Od primátov skutočne nemáme ďaleko: Orangutany dokážu používať slang, predpokladá sa, že chcú byť viac cool

orangutan sedí na zelenej lúke

Orangutany sú schopné komunikovať slangovými výrazmi (Zdroj: Unsplash/Jeffrey Eisen)

#Či už ide o rýchlo sa meniaci slang mladej generácie, alebo o kuriózne lingvistické poklady ukrývajúce sa v nárečí vždy platí, že našu slovnú zásobu utvára sociálne prostredie, v ktorom žijeme. A teraz sa zdá, že podobné vplyvy môžu pôsobiť aj medzi orangutanov.

Vedci, ktorí skúmajú poplašné volania v podobe vŕzganého mľaskania u voľne žijúcich orangutanov na ostrovoch Borneo a Sumatra zistili, že orangutany sú schopné vymýšľať nové verzie týchto zvukov. Líšiť sa pritom môžu napríklad vo výške trvaní, intenzite alebo trvaní.

Nejde o ojedinelý úkaz

Vedci už predtým zistili, že sociálne vplyvy zohrávajú svoju úlohu v komunikácii rôznych zvierat vrátane spevavých vtákov či kosmáčov (nižší druh opíc). Ale zatiaľ nebolo isté, či to tak je aj u ľudoopov okrem ľudí, čo je dôležitá otázka vzhľadom na to, že týmito faktormi je ovplyvnená aj naša vlastná komunikácia.


Tibor fotí divé zvieratá v našich lesoch: Ktorého obyvateľa ešte nezastihol a prečo na stret s rodinkou rysov nezabudne?


„Podľa mňa v miestach, kde je nízka hustota populácie orangutanov, majú títo ľudoopy stály repertoár slangu, ku ktorému sa vracajú a používajú ho. Sú ‚konzervatívne‘. Ale akonáhle niektorý použije nový variant volania, všetci ho počujú a rýchlo zaradia do ‚slovníka ‚, ktorý sa tým obohatí,“ povedal autor štúdie, doktor Adriano Lameira z katedry psychológie na Warwickej univerzite.

Hodiny strávené pozorovaním

V časopise Nature Ecology and Evolution výskumný tím uviedol, že v rokoch 2005-2010 strávil na šiestich výskumných staniciach 6 120 hodín pozorovaním a zaznamenal zvuky, ktoré vydávalo asi 70 orangutanských jedincov. Lameira uviedol, že rôzne spoločenstvá orangutanov niekedy použili rovnaké nové varianty volaní, hoci medzi týmito populáciami nie je žiadny kontakt a žijú značne ďaleko od seba.


Delfíny na drogách, masturbujúce opice či psí zločinci: Toto je 10 šokujúcich faktov z ríše zvierat, o ktorých si rozhodne nevedel!


Tím zistil, že komunity orangutanov v miestach s hustou populáciou používajú širokú škálu nových volaní, ale s vysokou fluktuáciou, čo znamená, že mnohé z nich rýchlo vymiznú. Naproti tomu malé skupiny prichádzajú s novým druhom volaní menej často, ale zato majú tendenciu zachovať túto novú verziu, akonáhle sa objavia.

Volania sú zložené zo slabík

„Nemyslíme si, že by sa sociálny vplyv obmedzoval iba na poplašné volania; tie sú len náhodou najviac imúnne voči ostatným možným vplyvom,“ uviedol Lameira.

Podľa neho pribúda dôkazov o tom, že komunikačný repertoár ľudoopov sa podobne ako ľudské jazyky skladá zo spoluhláskových a samohláskových volaní, ktoré možno spájať do kombinácií podobných slabikám – a tie možno dokonca použiť na komunikáciu o minulých udalostiach.


Ešte viac zaujímavých noviniek, rozhovorov, módy, kvízov, vtipov a inšpirácie? Poď k nám na Instagram!

Zdroj: hashtag.sk, theguardian.com
Odporúčame