Nielen kryptomeny zažívajú svoj boom: Decentralizovaným financiám sa darí tento rok excelentne

Zisti, aký majú význam a využitie decentralizované financie (Zdroj: GettyImages)

#Rok 2020 priniesol mnoho výziev, nielen pre finančný sektor, ale aj pre kryptomeny. Napriek tomu, trh s kryptomenami stále naberá na sile, čo sa odzrkadľuje na jeho rastúcej trhovej kapitalizácií. Avšak, okrem najznámejších kryptomien zažíva obrovský rast aj sektor DeFi (decentralizovaných financií), ktorému sa v tomto roku darí naozaj excelentne.

Jedným z hlavných dôvodov využívania kryptomien je ich schopnosť zabezpečiť prístup k prevodom a platbám peňazí komukoľvek, bez ohľadu na to, kde sa nachádza, pričom sa znižuje účasť centralizovaných organizácií na transakcii. To však neplatí, ak chceme využívať ďalšie finančné služby súvisiace s kryptomenami, ako napríklad pôžičky (lending), či obchodovanie na páku. Tieto služby sú zväčša súčasťou centralizovaných búrz. Aj to je jeden z dôvodov, ktorý viedol k vzniku decentralizovaných financií.

Čo sú decentralizované financie?

Decentralizované financie predstavujú ekosystém pozostávajúci z finančných aplikácií, ktoré sa vyvíjajú na blockchainovom systéme. Tieto aplikácie svojím fungovaním často pripomínajú rôzne služby a organizácie, ktoré poznáme z finančného sveta. Avšak na rozdiel od nich, tieto aplikácie fungujú len ako kus otvoreného kódu na transparentnom blockchaine.

To má za následok, že užívatelia týchto aplikácií nemusia dôverovať tretím stranám, ktoré by služby poskytovali. Zdrojový kód aplikácií je otvorený a ktokoľvek ho môže skontrolovať a uistiť sa, že aplikácia skutočne robí to, čo tvrdí. Zároveň, keďže sa jedná o aplikácie na blockchaine, všetky transakcie a finančné toky sú zaznamenané a verejne dostupné.

Smart kontrakty a automatické transakcie

Väčšina aplikácií, ktoré patria pod DeFi sú postavené na blockchaine Etherea, no prvé známky sa objavujú už aj na alternatívnych blockchainoch ako Cosmos či Polkadot a ďalšie. Tieto kryptomeny sa od Bitcoinu odlišujú hlavne v tom, že podporujú smart kontrakty. Smart kontrakty vykonávajú transakcie automaticky, ak sú splnené vopred stanovené podmienky. Práve oni umožňujú vývojárom decentralizovaných aplikácií vytvárať oveľa sofistikovanejšie funkcie, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu, ako len jednoduché odosielanie a prijímanie peňazí.

Zdroj: defipulse.com

DeFi vs tradičný finančný systém

Základnými rozdielmi medzi decentralizovanými a tradičnými financiami sú:

Vylúčenie zlyhania ľudského faktoru – Nespoliehame na to, že určitú operáciu vykoná nejaká osoba. Uskutočňuje sa prostredníctvom pravidiel zadefinovaných v zdrojovom kóde smart kontraktov. Ak je raz smart kontrakt implementovaný do siete, decentralizované aplikácie sú schopné vykonávať operácie na základe podmienok samostatne, bez nutnosti ľudského zásahu.

Prehľadnosť– Na základe decentralizovanej podstaty blockchainu majú smart kontrakty otvorený zdrojový kód a môžu byť kontrolované kýmkoľvek. To zabezpečuje vysokú úroveň dôvery medzi účastníkmi transakcií pri zachovaní anonymity. Zdrojový kód si môže ktokoľvek a kedykoľvek prečítať, poprípade v ňom nájsť chyby a priestor pre vylepšenie.

Prístup kdekoľvek a kedykoľvek– DeFi a decentralizované aplikácie sú navrhnuté tak, aby boli dostupné globálne. Je jedno, v ktorej časti sveta sa práve používatelia nachádzajú. Jedinou nutnou podmienkou je prístup k internetovému pripojeniu.

Odstránenie byrokracie– Ktokoľvek môže vymyslieť a spustiť decentralizovanú aplikáciu bez toho, aby si musel pýtať povolenie od akéhokoľvek úradu či inštitúcie.

Hlavné využitie decentralizovaných financií

V súčasnosti poznáme viaceré varianty využívania decentralizovaných financií v praxi. Medzi najznámejšie môžeme zaradiť:

Garantované pôžičky „Compound“– Protokoly otvoreného požičiavania sú v súčasnosti jedným z najpopulárnejších typov aplikácií, ktoré sú súčasťou DeFi ekosystému. Decentralizované pôžičky majú oproti tradičným pôžičkám množstvo výhod, ako napríklad okamžité vyrovnanie transakcie, schopnosť využitia zábezpeky digitálnych aktív alebo eliminácia overovania bonity klienta. Pôžičky na blockchaine znižujú riziko protistrany a robia požičiavanie peňazí lacnejším, rýchlejším a dostupnejším.

Decentralizované trhy – Medzi najdôležitejšie aplikácie DeFi môžeme zaradiť takzvané decentralizované burzy (DEX). Tieto platformy umožňujú klientom obchodovať s digitálnymi aktívami bez toho, aby ich finančné prostriedky držala burza. Obchody sa v tomto prípade uskutočňujú priamo medzi peňaženkami používateľov pomocou smart kontraktov. Keďže si decentralizované burzy vyžadujú nižšie náklady na údržbu, majú zväčša aj nižšie poplatky ako tie centralizované.

