Dnes predstavili Periodickú tabuľku prvkov

pixabay.com

#Veľkú zásluhu na poznaní vlastností prvkov má známy ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev (1834 – 1907). Zoradil všetky vtedy známe prvky podľa atómových hmotností a zistil, že vytvárajú periodický rad, teda rad, v ktorom sa vlastnosti prvkov pravidelne opakujú. V periodickej tabuľke, ktorú zverejnil v roku 1869, však niektoré prvky chýbali.

Už rok po zverejnení tejto periodickej tabuľky, teda v roku 1870, bolo známych 64 chemických prvkov. Mendelejev správne usúdil, že chýbajúce prvky existujú, ale nie sú ešte objavené. Vývoj mu dal neskôr za pravdu a postupne boli objavené všetky prvky, ktorých existenciu predpokladal.

Odporúčame