Aké sú aktuálne podmienky zdaňovania výhier?

Zdroj: Pexels

Zdaňovanie výhier je proces, na ktorý sa často zabúda. Veľa ľudí tak porušuje zákon a riskuje právny postih. Existujú však prípady, kedy povinnosť zdaniť výhru odpadá. 

V prvom rade je dôležité pozrieť sa na, čo to vlastne cena alebo výhra je:

  • Cena z verejnej súťaže
  • Výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania
  • Cena zo športovej súťaže
  • Cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže. 

Z daňového hľadiska treba rozlišovať či ide o peňažnú alebo nepeňažnú (vecnú výhru). 

Zdanenie peňažnej výhry 

Peňažné výhry sa zdaňujú formou zrážky. Odviesť daň v tomto prípade má za úlohu prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže. Sadzba dane je 19%. Pokiaľ však má byť výhra vyplatená daňovníkovi nezmluvného štátu, zvýši sa sadzba dane na 35%. 

Peniaze, ktoré takouto cestou vyhráte vám budú vyplatené už po zdanení a preto vám odpadá povinnosť priznávať výhru v daňovom priznaní. Povinnosť zaplatiť daň odpadá aj v prípade peňažnej výhry, ktorá neprekročila sumu 350€. Existujú však aj výnimky, kedy aj napriek finančnej výhre vzniká daňová povinnosť.

Nutnosť odviesť daň z peňažnej výhry má profesionálny športovec, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba. Podobne je na tom umelec, ktorý dostane odmenu za použitie diela, ak je súčasťou ceny. Zarátať výhru do daňového priznania treba aj vtedy, ak ste získali cenu v súťaži organizovanej v zahraničí. 

Finančná správa na svojich stránkach uvádza dva príklady. Prvý sa týka peňažnej výhry zo žrebovania. 

Pán František vyhral touto cestou 1000€. Jeho radosť môže byť o to väčšia, že mu nevzniká daňová povinnosť, nakoľko bola výhra zdanená už organizátorom súťaže. 

Druhý spomína prípad, kedy fyzická osoba vyhrala v lotériovej hre sumu 35 000€. Nakoľko však sú lotériové a iné hazardné hry oslobodené od dane v plnej výške, nemusí dotyčná osoba zdaniť tento príjem. 

Zdanenie nepeňažnej výhry

Nepeňažná výhra sa zdaňuje cez daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. V tomto prípade nezáleží, či ste vyhrali v rámci slovenskej alebo zahraničnej súťaže. Prevádzkovateľ súťaže je preto povinný pri predaní výhry oznámiť výhercovi hodnotu výhry. Môže ísť o obstarávaciu cenu alebo vlastné náklady prevádzkovateľa súťaže. Organizátor súťaže je zároveň povinný nahlásiť výhercu na daňový úrad. 

Okrem 19% dane z nepeňažnej výhry je nutné zaplatiť aj 14% daň do zdravotnej poisťovne. 

Povinnosť zaplatiť daň tvoria nepeňažné výhry, ktoré neprevyšujú hodnotu 350€. Aj tu platí výnimka pre profesionálnych športovcov, ktorí musia dať do daňového priznania nepeňažnú výhru v akejkoľvek hodnote. 

Pokiaľ suma z nepeňažnej výhry prekročí spomínanú hranicu 350€, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto sumu. Finančná správa opäť ponúka niekoľko príkladov. Napríklad ak niekto vyhrá počítač v hodnote 500€, je povinný uviesť príjem z výhry vo výške 150€ (od celkovej hodnoty sa odpočítava 350€), teda v prípade, že má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. 

To vzniká v momente, kedy celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. 

Výhry oslobodené od dane

V článku sme spomínali, že oslobodené od dane sú peňažné aj nepeňažné výhry do sumy 350€. Výnimku však tvoria aj výhry v hazardných hrách. Potvrdzujú to aj slová Daniela Dolejšího, odborného garanta projektu oficialnekasina.sk: “Zdaneniu nepodliehajú výhry z hazardných hier v herniach ani internetových kasínach, ktoré sú držiteľom individuálnej licencie podľa zákona”. 

Pod hazardné hry patria napríklad stieracie žreby, číselné lotérie, kasínové hry či stávkové hry.

Zdroj: PR článok
Odporúčame