Môžu byť chalan a dievča naozaj iba dobrými priateľmi? Opýtali sme sa vzťahovej a sex koučky

dvojica

Môže byť medzi chalanom a dievčaťom iba priateľstvo? (Zdroj: GettyImages)

Môžu byť chalan a dievča naozaj iba priateľmi bez postranných úmyslov/aby sa do seba nezaľúbili? 

Robo, 16


#Tak, čo si myslíš ty? Keď som robila menší prieskum na tému či muž a žena môžu byť len priatelia, odpovede boli rôzne od: “so spolužiačkou zo základky, s ktorou sa poznáme od detstva“, „keď obaja chcú, aby to fungovalo”, “keď sa nestretnú v tom, že sa jeden druhému páčia”, “kým sa spolu nevyspia, tak nie, potom áno”, “od strednej mám partiu kamarátov, nikdy som ani s jedným nič fyzické nemala”,“mám najlepšieho kamaráta, ktorý mi je ako bratom už skoro 6 rokov, je mi oporou a veľmi ma podporuje”, “vždy to skončí tak, že sa jeden zaľúbi”, “jeden z nich je homosexuál”, “iba, keď obaja nájdeme svojich partnerov”, “pokiaľ majú jasne definované, že im ide o kamarátstvo a nie o vzťah”, “funguje to len vtedy, ak sú obe strany v šťastnom vzťahu, sú doma sexuálne spokojné a existujú silné profesionálne alebo záujmové dôvody byť priateľmi.”

Ku ktorému názoru sa prikláňaš ty?

Čo očakávaš od priateľstva? Aký je tvoj motív a potreba priateľstva?

Chceš s danou osobou budovať len priateľstvo alebo niekde v kútiku srdca dúfaš, že by sa z toho mohlo vyvinúť niečo viac?

Bleske a Buss (2000) robili prieskum medzi študentmi vysokých škôl ohľadom výhod a nevýhod priateľstva opačného pohlavia. Medzi spoločné výhody patrili kvalitne strávený čas, zaujímavé konverzácie, vymieňanie si informácií o opačnom pohlaví, zvýšenie sebavedomia. Medzi spoločné nevýhody patrili žiarlivosť, zmätok ohľadom stavu priateľstva, neopätovaná láska či pocit odmietnutia pri prejavení citov.

Avšak značné rozdiely sa líšili v tom, ako obe strany vnímali romantickú náklonnosť či sex. Pre mužov to bola skôr výhoda, keď priateľstvo dostalo nový prívlastok “s výhodami”, naopak pre ženy to bola nevýhoda a mali pocit, že ich potreby sa nenapĺňajú rovnako, záväzok nie je opätovaný a stratili dobrého priateľa. Výskumy naznačujú rodové rozdiely aj v tom, ako obe strany vnímajú príťažlivosť. Muži boli častejšie priťahovaní svojimi kamarátkami a často si mylne mysleli, že táto príťažlivosť je vzájomná. Ženy naopak si nechceli pripustiť, že by muž mohol chcieť niečo viac.

Toto nie je potvrdenie stereotypov o mužoch chtivých sexu a naivných ženách, je to skôr dôkaz toho, že dvaja ľudia môžu zažiť úplne rovnaký vzťah radikálne odlišnými spôsobmi. Muži a ženy v priateľstvách opačného pohlavia môžu mať niekedy veľmi odlišné ciele a túžby.

Komunikuj svoj zámer. V priateľstve je dôležité, aby každý hovoril o tom, čo chce a ukázal, čo chce

Frustrácia a ťažkosti začínajú, keď obaja nie sú úprimní, pokiaľ ide o ich ciele. Niektorí chceme spolu tráviť čas, iní hľadáme zdroje. Niektorí chceme sex, iní záväzok. Ak chceš byť iba kamarát/-ka, povedz, že k dispozícii je iba priateľstvo. Je dôležité, aby ste obaja mali jasno v tom, čo bude a čo nebude súčasťou priateľstva. Je nevyhnutné komunikovať svoje túžby a počúvať želania ostatných.

Priateľstvo by malo byť postavené na rovnocennej výmene

Niekedy sa obaja priatelia snažia pomaly prejsť k láske a záväzku. Inokedy obaja hľadajú aj nejaké sexuálne výhody. Iní však zdieľajú iba vzájomnú túžbu po spoločnosti, rozhovore a vzájomnej podpore. To všetko sú dobré základy pre uspokojivé (a bez frustrácie) priateľstvá opačného pohlavia. Najčastejšie sa to stane, keď obaja jedinci majú rovnaké túžby po láske a sexe alebo v situáciách, keď obaja priatelia majú svoje potreby lásky, sexu, zdrojov a ochrany už uspokojené v inom partnerskom vzťahu.

Pri iných priateľstvách sa túžby nemusia tak dobre zhodovať. V takýchto situáciách rastú náklady, rastú frustrácie a výsledkom sú ťažké pocity. Keď zistíš, že v priateľstve chceš viac a táto túžba nie je opätovaná, alebo keď nechceš viac, ale tvoj kamarát/tvoja kamarátka áno, porozprávaj sa o tom s nimi a zváž či tieto kamarátstva ďalej udržiavať, alebo ich bude lepšie ukončiť. Nikdy nechoď proti svojim potrebám. Nič, čo dúfaš, že získaš z krátkodobého, nerovného priateľstva, nebude stáť za náklady, ktoré sa nakoniec prejavia. Priateľstvá sú naplňujúcejšie, keď to obaja cítia rovnako.

A kedy vyjadriť moje pocity?

Veľmi často sa stáva, že v nás prepukne pocit zamilovanosti voči druhej strane. Avšak náhla reakcia môže vyvolať nepohodlie, nepochopenie a nerovnováhu v danom priateľstve. 

Predtým, ako odhalíš svoje pocity, vyhľadaj radu od priateľov a rodiny, ktorým dôveruješ, ktorí vás oboch poznajú a môžu ti poskytnúť objektívnejší pohľad na vec. 

Priateľstvo je založené na vzájomnej dôvere, podpore a rešpekte, nie na sexuálnej príťažlivosti.

Môžu byť muži a ženy len priateľmi? Z vlastnej skúsenosti aj z toho, čo som bola svedkom, viem, že muži a ženy môžu byť priateľmi. Výskum nám naznačuje, že tieto priateľstvá čelia jedinečným výzvam, ktoré nie sú také bežné u priateľov rovnakého pohlavia (výnimka v LGBTQ komunite, kde vidíme, že priateľstvá môžu fungovať s ľuďmi toho pohlavia, ktoré ich priťahuje). Je bežné, že muž alebo žena v určitom okamihu začnú pociťovať sexuálnu príťažlivosť a chcieť niečo viac, buď mať sex, rande, alebo vzťah. Ak dokážu prekonať túto fázu, čo vyžaduje komunikáciu, vytýčenie si hraníc, rešpekt a úprimnosť, môže to viesť k vzácnemu priateľstvu. 


Ak máš otázku, prípadne hľadáš podporu pri riešení problému týkajúceho sa sexuality, intimity a vzťahov, kontaktuj vzťahovú a sex koučku Simonu. Pokojne sa jej ozvi priamo na e-mail hello@simonamacorova.com, cez Instagram, alebo Facebook.

Zdroj: hashtag.sk, researchgate.net, scientificamerican.com, psychologytoday.com
Odporúčame