KVÍZ: Ukáž svoje znalosti z psychológie! Tieto otázky ťa donútia zamyslieť sa

modré oko ženy

Ako dobre poznás psychológiu? (Zdroj: Unsplash/Amanda Dalbjorn)

#Zaujíma ťa psychológia ako veda? V tom prípade je tento kvíz práve pre teba. Zisti, či skutočne poznáš tento odbor, alebo by si mal na svojich vedomostiach ešte popracovať. Naše otázky ťa totiž skutočne donútia zamyslieť sa! Nezabudni sa v komentároch pochváliť so svojím výsledkom.
Kto je považovaný za otca psychoanalýzy? 
Sigmund Freud
Aaron Beck
Carl Rogers
Carl Jung

Správne!

Nesprávne!

Ktorá oblasť mozgu je najviac zapojená do plánovania činnosti a predvídania dôsledkov?
Čelový (frontálny) lalok
Temenný (parietálny) lalok
Spánkový (temporálny) lalok
Záhlavný (okcipitálny) lalok

Správne!

Nesprávne!

Ktorá z uvedených typov pamätí je zodpovedná za to, že si pamätáme určité udalosti z vlastného života?
Senzorická pamäť
Sémantická pamäť
Epizodická pamäť
Krátkodobá pamäť

Správne!

Nesprávne!

Ktorá z nasledujúcich úrovní nie je úrovňou morálneho vývinu človeka?
Konvenčná úroveň
Prekonvenčná úroveň
Postkonvenčná úroveň
Nekonvenčná úroveň

Správne!

Nesprávne!

Aké je prvé štádium Piagetovej teórie vývinu?
senzomotorické štádium
predoperačné štádium
štádium konkrétnych operácií
štádium formálnych operácií

Správne!

Nesprávne!

Ktorá z uvedených terapií zahŕňa aj rodinu pacienta?
systémová terapia
kognitívno behaviorálna terapia
existenciálna terapia
humanistická terapia

Správne!

Nesprávne!

Ktorá oblasť mozgu je najviac spojená s produkciou reči, teda kontroluje pohyby pier, jazyka a hlasiviek?
Brockova oblasť
Wernickeova oblasť
hypotalamus (podlôžko)
hipokampus

Správne!

Nesprávne!

Ktorý z nasledujúcich nie je neurotransmiter?
chlór
dopamín
serotonín
acetylcholín

Správne!

Nesprávne!

Ťažkosti so spánkom, podráždenosť a ťažkosti s koncentráciou môžu byť príznaky...
depresívnej poruchy
úzkostnej poruchy
bipolárnej poruchy
všetkých uvedených

Správne!

Nesprávne!

Ktoré z uvedených potrieb sa považujú za najdôležitejšie v Maslowovej hierarchii potrieb?
fyziologické potreby
potreba sebarealizácie
potreba bezpečia, istoty
potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz pre prezretie vyhodnotenia

Subscribe to see your results

PSYCHOLOGICKÝ KVÍZ

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Zdroj: hashtag.sk
Odporúčame