Aktívum a pasívum sú pojmy dôležité nielen vo financiách: Ak nevieš, o čo ide, nezarobíš a neposunieš sa

Unsplash/Mathieu Stern

#Hoci s týmito pojmami operujú hlavne firemné účtovné prehľady, neznamená to, že sa s aktívami a pasívami v živote nikdy nestretneš. Autor megaúspešnej knihy o finančnej gramotnosti Bohatý otec, chudobný otec Robert T. Kiyosaki založil práve na zásadných rozdieloch medzi aktívom a pasívom svoje úspešné podnikanie.

Aktívum ti zarába

Ekonomické učebnice hovoria jasne. Pod aktívom rozumieme akúkoľvek hodnotu (napríklad peniaze či akcie), ktorú vlastníš ty či tvoja firma. V praxi tak ide o akýkoľvek majetok a hotovosť, ktorou disponuješ a zároveň všetko, čo ti môže zarábať peniaze, a teda priniesť príjem.

Prenajímate v rodine byt? Sesterka začala na nete predávať CBD oleje a nestíha vybavovať objednávky? To všetko sú aktíva.

Aktívom

  • sú však napríklad aj tvoje vlastné ruky, rozum a čas. Keď sa zamestnáš, práve táto kombinácia sa stáva tvojím hlavným zdrojom príjmu.
  • môže byť aj vlastníctvo obrazov a iných umeleckých predmetov (napríklad mincí), ktoré časom naberajú na hodnote a možno ich kedykoľvek predať.
  • sú aj autorské práva na hudbu, patent či knihy.

Ak vlastníš firmu, aktívum bude súhrnným označením pre všetok majetok, ktorý tvoja spoločnosť vlastní. Spadá do toho všetko, čo firma v minulosti nadobudla a od čoho očakáva, že v budúcnosti prinesie ekonomický úžitok. Podľa časového kritéria aktíva rozlišujeme dlhodobé (majetok, ktorý drží firma viac ako rok) a krátkodobé (majetok, ktorý firma drží najviac 1 rok).

Muž si požičal 71-tisíc eur, peniaze si nakoniec nechal.
Nie všetky peniaze a nie všetok majetok možno považovať za aktívum. (Zdroj: Unsplash.com/Markus Spiske)

Dlhodobé aktíva sa ďalej delia na hmotné, do ktorých spadajú napríklad stroje, nehnuteľnosti, pozemky, autá, nehmotné, kam zaraďujeme všelijaké licencie, patenty, softvér, a finančné aktíva, napríklad dlhodobé investície v podobe cenných papierov či termínovaných vkladov.

Krátkodobé aktíva označujeme aj za „obežné“, pretože zvyčajne odrážajú prevádzkový kolobeh tvojej firmy — za peniaze nakupuješ zásoby alebo materiál, z nich potom produkuješ výrobky alebo služby, ktoré ponúkneš odberateľom. Vďaka tomu vznikajú pohľadávky, po ktorých zaplatení máš opäť k dispozícii peniaze, a cyklus môže začať odznova.

Pasívum treba (vždy) dotovať

Pasívum je teda, logicky, presný opak aktíva. Ide o všetky položky, ktoré ti nezarábajú, ale naopak vyžadujú investície. Prenajatý dom či byt, v ktorom bývaš, niečo stojí, no nie? A čo také auto a neúspešný biznis? Úver alebo hypotéka v banke? Predplatné na Netflix či Spotify? To všetko sú príklady majetku a položiek, ktoré ti v živote vyrábajú výdaje.

Pri firme označujeme pojmom pasívum všetko, z čoho bol majetok danej spoločnosti obstaraný. Pasíva sú v tomto prípade zdroje financovania aktív, ktoré delíme na dve hlavné časti: vlastný kapitál (teda všetky zdroje, ktoré tvoja firma nezískala prostredníctvom pôžičky) a cudzí kapitál (v preklade ide o aktuálne záväzky tvojej spoločnosti, teda dlhy).

V živote (aj v podnikaní) chceš, aby objem tvojich aktív bol vyšší než objem tvojich pasív. Keď to nejde, obe položky sa aspoň snaž udržiavať v rovnováhe!


Čaká ťa tento rok maturita? Uč sa s naším maturitným podcastom Schooltag!

Zdroj: Hashtag.sk
Odporúčame