Diabolský plán

facebook

# Takto to vyzerá na legovej porade, kde prebieha podrobná inštruktáž ako a kam zaútočiť. A potom keď sa človek nepozerá tak to príde…:)

lego-facebook
facebook

Odporúčame