Stablecoiny a MakerDAO – Stablecoiny sú tokeny navrhnuté tak, aby ich trhová hodnota čo najvernejšie kopírovala cenu viazaného aktíva. Najznámejší a najväčší stablecoin na svete je v súčasnosti USD Tether. Stablecoiny ako Tether sú však plne založené na dôvere vo firmu, ktorá daný stablecoin vydáva. Existujú však aj alternatívy, ktoré si nevyžadujú dôveru v emitenta. Takýto stablecoin je napríklad DAI, ktorý funguje na princípe krytých pôžičiek, kde užívateľ vkladá do smart kontraktov zabezpečenie vo forme etheru a získava pôžičku vo forme DAI.

Syntetické aktíva– Programovateľnosť smart kontraktov a ich prepojene s externými zdrojmi dát (oracles) umožňujú vytváranie syntetický aktív, teda aktív na blockchaine, ktoré sú naviazané na aktíva z fyzického sveta – akcie, komodity, indexy a podobne. Medzi najznámejšie protokoly v tejto oblasti patria Synthetix a UMA.

Riziká súvisiace s DeFi

Chyby smart kontraktov – DeFi je komplikovaná sieť prepletená prostredníctvom obrovského množstva smart kontraktov vytvorených rôznymi vývojármi z rôznych častí sveta. Riziko chybných smart kontraktov je nepochybne jedným z najvýznamnejších, pretože aktíva používateľov sú úplne závislé od zraniteľnosti kontraktov. Pod rizikom rozumieme chyby a neočakávané výstupy z pôsobenia, ktoré môžu spôsobiť finančné škody.

Zo skúsenosti sa tieto riziká často pretavia do nešťastných udalostí, v ktorých užívatelia prídu o peniaze. V súčasnosti je frekvencia výskytu takýchto udalostí pomerne častá, avšak je to dané hlavne ranným štádiom tohto odvetvia. Riziká je však možné znížiť napríklad dôkladnými auditmi kódov, pričom je pravdepodobné, že sa budú postupne znižovať.

Dizajnové chyby– DeFi aplikácie existujú v otvorenom prostredí tisícok aplikácií. Tie narábajú s obrovskými finančnými tokmi prostredníctvom širokého spektra často komplikovaných nástrojov. V histórii ľudstva zatiaľ nikdy neexistoval zdieľaný priestor, v ktorom by tieto aplikácie fungovali spolu a mali možnosť navzájom sa ovplyvňovať. Pri DeFi a Ethereum blockchain je to prvýkrát. Tento fakt prináša obrovské benefity a mnoho inovácií, no zároveň aj nové riziká. Je však rozumné predpokladať, že časom sa tieto chyby vyladia a eliminujú.

Risk zlyhania protokolu – Ako sme už spomenuli, väčšina DeFi aplikácií existuje na Etheruem blockchaine. Avšak samotný blockchain Etherea je stále v štádiu neustáleho vývoja a čaká ho technologický náročný prechod na Proof-of-Stake mechanizmu, ako aj mnoho ďalších zmien. Tieto zmeny majú potenciál významne zlepšiť funkcionalitu protokolu, ale môžu priniesť aj fatálne chyby. Je teda možné očakávať možnosť výskytu chýb nielen na úrovni smart kontraktov jednotlivých aplikácií, ale aj na úrovni protokolu ako takého. Hlavne pri experimentálnych sieťach ako je Ethereum či iných platformách na smart kontrakty.

Regulačné riziko – Podobné ako sektor kryptomien, aj sektor decentralizovaných financií podlieha regulačnej neistote, kde riziko súvisí s nejasnou kompatibilitou DeFi s niektorými zákonmi a reguláciami klasického finančného sveta. Tento stav sa v budúcnosti zmení pravdepodobne až s príchodom novej regulácie zo strany EÚ (MiCA), ktorá je rozpracovaná, ale jej finálna verzia bude známa až niekedy v roku 2022, a do platnosti by mala vstúpiť pravdepodobne až v roku 2024.

Je nutné dodať, že kým EU regulácie majú za cieľ nastaviť pravidlá tak, aby bola zabezpečená ochrana spotrebiteľa a užívateľov, DeFi aplikácie majú potenciál tento cieľ dosiahnuť aj bez regulácií, a to pomocou inovácii vo forme smart kontraktov a transparentnosti blockchainu.

Malá ryba s veľkým potenciálom

Decentralizované financie sú zamerané na budovanie paralelného finančného systému, ktorý funguje do veľkej miery nezávisle od tradičného finančného a politického systému. To umožňuje vznik otvorenejšieho, slobodnejšieho, transparentnejšieho a efektívnejšieho finančného systému. Zatiaľ je tento systém svojou veľkosťou len kvapkou v mori oproti tomu klasickému, avšak do budúcnosti by mu z časti mohol seriózne konkurovať.

Ak sa tak stane, môžeme očakávať, že tieto dva svety začnú spájať do jedného. Ty môžeš byť pri tom aj vďaka Fumbi, spoločnosti, ktorá pomáha bezpečne investovať do kryptomien.


Chceš investovať do kryptomien? Vyskúšaj to s Fumbi!

Zdroj: PR článok upravený redakciou Hashtag.sk
Odporúčame