Volajú ich temní empati a môžu byť skutočne nebezpeční: Stretol si sa už s takýmto človekom?

človek si skrýva tvár za maskou

Temní empati môžu byť veľmi nebezpeční (Zdroj: Unsplash/Sander Meyer)

#Stretol si sa už niekedy v živote s človekom, ktorý ti bol mimoriadne sympatický, takmer okamžite si ťa omotal okolo prsta a vedel presne trafiť tvoje slabé miesto? Pokiaľ si niekomu takému podľahol, vôbec nie je chyba v tebe. Pravdepodobne si sa totiž stretol s temným empatom.

Ľudia s „temnými osobnostnými črtami“, ako sú psychopatia alebo narcizmus, sú vo svojej podstate skôr bezcitní, nepríjemní a antagonistickí. Takéto osobnostné črty sú prítomné u každého. Všetci ich máme viac či menej, a to sa nemusí nutne rovnať klinickej diagnóze poruchy osobnosti.

Osobnostné črty

Medzi temné osobnostné črty patrí psychopatia, machiavelizmus a narcizmus, ktoré sa súhrnne nazývajú „temná triáda“ . Len prednedávnom sa navrhovalo, aby sa pridal sadizmus, ktorý vyvrcholil „temnou tetrádou“. Psychopatia sa vyznačuje povrchným šarmom a bezcitnosťou.


Fantazíruješ niekedy o svojom ex? Psychológ vysvetľuje, čo to o tebe prezrádza


Machiavelizmus označuje vykorisťovateľskú, cynickú a manipulatívnu povahu. Narcizmus sa vyznačuje prehnaným pocitom oprávnenosti, nadradenosti a grandiózneho myslenia, zatiaľ čo sadizmus označuje snahu spôsobovať druhým bolesť a užívať si ju. Ľudia s  takýmito vlastnosťami často vykazujú nevyrovnaný životný štýl a antisociálne správanie.

Nadpriemerné empatické schopnosti

Tradične sa ľudia s vysokými temnými črtami považujú za ľudí s deficitom empatie, čo ich robí potenciálne nebezpečnejšími a agresívnejšími ako my ostatní. Nedávno však psychológovia objavili niečo, čo túto myšlienku spochybňuje. Minuloročná štúdia publikovaná v Personality and Individual Differences, identifikovala skupinu jedincov s temnými črtami, ktorí vykazujú nadpriemerné empatické schopnosti. Nazýva ich „temní empatii“.

Empatia môže označovať schopnosť zdieľať pocity, konkrétne „afektívna empatia“ (ak si smutný, cítim sa smutný aj ja). Môže to však byť aj schopnosť porozumieť mysleniu iných ľudí, nazývaná „kognitívna empatia“ (viem, čo si myslíš a prečo sa cítiš smutne).

Výskum na bežnej populácií

Nedostatok (špecificky afektívnej) empatie je dobre zdokumentovaným znakom klinickej psychopatie, ktorý sa používa na vysvetlenie ich často pretrvávajúceho násilného správania. Paradoxne však niektorí výskumníci už skôr uviedli priemernú alebo dokonca vyššiu úroveň niektorých aspektov empatie u niektorých ľudí s temnými črtami.


Peter vyštudoval psychológiu, pomáha však ľuďom inak: Stretnutiu s ním rozhodne nepovieš nie!


Najnovšia štúdia sledovala tisíc ľudí z bežnej populácie, ktorý boli podrobený osobnostnému testu. Až 20 percent respondentov spadalo do kategórie temných empatikov. Ich afektívna aj kognitívna empatia bola vyššia ako u priemerných ľudí a mali aj menej agresívne sklony ako „klasickí“ psychopati. Napriek tomu však mali vyššie sklony k manipulácií prostredníctvom sociálneho vylúčenia, zlomyseľnému humoru a vyvolávaniu pocitu vinu.

Takže aj keď prítomnosť empatie obmedzovala úroveň ich agresivity, neeliminovala ju úplne. A práve v tom sú temní empati nebezpeční. Je totiž ťažké rozpoznať ich vnútorné rozpoloženie, častokrát sa dokonca stáva, že s touto svojou stránkou nie sú zmierení ani oni sami.


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk, vice.com
Odporúčame