Azda najväčšia výzva ľudstva je zníženie uhlíkovej stopy: Už si skúsil zmerať tú svoju?

bosý človek kráča po kmeni stromu ležiacom na zemi

K zníženiu uhlíkovej stopy stačia aj malé kroky (Zdroj: Unsplash/Michał Parzuchowski)

#Uhlíková stopa je súčasťou života každého jedného z nás. Prakticky, každá aktivita, ktorú vykonáš, nesie zodpovednosť za množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov. O nevyhnutnej potrebe jej zredukovania sa hovorí denne. Čo to vlastne je a ako sa meria, aj v našich článkoch často zmieňovaná, uhlíková stopa, sa môžeš dozvedieť práve teraz.

Každodenná uhlíková stopa sa týka všetkých

Zjednodušene povedané, uhlíková stopa je súčtom všetkým emisií CO2 a skleníkových plynov, ktoré sa udiali v procese výroby, prepravy alebo používania produktu alebo služby. Pre väčšinu spotrebiteľov vo vyspelých krajinách majú, podľa odborných teórií, produkty a činnosti spadať do 4 hlavných kategórií.

K nim sa radí spotreba energie v domácnosti, doprava, potraviny a všetky ostatné produkty, ktoré môžeš kúpiť od oblečenia, cez riady, elektroniku alebo kozmetiku. Každá z týchto aktivít produkuje svoju vlastnú uhlíkovú stopu a celková uhlíková stopa človeka je potom kombináciou tejto stopy, plus osobnej stopy vytvorenej nakupovaním, používaním a prepravovaním produktu alebo služby.

niekoľko zdieľaných bicyklov v meste
Zdieľané mestské bicykle šetria životné prostredie (Zdroj: Unsplash/Pradamas Gifarry)

Koncept uhlíkovej stopy súvisí so staršou myšlienkou ekologickej stopy zo začiatku 90 – tych rokov. Tá zahŕňa najmä environmentálne vplyvy ako využívanie vody alebo pôdy napríklad na výrobu potravín. Uhlíková stopa však zvyčajne vyjadruje množstvo hmotnosti CO2 v tonách. Dosť bolo teórie, aby si pochopil problematiku, najlepšie urobíš, keď si prečítaš nasledujúce príklady.

Každá stopa je jedinečná. Predstav si napríklad, že si kúpiš fľašu vody. Jej uhlíková stopa zahŕňa vyprodukované množstvo emisií počas výroby fľaše, výroby a spracovania jej náplne a aj prepravy k spotrebiteľovi. Iný rozdielny náhľad na osobnú uhlíkovú stopu ponúka napríklad aj preferovaný spôsob stravovania.

Zvyčajne platí, že ak sa človek stravuje vegánsky, znižuje tým aj svoju uhlíkovú stopu. Ak ale ten istý človek – vegán, často a nepremyslene lieta alebo priveľa cestuje bežným autom, týmito krokmi svoju stopu zároveň navyšuje oveľa viac ako niekto, kto síce konzumuje mäso, ale denne sa presúva na bicykli alebo cestuje hromadnou dopravou. Ale obe takéto stopy jednotlivca sa ani náhodou, množstvom emisií, nedajú porovnať so stopami spojenými s masovou industriálnou výrobou.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Myslíš, že znečistené ovzdušie a maľby nemajú súvis? Impresionistický maliar Claude Monet ti dokáže opak

Aké uhlíkové stopy majú niektoré krajiny?

V tomto prípade platí jednoduchá rovnica, čím je krajina bohatšia, tým väčšie množstvo emisií vyprodukuje. Ale netreba všetkých hádzať do jedného vreca, dnes sa už naozaj o uhlíkovej neutralite veľa hovorí a našťastie aj koná. Mnohé krajiny majú, v horizonte niekoľkých rokov, za cieľ znižovať svoje emisie, až sa ideálne dopracovať k stavu uhlíkovej neutrality.

V EÚ od prelomu storočia stabilne najviac emisií produkuje Nemecko. V roku 2021 vyprodukovalo takmer 629 miliónov metrických ton emisií oxidu uhličitého. To predstavuje údaj vyšší, ako je súčet emisií, ktoré vyprodukovali ďalší 2 najväčší producenti emisií v EÚ – Taliansko a Poľsko. Len tieto 3 krajiny produkovali v 2021 približne 46 % celkových emisií v celej EÚ.

