Sú emotikony v našich konverzáciách naozaj také dôležité? Výskum ukazuje, že áno

emotikon na obrazovke mobilu emotikony výskum

Emotikonmi sa najnovšie zaoberajú aj vedecké štúdie (Zdroj: Unsplash/Markus Winkler)

#Technológie zohrávajú pri komunikácií čoraz väčšiu úlohu. Mnohí komunikujú s rodinou a priateľmi častejšie prostredníctvom rôznych aplikácií, než osobne. To so sebou prináša aj nový „slovník“. Neobsahuje však slová, ale emotikony. Najnovší výskum dokonca tvrdí, že emotikony robia našu konverzáciu plnohodnotnejšou.

Napriek tomu, že emotikony sú prítomné prakticky všade, veda sa nimi doteraz veľmi nezaoberala. A to až do novej štúdie, ktorú vedie Pilar Ferré z fakulty vzdelávania a psychológie Univerzity Rovira i Virgili. Tá spracúva a zaznamenáva emocionálne reakcie na emotikony.


TikTok má svoj vlastný seriál: Vieme, koľko ťa bude stáť aj aký bude dlhý!


Obľúbené hlavne u mladej generácie

Už v starších formách elektronickej komunikácie sa používali kombinácie symbolov, ako napríklad :-), ktoré dokázali vyjadriť základné pocity, no ich množstvo a rozsah boli limitované. Dnes, kedy je komunikácia prostredníctvom technológií už úplne bežná, emotikony hrajú dôležitú úlohu v našich konverzácií tým, že pridávajú textu kontext.

„Mojou hlavnou oblasťou výskumu je spracovanie emocionálneho jazyka. Vždy som pracovala so slovami a momentálne ma veľmi zaujímajú emotikony. Majú totiž potenciál vyjadriť emócie a využívajú sa po celom svete. V digitálnej komunikácii nahrádzajú neverbálne prejavy, napríklad gestá a mimiku tváre,“ vysvetľuje doktorka Ferré.

Jej výskum sa zaoberá tým, ako a prečo ľudia využívajú emotikony, pričom ich používanie súvisí s faktormi ako vek a pohlavie. Nie je žiadnym prekvapením, že najviac sú používané práve mladšími ľuďmi. Ukázalo sa, že častejšie ich využívajú ženy, než muži, a sú pre ne tiež zrozumiteľnou metódou komunikácie.

emotikony vyjadrujúce rôzne nálady emotikony výskum
V ľuďoch vyvolávajú jednotlivé emotikony približne rovnaké pocity (Zdroj: Pixabay/AbsolutVision)

Robia našu konverzáciu kvalitnejšou

V rámci štúdie bolo zo španielskych miest Tarragona a z Madrid požiadaných viac ako 1 100 študentov, aby ohodnotili náhodný výber z 1 031 emotikonov. Všetci účastníci hodnotili po 30 symbolov a ich úlohou bolo ohodnotiť vizuálnu komplexnosť emotikonov, to, ako často s daným symbolom prichádzajú do kontaktu, ako často ho využívajú, či je jasné, čo vyjadruje, či vzbudzuje pozitívnu alebo negatívnu emóciu, a či vyvoláva skôr pocit nabudenia, alebo pôsobí upokojujúco.

Podľa výsledkov tohto prieskumu bola emočná odozva na emotikony do veľkej miery zhodná. Z toho sa dá vyvodiť, že vo väčšine ľudí vyvolávajú konkrétne emotikony približne rovnaké pocity. Zo štúdie tiež vyplýva, že zo širokej ponuky emotikonov ľudia pravidelne využívajú len istú časť. Najpoužívanejšími sa ukázali byť tie, ktoré zobrazujú tváre.

Štúdia naznačuje, že emotikony sú jasnou a zrozumiteľnou metódou, ktorou sa dajú vyjadriť pocity, či nálada. Obzvlášť to platí pri tých, ktoré predstavujú tvár. Prínos tohto výskumu možno nie je na prvý pohľad zrejmý, no dá sa aplikovať v rôznych oblastiach od marketingu, až po medicínu, kde by napríklad pacienti mohli cez emotikony vyjadriť mieru bolesti. Tieto možnosti je ale stále potrebné bližšie preskúmať. Jednoznačné však je, že takáto „obrázková“ komunikácia nebude viesť k častým nedorozumeniam, ako sa mnohí obávajú.

Používaš aj ty v konverzácií emotikony? 


Chceš byť nonstop v obraze?

Zdroj: hashtag.sk, psychologytoday.com
Odporúčame