Dnes si dal Rudolf Diesel patentovať motor

pixabay.com

#Vyrastal v Paríži do roku 1870, kedy jeho rodina odišla do Anglicka. Istú dobu žil v Londýne, odkiaľ bol poslaný do Augsburgu, rodného mesta svojho otca, aby tu pokračoval v štúdiu na priemyselnej škole. Inžiniersky diplom získal na technike v Mníchove. Ako veľmi schopný študent bol predstavený Carl von Lindemu, inžinierovi, ktorý sa špecializoval na projektovanie a výrobu chladiacich zariadení. V roku 1880 začal pracovať v Lindeho parížskej firme.

Jeho úlohou bolo teoretické zdokonalenie spaľovacieho motora pri využití Carnotovho cyklu. Venoval tomuto problému veľa času, robil pokusy s použitím amoniaku ako paliva. V roku 1890 sa stal inžinierom v Lindeho firme v Berlíne. V ďalšom období pracoval na vylepšení spaľovacieho motora. Výsledkom bol patent, ktorý dostal v roku 1892, v nasledujúcom roku vydal potom tlačou prácu Teória a konštrukcie ekonomického spaľovacieho motora, vysvetľujúce podstatu jeho myšlienky.

Odporúčame