Už niekoľko rokov emisie v EÚ postupne klesajú a od roku 1990 sa znížili o viac ako 30 %. Jedným z kľúčových faktorov znižovania je prechod na čisté zdroje energie. K tomuto znižovaniu v nedávnom období výrazne pomohlo aj prepuknutie ochorenia COVID – 19. V roku 2020 poklesli emisie únie o viac ako 13 % v porovnaní s úrovňou v predchádzajúcom roku.

Asi ťa zaujíma, ako sme na tom na Slovensku? Podľa portálu statista.com sme konkrétne v roku 2021 vyprodukovali v našej krajine 31,7 miliónov metrických ton emisií oxidu uhličitého. To predstavuje nárast o 14 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale zároveň ukazuje na pokles o 42 % v porovnaní s rokom 1990.

Zmerať uhlíkovú stopu vôbec nie je jednoduché

V prvom rade, nie je možné uhlíkovú stopu zmerať absolútne presne. Pri výpočtoch do procesu vstupujú rôzne údaje, ktoré je potrebné detailne rozlíšiť a zohľadniť. Záleží napríklad aj na mieste, kde človek žije a na tom, z akých zdrojov a ako sa tam produkuje energia, ktorú potom využíva. Je rozdiel, či niekto používa elektrické auto na energiu vyrobenú napríklad z veterného zdroja, ako niekto ďalší, kto ho používa na energiu vyrobenú z uhlia.

👉 MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:
Myslíš, že znečistené ovzdušie a maľby nemajú súvis? Impresionistický maliar Claude Monet ti dokáže opak

Každý jeden detail má svoju váhu a rozhoduje o konečnom čísle. Na internete existuje niekoľko kalkulačiek emisií. Tie po vložení údajov dokážu vypočítať približnú uhlíkovú stopu jednotlivca, domácnosti, organizácie alebo aj stopu pre konkrétny let a cestu na dovolenku alebo za pracovným účelom. Ide naozaj len o nepresný údaj, pretože je závislý na ľudských zadaniach.

Veľakrát však aj takýmto kalkulovaním zistíme prekvapivé výsledky, ktoré ukazujú na čom sa dá zapracovať a ako možno znížiť osobnú uhlíkovú stopu. Konanie jednotlivca je síce malou uhlíkovou stopou, ktorej dominuje priemyselná produkcia a využívanie fosílnych palív, ale maximálne úsilie o jej zníženie tiež prináša svoje úspechy.

jablká v nákupnej textilnej taške
Lokálne dopestované suroviny sú priaznivejšie k prírode (Zdroj: Unsplash/Priscilla Du Preez)

Z vedeckých kruhov sa ozývajú hlasy, ktoré uhlíkové kalkulačky považujú za užitočný nástroj. Zároveň upozorňujú, že oveľa dôležitejšie ako sledovať osobnú uhlíkovú stopu je hovoriť otvorene a nahlas o zmenách k zlepšeniu klimatickej situácie a celého systému, ktorý zmenil stav našej planéty. V podstate ide o mentálne zúčtovanie a vyhodnotenie osobného vplyvu.

10 základných pravidiel, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu

Existuje viacero spôsobov ako znížiť uhlíkovú stopu a každá jedna malá zmena prispieva k pozitívnejšej budúcnosti pre našu planétu. Týchto 10 tipov ti pomôže v boji s emisiami.

  • Obmedz používanie plastových obalov
  • Dôkladne trieď a recykluj odpad
  • Minimalizuj plytvanie potravinami
  • Pestuj si vlastné suroviny alebo používaj najmä tie lokálne a sezónne
  • Neplytvaj vodou
  • Šetri energie a využívaj ich najmä z obnoviteľných zdrojov
  • Vymeň žiarovky za LED verzie a zníž teplotu vykurovania miestnosti
  • Nakupuj uvedomelo s ohľadom na životné prostredie
  • Oblečenie si vyberaj z udržateľných materiálov
  • Cestuj verejnou dopravou alebo sa často prepravuj pešo, na bicykli alebo na kolobežke

Buď s nami aj na Instagrame a dozvieš sa o každom novom článku ako prvý!

Zdroj: Bioekologika
Odporúčame