Dnes Churchill použil prvýkrát frázu železná opona

pixabay.com

#Železná opona bol termín používaný najmä na Západe počas Studenej vojny. Vyjadroval imaginárnu hranicu, ktorá rozdelila Európu a celý svet na dve časti: Západný blok vedený Spojenými štátmi a Východný blok vedený ZSSR. V terminológii používanej komunistami išlo o dva nezmieriteľné tábory: kapitalistický (alebo imperialistický) a socialistický. Nachádzala sa na západnej hranici ZSSR, NDR, Česko-Slovenska, Maďarska a Juhoslávie a na južnej hranici Albánska, Juhoslávie a Bulharska.

Do dnešného používania termín uviedol Winston Churchill v máji roku 1945 v liste prezidentovi USA H. Trumanovi na vyjadrenie vznikajúcej všestrannej bariéry medzi obomi blokmi. Všeobecne sa termín začal používať až po Churchillovom fultonskom prejave v marci 1946, v ktorom vyzval na spoluprácu anglosaských národov proti komunizmu.

Odporúčame