Nadávate ako pohan? Toto je 5 dôvodov prečo je to dobré pre vaše zdravie

pexels.com

#Spoločnosť nie je nadšená, keď sa niekto vyjadruje vulgárne. Ak strieľate vo vetách jednu nadávku za druhou, ešte to ale nemusí znamenať, že ste nevychovaný alebo vám chýba kreativita. Vo svete vzniklo niekoľko štúdií, ktoré sa tomuto problému venovalo a došlo k jednoznačnému záveru – nadávať je zdraviu prospešné.

1. Pretrpíte aj bolesť

Efekt nadávok na toleranciu voči bolesti skúmal Richard Stephens z Keele University v Anglicku. Ukázalo sa, že keď na vzorke 67 študentov testoval, ako dlho vydržia s rukami v ľadovej vode, tí, ktorí mali dovolené nadávať vydržali v priemere o 40 sekúnd dlhšie. Naopak, tí, ktorí to mali zakázané to vzdali oveľa rýchlejšie.

2. Je to kreatívne

Angličania sa chvália, že ich najčastejšie používaná nadávka, tá, ktorá sa začína písmenom „f“, môže byť podstatným menom, prídavným menom, slovesom aj príslovkou. U nás je to podobne. Každé vulgárne podstatné meno u nás má aj svoju variantu v podobe prídavného mena, často aj slovesa a to nehovoríme o to, ako sa dá obmieňať význam týchto slov, keď použijeme správnu predponu. Skrátka, tvorenie nadávok je kreatívne a to pozitívne stimuluje náš mozog. Neplatí teda, že nadávkami iba nahrádzame nedostatočne rozvinutú slovnú zásobu.

3. Uvoľňuje to stres

Podobne, ako vám nadávanie pomôže pretrpieť bolesť, dokážete ním aj ventilovať stres. Napríklad v práci, prípadne inej stresujúcej situácii. Nie je potrebné vedecky dokazovať, že ide určite o zdravšiu formu ventilácie stresu, ako by bolo niekoho udrieť alebo sa prejavovať násilne.

4. Posilňuje to priateľstvá

Ak si celkom neviete predstaviť, ako toto môže fungovať, tak sa spýtajte Moniky Bednarek z University of Sydney. Tá v jednej zo svojich štúdií vysvetlila, že nadávanie dokáže utvrdzovať priateľstvá a tiež pomáha vytvárať blízke vzťahy s inými ľuďmi. Vrana k vrane sadá…

5. Pomáha nám to vo vyjadrovaní sa

Nadávanie je expresívne. A ako potvrdil psychológ Timothy Jay z Massachusettes College of Liberal Arts, ktorý študuje nadávanie už štyri dekády, pomáha nám vyjadrovať rôzne emócie – hnev, radosť, prekvapenie, radosť. Prirovnal to ku klaksónu v aute – je to na vás, ako ho využijete, môžete ním jednoducho vyjadriť množstvo vecí.

Odporúčame