvňovať iné bunkové aktivity v sieti húb, je to zistenie, ktoré by mohlo priniesť nové svetlo do analyzovania komunikácie v mykologických organizmoch.

Nový výskum komunikácie

Informatik Andrew Adamatzky z University of the West of England vo Veľkej Británii dokázal vo svojom výskume rozpoznať až 50 rôznych „slov“ alebo skupín vrcholov aktivity vytváraných sieťami húb. Elektrické bzučanie v hubách je známe už roky, ale analýza tejto činnosti, by mohla odhaliť veľa vecí, ktoré nevieme o tom, čo tento fenomén húb predstavuje.


Ojedinelý spôsob pomoci ľudom s posttraumatickou stresovou poruchou: Liečiť by ich mohla extáza


Elektrická aktivita sa detegovala a zaznamenávala pomocou malých mikroelektród vložených do oblastí, kde sa huby kolonizovali, a skoky v aktivite sa potom zorganizovali do skupín. Každý typ húb sa líšil z hľadiska trvania a dĺžky hrotov, pričom niektoré hroty trvali až 21 hodín.

Jazyk podobný ruštine

Ukázalo sa, že rozštiepené žiabrové huby dávajú dohromady zložité „vety“ a celková priemerná hubová „dĺžka slova“ 5,97, meraná podľa skupín klasov, sa zhoduje s jazykmi ako angličtina (4,8) a ruština (6). „Nevieme, či existuje priamy vzťah medzi vzormi s hrotmi v hubách a ľudskou rečou,“ povedal Adamatzky pre Guardian. „Možno nie. Na druhej strane existuje veľa podobností v spracovaní informácií v živých substrátoch rôznych tried, čeľadí a druhov. Bol zvedavý na porovnanie.“


KVÍZ Zmaturoval by si tento rok zo slovenčiny? Ukáž, ako ovládaš materinský jazyk!


Hoci porovnania s ľudskou rečou sú pozoruhodné, výskum neposkytuje žiadne náznaky toho, ako by sieť húb mohla komunikovať, alebo prečo by tieto organizmy mohli potrebovať udržiavať kontakt v širšej oblasti. Vzhľadom na to, že huby žijú pomerne jednoduchým životom, neprichádza do úvahy príliš veľa možností. Je možné, že tieto signály sú spôsobom, ktorým sú huby schopné varovať pred ohrozením ich prežitia alebo napríklad pred zmenou dostupných zdrojov.


Čaká ťa tento rok maturita? Uč sa s našim maturitným podcastom Schooltag!

Zdroj: hashtag.sk, sciencealert.com
Odporúčame